Meslinger, dødelighet og sannsynlighet for bekjempelse?

Meslingutbruddet i Disneyland har satt fyr på en ulmende vaksinedebatt. I sin iver etter fryktbasert konsensus – flommes avisene av unyansert informasjon og hysteriske overskrifter. Et unisont samlet norsk mediekorps spiller støyende, ikke mindre tonedøvt på det som måtte være igjen av ustemt troverdighet etter svineinfluensaen i 2009. Nå er det meslinger vi skal skremmes med.

Mange tror at vi vaksinerer mot meslinger grunnet høy dødelighet. Tidvis presenteres tall som 1 av 3000, 1 av 1000 og 3 av 1000 døde. Kan man stole på denne informasjonen? Det råder også en ukuelig tro på at meslinger er en sykdom som kan utryddes. Hvor sannsynlig er dette? Stadig hevdes det at koblingen mellom MMR og autisme er avvist. På hvilket grunnlag?

Lav dødelighet

De siste 10 årene før vaksinen ble innført, så man at det i snitt døde 3 personer pr år av meslinger i Norge. Insidens var omkring 20.000 årlig sykdomstilfeller. Dødelighet blir altså 1 pr 6500 tilfeller for 60-tallet. På bakgrunn av trend de foregående årene er det ingenting som taler for at fall i dødelighet ville stagnere. Redusert generell dødelighet for meslinger i befolkningen blir 95,5%, hvor dødelighet blant antall smittede (letalitet) synker med 91,3% fra 1931-1970. I hvilke grad tilfellene er serologisk bekreftet fremkommer ikke, men man vet at 97% av befolkningen på dette tidspunktet var serologisk positive for meslinger.

msis meslinger

FHI, MSIS-rapport, 12.03.2002

Lege Donald W Miller jr skriver at mortalitet for meslinger lå på 1 pr 1 million tilfeller i forkant av vaksineoppstart, hvor 1 pr 100.000 fikk hjernebetennelse:

«With good sanitation and nutrition, the pre-vaccine mortality rate of measles in the U.S. was less than 1 in a million (compared with 14 deaths per 100,000 in 1900); seizures occurred in 1 in 3,000 people; and encephalitis, 1 in 100,000, with full recovery in 75 percent of those cases.»

På link linje med Norge ser man at dødelighet falt dramatisk i forkant av vaksineoppstart.

«From 1900 to 1960, with improved sanitation, clean water, and better nutrition fostered by rapid delivery of fresh fruits and vegetables along with affordable refrigerators, the mortality rate from measles in the U.S. dropped more than 95 percent.»

D W Miller, Measles vs MMR vaccine: Risks and Benefits, 12.02.2015

us-measles

Av omkring 96.500 innrapporterte tilfeller mellom 1993 og 2013 for England og Wales finner vi at 3 døde som følge av akutt meslinginfeksjon. En var medikamentelt immunkompriert, en hadde medfødt immunologisk sykdom og var uvaksinert, samt et tilfelle av komplisert utfall med pneumoni. De resternde hadde langtidsfølger av meslinger ervervet på tidliger tidspunkt. Altså en dødelighet på omring 1 av 30.000 for innrapportere tilfeller. Ut fra disse tallene har dødelighet falt med 98,5% siden 1940. Allerede før vaksineoppstart var dødelighet sunket med 90%.

«Prior to 2006, the last death from acute measles was in 1992. In 2006, there was 1 measles death in a 13-year-old male who had an underlying lung condition and was taking immunosuppressive drugs. Another death in 2008 was also due to acute measles in an unvaccinated child with a congenital immunodeficiency, whose condition did not require treatment with immunoglobulin.

In 2013, 1 death was reported in a 25-year-old man following acute pneumonia as a complication of measles. All other measles deaths since 1992 shown above are in older individuals and were caused by the late effects of measles. These infections were acquired during the 1980s or earlier, when epidemics of measles occurred.»

Public Health Enland, Measles Notifications and deaths in England and Wales: 1940-2013, GOV.UK, 10.01.2014

uk-measles-1838-1978

Sannsynlig bekjempelse?

Debatten handler også om hvor realistisk det er å bekjempe barnesykdommer på lang sikt. Tatt i betraktning kompliserende forhold relatert til kortvarig vaksineimmunitet og smitte fra nyvaksinerte kan oppgaven synes utfordrende. Enkelte forskere mener at meslinger lite sannsynlig lar seg utrydde. I henhold til Dr Levy`s kalkyle vil meslinger akselere frem mot 2050.

«However, despite short-term success in eliminating the disease, long-range projections demonstrate that the proportion of susceptibles in the year 2050 may be greater than in the prevaccine era. Present vaccine technology and public health policy must be altered to deal with this eventuality.»

D. L. Levy The future of measles in highly immunized populations a modeling approach, American journal of epidemiology, Jun 1983

Fortsatt har en anselig del av befolkningen livslang naturlig immunitet, dette gjelder i hovedsak befolkning over 40 år. Hva vil skje når den naturlig immune delen av befolkningen dør ut? Vil svakere vaksineimmunitet være tilstrekkelig for å opprettholde flokkimmunitet? Hvor hyppig må man eventuelt vaksinere seg? Man har gjentatte ganger sett meslingutbrudd i fullvaksinert befolkning. Det er en kjennsgjerning at vaksineimmunitet ikke kan måle seg med naturlig immunitet.

«Outbreak of measles in a highly vaccinated secondary school population: Eighty-seven laboratory-confirmed or clinically confirmed cases of measles were identified (for an attack rate of 7.7%). The measles vaccination rate was 94.2%”

P A Sutcliffe and E Rea, Outbrake of measles in a highly vaccinated secondary school population, CMAJ JAMC, Nov 1996.

“Mild measles and secondary vaccine failure during a sustained outbreak in a highly vaccinated population.”

Edmonson MB et al, Mild measles and secondary vaccine failure during a sustained outbrake in highly vaccinated population, Journal of The American Medical Association, May 1990

“During the Spring of 1978, students with a history of previous measles vaccination accounted for over three-forths of 203 cases of measles in a metropolitan county. Seventy cases occurred in two schools where 99% of the students were vaccinated”

R G Judelsom et al, School-based measles outbrakes: correlation of age at immunization with risk og disease, American Public Health Association, nov 1980

“We conclude that outbreaks of measles can occur in secondary schools, even when more than 99 percent of the students have been vaccinated and more than 95 percent are immune.

T L Gustafson et al, Measle outbrake in fully immunized secondary-school population, The New England Journal of Medicine, Mar 1987

“During a measles outbreak in Northern Ireland (between October 1988 and March 1989) it was noted that a proportion of cases had occurred in children who had previously been vaccinated against measles. A study was, therefore, set up to provide a rapid estimate of vaccine efficacy. Investigation of the computerised records at 31 December 1991 revealed that 94% of children in the study cohort had received measles vaccine.”

V K Tohani and F D Kennedy, Vaccine efficacy in a measles immunisation programme, Communciable disease report. CDC review, Apr 1992

“specific IgM antibodies were detected in the acute phase serum of only 30 (66.6%), of whom 17 were vaccinated. When the convalescent sera were tested, specific IgM antibodies were detected in 25 of the 28 (89.2%) vaccinated,”

L Sekla et al, An evaluation of  measles serodiagnosis during an outbreak in a vaccinated community, Clinical and Investive Medicine, Aug 1988

«The index case had two doses of measles-containing vaccine. Of 88 contacts, four secondary cases were confirmed that had either two doses of measles-containing vaccine or a past positive measles IgG antibody. All cases had laboratory confirmation of measles infection, clinical symptoms consistent with measles, and high avidity IgG antibody characteristic of a secondary immune response.»

J B Rosen et al, Outbreak of measles among persons with prior evidence of immunity, New York city 2011, Clinical infectious diseases, Oxford Journals, 10.04.2014

Smitte fra nyvaksinerte

Supplert spørsmål omkring svekket vaksineimmunitet, foreligger det forskningsrapporter som viser til smitte samt smittepotensiale fra nylig vaksinerte med levende virusvaksine. Slike forhold vil også influere når man estimerer sannsynligheten for vellykket bekjempelse av en sykdom.

«Analysis of urine specimens by using reverse transcriptase-PCR was evaluated as a rapid assay to identify individuals infected with measles virus. For the study, daily urine samples were obtained from either 15-month-old children or young adults following measles immunization. Overall, measles virus RNA was detected in 10 of 12 children during the 2-week sampling period. In some cases, measles virus RNA was detected as early as 1 day or as late as 14 days after vaccination. Measles virus RNA was also detected in the urine samples from all four of the young adults between 1 and 13 days after vaccination. This assay will enable continued studies of the shedding and transmission of measles virus and, it is hoped, will provide a rapid means to identify measles infection, especially in mild or asymptomatic cases.»

P A Rota et al, Detection og measles virus RNA in urin specimens from vaccine recipients, Journal of Clinical Microbiology, Sept 1995.

«In the midst of a local measles outbreak, a recently immunized child was investigated for a new-onset measles-type rash. Nucleic acid testing identified that a vaccine-type measles virus was being shed in the urine. Clinically differentiating measles from a nonmeasles rash is challenging, but can be supported by a thorough medical history evaluation. Rashes are expected to occur after immunization; nucleic acid testing can be used when it is difficult to differentiate between wild and attenuated strains.»

L Nestibo et al, Differentiating the wild from the attenuated during a measle outbreak, Paediatrics and Child Health, Apr 2012.

«We describe excretion of measles vaccine strain Schwarz in a child who developed a febrile rash illness eight days after primary immunisation against measles, mumps and rubella. Throat swabs and urine specimens were collected on the fifth and sixth day of illness, respectively. Genotyping demonstrated measles vaccine strain Schwarz (genotype A). If measles and rubella were not under enhanced surveillance in Croatia, the case would have been either misreported as rubella or not recognised at all»

B Kaic et al, Spotlight on measles 2010: excretion of vaccine strain measles virus in urine and pharyngeal secretions of a child with vaccine associated febrile rash illness, Croatia, March 2010. Croatian Institute of Public Health, Department of Infectious Disease Epidemiology, Zagreb, Croatia. Eurosurveillance, 02.09.2010

«We describe a case of vaccine-associated measles in a two-year-old patient from British Columbia, Canada, in October 2013, who received her first dose of measles-containing vaccine 37 days prior to onset of prodromal symptoms. Identification of this delayed vaccine-associated case occurred in the context of an outbreak investigation of a measles cluster.»

M Murti et al, Case of vaccine-associated measles five weeks post-immunisation, Eurosurveillance, 05.12.2013

«Scientific evidence demonstrates that individuals vaccinated with live virus vaccines such as MMR (measles, mumps and rubella), rotavirus, chicken pox, shingles and influenza can shed the virus for many weeks or months afterwards and infect the vaccinated and unvaccinated alike. Furthermore, vaccine recipients can carry diseases in the back of their throat and infect others while displaying no symptoms of a disease.»

Weston A Price foundation, Studies show that vaccinated individuals spread disease, Globe Newswire, 02.02.2015.

Aldersforskyvning og sårbare grupper

I et vaksinasjons samfunn vil de aller minste rammes i form av spedbarn. Det er nettopp den gruppen vi aller mest bør beskytte. Tidligere var spedbarn i stor grad beskyttet av immuniteten fra mor som hadde gjennomgått meslinger og derav hadde adekvate immunstoff nivåer. En passiv immunitet overført i svangerskapet, samt i ammefase. Ofte så man at barn først fikk meslinger omkring 4-5 års alder. En rekke studier har sammenlignet immunstoff nivå mellom barn av vaksinerte og naturlig immune mødre. Det viser seg at mødre med naturlig immunitet gir barna bedre immunstoff nivåer.

breat feeding2

«Lower measles antibody titres were observed in children whose mothers had been vaccinated, and these decayed to undetectable values earlier than in children whose mothers had not been vaccinated, and were assumed to have had natural measles.»

P J Jenks et al, Maternally derived measles immunity in children of naturally infected and vaccinated mothers, Epidemiology and Infection, Okt 1988.

«Children of mothers vaccinated against measles and, possibly, rubella have lower concentrations of maternal antibodies and lose protection by maternal antibodies at an earlier age than children of mothers in communities that oppose vaccination. This increases the risk of disease transmission in highly vaccinated populations»

S Waaijenborg et al, Waning of metarnal antibodies against measles, mumps, rubella, and varicella in communities with contrasting vaccination coverage, The journal of infectious diseases, Oxford Journals, 29.05.2013

Aldersforskyvning er tydelig i statistikk fra Beijing fra 1957 til 2011. Man kan se hvordan meslingtilfellene er forskjøvet til nye sårbare aldersgrupper i form av spedbarn under 1 år, hvor denne tendensen er økende. Det fremkommer også hvorledes voksne i hyppigere grad rammes, det er tvilsomt at dette kan taes til inntekt for vaksines holdbarhet i et immunologisk perspektiv. Minner om at gjentatta forskningsrapporter har vist hvordan vaksineimmunitet er svak. Vaksinasjonsdekningen i Beijing er på 95-99%, den er således optimal.

aldersfordeling

Juan Le et al, A 60 year review on the changing epidemiology of measles in capital Beijing, China, 1951-2011, BMC Public Health, 21.10.2013.

Kusma er også en av komponentene i MMR vaksinen. Man har også for denne sykdommen registrert uheldig aldersforskyvning. I forbindelse med flere utbrudd har man sett at vaksinerte postpubertale menn blir smittet. Dette er uheldig – fordi det er nettopp denne gruppen vaksinen har til hensikt å beskytte på bakgrunn av faren for testikkelbetennelse, hvilket i neste omgang kan medføre sterilitet. Tidligere var kusma primært en sykdomm som rammet prepubertale barn.

«Nearly 6,600 people became sick with the mumps, mostly in eight Midwest states including Nebraska, and the hardest-hit group was college students ages 18 to 24. Of those in that group who knew whether they had been vaccinated, 84 percent had had two mumps shots, according to the study by the Centers for Disease Control and Prevention and state health departments.»

Does mumps vaccine fade by college years, CBSNEWS, 09.04.2008.

«From June 28, 2009, through June 27, 2010, a total of 3502 outbreak-related cases of mumps were reported in New York City, two upstate New York counties, and one New Jersey county. Of the 1648 cases for which clinical specimens were available, 50% were laboratory-confirmed. Orthodox Jewish persons accounted for 97% of case patients. Adolescents 13 to 17 years of age (27% of all patients) and males (78% of patients in that age group) were disproportionately affected. Among case patients 13 to 17 years of age with documented vaccination status, 89% had previously received two doses of a mumps-containing vaccine, and 8% had received one dose.»

A E Barskey, Mumps outbreak in orthodox jewish community in United States, The new England Journal of Medicine, 01.11.2012.

Metningspunkt

Man finner at det stilles spørsmål omkring antall vaksiner barn eksponeres for, hvilket stadig øker. I USA, som er blant de mest vaksinerende i vesten, ser man at de kommer dårlig ut i hht spedbarnsdødelighet målt opp mot land som vaksinerer mer moderat, men med ellers tilsvarende oppvekstvilkår. Det er forøvrig en rekke forhold som må taes med i denne betrakningen.

«Despite having one of the most aggressive vaccination policies in the developed world, specifying 22 vaccine doses for a total of 12 diseases by 1 year of age, the United States had higher infant mortality rates in 2009 than 33 other nations.»

E Mumper, Can awareness of medical phatophysiology in autism lead to primary care autism prevention strategies?, The North American Journal of Medicine and Science, 25.07.2013.

Figur: statistsk fremstilling av vaksiner og dødelighet

Kanskje er det slik at det finnes et metningspunkt også for vaksiner, som med så mange andre forhold i livet. Da må man mulig prioritere hvilke vaksiner som er de viktigste. Dessverre ser man den motsatte trenden. Norge nærmer man seg USA i antall vaksiner, med stadig nye innføringer. Den siste er rotavaksinen, hvilket en rekke fagfolk stilte seg kritisk til. Likevel ble den innført i 2014:

Norsk Barnelegeforening, Prioriteringsrådet sa nei til Rota-vaksine, Norsk Barnelegeforening 2012.

MMR og nevrologisk autoimmunitet

Når man kommer til MMR vaksinen i henhold til bivirkninger, må man ta hensyn til at det fortsatt finnes forskning som indikerer en mulig sammenheng mellom autisme og meslingkomponenten. Enkelte hevder at debatten ble avsluttet med Wakefield-saken.

Wakefield var den første som pekte på en mulig relasjon mellom MMR-vaksinen og autisme. Gruppa som ble undersøkt var barn med regressiv autisme og kombinert tarmpatologi i etterkant av MMR. Regressiv autisme handler om symptomatologi oppstått hos barn med tilsynelatende normalutvikling i forkant av en trigger, i denne sammenhengen MMR-vaksinen. Han undersøkte altså ikke alle grupper med autisme. I etterkant har det vært gjennomført en rekke metastudier som mener at det ikke er noen relasjon. Dette er gjerne studier som ser på alle typer autisme målt opp mot MMR, altså ikke kun gruppen som har normalutvikling fram til 15-18 mnd alder. Det er temmelig opplagt at effekten ikke gjenfinnes i tilsvarende grad der man sammenligner pasienter med autisme uten tilsvarende etiologi. Autisme kan også settes i sammenheng med genetikk, fødselsskader, meningitt, encefalitt og traumer.

Ulike forskningsrapporter har sett på en mulig sammenheng mellom autisme og autoimmunstoffer mot sentralnervesystemet i kombinasjon med spesifikke vaksineantistoffer. Mulig kan man anta at enkelte barn har en arvet eller medfødt sårbarhet for å utvikle slike autoimmunantistoffer. Man kan stille spørsmålstegn ved de immunologiske forholdene dersom det foreligger sterk immunitet mot et patogen i utgangspunktet.

I enkelte studier har man sett at immunisering av barn før 12 mnd alder har vært vanskelig nettopp grunnet god immunstatus overført fra mor som har gjennomgått meslinger naturlig. En slik immunitet er avtagende etter fødsel, men langt sterkere en hva man finner hos vaksinertes spedbarn. I hovedsak har man sett uteblitt immunologisk reaksjon etter vaksinering. Forøvrig kan man også tenke seg at hypersensitivitet og kryssreaksjoner kan forekomme basert på generell immunologi og autoimmunitet.

R M Zinkernagel, Maternal antibodies, Childhood infections, and Autoimmune disease, The Ne England Journal of Medicine, 01.11.2001.

Forskeren V. K. Singh har bidratt med en rekke forskningsrapporter som går i dybden av hypotesen omkring MMR og autisme i et autoimmunt perspektiv. Forskningen hans er troverdig og viser nokså overbevisende funn i denne relasjonen. Det er viktig å understreke at han undersøker sammenhengen mellom spesifikke MMR-antistoffer kombinert med autoimmun antistoffer relatert til sentralnervesystemet. Enkelte mener at forskningen hans er motbevist av rapporter som kun har sett på antistoffer mot meslinger, og derav altså ikke kombinasjonen relatert til autoimmun stoffer, hvilket er kjernen i hans forskning. Singh er altså ikke motbevist. Under følger utdrag fra hans forskning på denne tematikken:

Colored SEM of a T-lymphocyte white blood cell

«ELISA analysis showed a significant increase in the level of MMR antibodies in autistic children. Immunoblotting analysis revealed the presence of an unusual MMR antibody in 75 of 125 (60%) autistic sera but not in control sera. This antibody specifically detected a protein of 73-75 kD of MMR. This protein band, as analyzed with monoclonal antibodies, was immunopositive for measles hemagglutinin (HA) protein but not for measles nucleoprotein and rubella or mumps viral proteins. Thus the MMR antibody in autistic sera detected measles HA protein, which is unique to the measles subunit of the vaccine. Furthermore, over 90% of MMR antibody-positive autistic sera were also positive for MBP autoantibodies, suggesting a strong association between MMR and CNS autoimmunity in autism. Stemming from this evidence, we suggest that an inappropriate antibody response to MMR, specifically the measles component thereof, might be related to pathogenesis of autism.»

V K Singh et al, Abnormal measles-mumps-rubella antibodies and CNS autoimmunity in children with autism, Journal of biomedical science, Jul-Aug 2002.

«Autoimmunity was demonstrated by the presence of brain autoantibodies, abnormal viral serology, brain and viral antibodies in CSF, a positive correlation between brain autoantibodies and viral serology, elevated levels of proinflammatory cytokines and acute-phase reactants, and a positive response to immunotherapy. Many autistic children harbored brain myelin basic protein autoantibodies and elevated levels of antibodies to measles virus and measles-mumps-rubella (MMR) vaccine. Measles might be etiologically linked to autism because measles and MMR antibodies (a viral marker) correlated positively to brain autoantibodies (an autoimmune marker)–salient features that characterize autoimmune pathology in autism. Autistic children also showed elevated levels of acute-phase reactants–a marker of systemic inflammation.

The scientific evidence is quite credible for our autoimmune hypothesis, leading to the identification of autoimmune autistic disorder (AAD) as a major subset of autism. AAD can be identified by immune tests to determine immune problems before administering immunotherapy. The author has advanced a speculative neuroautoimmune (NAI) model for autism, in which virus-induced autoimmunity is a key player. The latter should be targeted by immunotherapy to help children with autism.»

V K Singh, Phenotypic expression autoimmune autistic disorder (AAD): and major subset of autism, Annals of clinical psychiatry, Jul-Sep 2009.

«The antibody to this antigen was found in 83% of autistic children but not in normal children or siblings of autistic children. Thus autistic children have a hyperimmune response to measles virus, which in the absence of a wild type of measles infection might be a sign of an abnormal immune reaction to the vaccine strain or virus reactivation.»

V K Singh and R L Jensen, Elevated levels of measles antibodies in children with autism, Pediatric neurology, Apr 2003.

«Considering an autoimmunity and autism connection, brain autoantibodies to myelin basic protein (anti-MBP) and neuron-axon filament protein (anti-NAFP) have been found in autistic children. In this current study, we examined associations between virus serology and autoantibody by simultaneous analysis of measles virus antibody (measles-IgG), human herpesvirus-6 antibody (HHV-6-IgG), anti-MBP, and anti-NAFP. We found that measles-IgG and HHV-6-IgG titers were moderately higher in autistic children but they did not significantly differ from normal controls. Moreover, we found that a vast majority of virus serology-positive autistic sera was also positive for brain autoantibody: (i) 90% of measles-IgG-positive autistic sera was also positive for anti-MBP; (ii) 73% of measles-IgG-positive autistic sera was also positive for anti-NAFP; (iii) 84% of HHV-6-IgG-positive autistic sera was also positive for anti-MBP; and (iv) 72% of HHV-6-IgG-positive autistic sera was also positive for anti-NAFP. This study is the first to report an association between virus serology and brain autoantibody in autism; it supports the hypothesis that a virus-induced autoimmune response may play a causal role in autism.»

V K Singh, S X Lin and V C Yang, Serological association of measles virus and herpesvirus-6  with brain autoantibodies in autism, Clinical immunology and immunophatology, Okt 1998.

Varsler i CDC avslører autisme-MMR assosiasjon

Høsten 2014 gikk en av CDC`s egen ansatte ut med informasjon om større feil i en av deres forskningsrapporter som tar sikte på å avvise sammenhengen mellom autisme og MMR vaksinen. Det ble blant annet funnet at afroamerikanske guttebarn hadde 340% økt risiko for autisme dersom de ble vaksinert med MMR før 36 mnd alder. Informasjonen er holdt tilbake av CDC siden 2004.

«And now Dr. William Thompson, a CDC employee-researcher, has come forward recently as a whistleblower, revealing the fact that the CDC has been hiding the truth about vaccine dangers from the public, specifically with regard to MMR vaccine-induced autism. Like an Edward Snowden in the CDC, he has revealed to Dr. Brian Hooker (the Glenn Greenwald of the piece) that the CDC has committed scientific fraud. This occurred in a 2004 paper published in the journal Pediatrics, written by Dr. Thompson and other CDC employees, which hid the finding that the MMR vaccine had caused a 340 percent increased risk of autism in African-American babies. Dr. Hooker revealed this in a 2014 paper published in the journal Translational Neurodegeneration. But typical of the censorship and suppression practiced in today’s medical police state, it forced the editor of that journal to apologize for publishing this paper and retract it (as has been the case with other studies implicating MMR vaccine with autism, notably one by Dr. Andrew Wakefield published in Lancet in 1998). But in a recent development, the President has granted Dr. Thompson “Official Whistleblower Status and Immunity” to testify before Congress»

D W Miller, Measles vs MMR vaccine: Risks and Benefits, 12.02.2015

Dr. Brian Hooker angående CDC, vaksiner og autisme

Konklusjon

I vesten har dødelighet for meslinger falt med nærmere 100% siden slutten av 1800 tallet og fram til i dag. Hovedvekten av effekten kan gjenfinnes i perioden før vaksineoppstart.

Det er lite sannsynelig at man kan utrydde meslinger, dette på bakgrunn av ulike genotyper, høy grad av smittsomhet, redusert vaksineimmunitet samt potensiell smitte fra nyvaksinerte.

Vi har pr nå en befolkning hvor de over 40 år i stor grad har solid immunitet i form av naturlig gjennomgått sykdom. Man vet ikke hva som skjer med flokkimmuniteten etterhvert som denne gruppen tynnes ut. Vaksinering gir ikke livslang immunitet. Erfaring angående denne tematikken gjenfinnes i gjentatte rapporter som viser smitte og meslingsykdom hos vaksinerte, sist observert under den såkalte «Disneyland-epidemien».

En matematisk kalkyle viser at meslinger vil eskalere fram mot 2050. Grunnet redusert passiv immunitet fra vaksinerte mødre, blir spedbarn en sårbar gruppe.

Aldersforskyvning med tanke på kusma hos postpubertale menn utgjør en annen sårbar gruppe som følge av MMR.

Det foreligger troverdig forskning som viser en mulig sammenheng mellom MMR og autoimmunitet relater til sentralnervesystemet og autisme. Denne er ikke motbevist. Nylig har en forsker ansatt hos CDC gått ut med informasjon om funn av assosiasjon mellom MMR og autisme for enkelte grupper. Informasjonen skal være holdt tilbake av CDC siden 2004.

For ytterligere informasjon:

Dr Donald W Miller jr. MD. Article: «Measles vs MMR: risks and benefits» 12.02.2015

Dr Robert J Rowen MD. Notes: «Measles spred by the vaccinated. Vaccines may be a greater danger than you ever knew» 31.01.2015

Dr Suzanne Humphries MD. Article: «Vaccine strain of measles vaccine found i measles outbreak» 11.02.2015

B L Fisher, Report. «The emerging risk of live virus & virus vectored vaccines: Vaccine strain virus infection, shedding and transmission», The National Vaccine Information Center, 2014.

Nyinjeksjon: Kan man stille spørsmål vedrørende vaksinering mot meslinger fra 2012.

Kilder:

FHI, MSIS-rapport, 12.03.2002

Public Health Enland, Measles Notifications and deaths in England and Wales: 1940-2013, GOV.UK, 10.01.2014

D W Miller, Measles vs MMR vaccine: Risks and Benefits, 12.02.2015

D. L. Levy The future of measles in highly immunized populations a modeling approach, American journal of epidemiology, Jun 1983

P A Sutcliffe and E Rea, Outbreake of measles in a highly vaccinated secondary school population, CMAJ JAMC, Nov 1996.

Edmonson MB et al, Mild measles and secondary vaccine failure during a sustained outbreake in highly vaccinated population, Journal of The American Medical Association, May 1990.

R G Judelsom et al, School-based measles outbrakes: correlation of age at immunization with risk og disease, American Public Health Association, nov 1980.

T L Gustafson et al, Measle outbrake in fully immunized secondary-school population, The New England Journal of Medicine, Mar 1987.

V K Tohani and F D Kennedy, Vaccine efficacy in a measles immunisation programme, Communciable disease report. CDC review, Apr 1992.

L Sekla et al, An evaluation of  measles serodiagnosis during an outbreak in a vaccinated community,Clinical and Investive Medicine, Aug 1988

J B Rosen et al, Outbreak of measles among persons with prior evidence of immunity, New York city 2011, Clinical infectious diseases, Oxford Journals, 10.04.2014.

P A Rota et al, Detection og measles virus RNA in urin specimens from vaccine recipients, Journal of Clinical Microbiology, Sept 1995.

L Nestibo et al, Differentiating the wild from the attenuated during a measle outbreak, Paediatrics and Child Health, Apr 2012.

B Kaic et al, Spotlight on measles 2010: excretion of vaccine strain measles virus in urine and pharyngeal secretions of a child with vaccine associated febrile rash illness, Croatia, March 2010. Croatian Institute of Public Health, Department of Infectious Disease Epidemiology, Zagreb, Croatia. Eurosurveillance, 02.09.2010

M Murti et al, Case of vaccine-associated measles five weeks post-immunisation, Eurosurveillance, 05.12.2013

Weston A Price foundation, Studies show that vaccinated individuals spread disease, Globe Newswire, 02.02.2015

P J Jenks et al, Maternally derived measles immunity in children of naturally infected and vaccinated mothers, Epidemiology and Infection, Okt 1988.

S Waaijenborg et al, Waning of metarnal antibodies against measles, mumps, rubella, and varicella in communities with contrasting vaccination coverage, The journal of infectious diseases, Oxford Journals, 2013

Juan Le et al, A 60 year review on the changing epidemiology of measles in capital Beijing, China, 1951-2011, BMC Public Health, 2013.

Does mumps vaccine fade by college years, CBSNEWS, 09.04.2008.

A E Barskey, Mumps outbreak in orthodox jewish community in United States, The new England Journal of Medicine, 01.11.2012.

E Mumper, Can awareness of medical phatophysiology in autism lead to primary care autism prevention strategies?, The North American Journal of Medicine and Science, 29.05.2013.

Figur: Fremstilling av vaksiner og dødelighet

Norsk Barnelegeforening, Prioriteringsrådet sa nei til Rota-vaksine, Norsk Barnelegeforening 2012.

R M Zinkernagel, Maternal antibodies, Childhood infections, and Autoimmune disease, The New England Journal of Medicine, 01.11.2001.

V K Singh et al, Abnormal measles-mumps-rubella antibodies and CNS autoimmunity in children with autism, Journal of biomedical science, Jul-Aug 2002

V K Singh, Phenotypic expression autoimmune autistic disorder (AAD): and major subset of autism, Annals of clinical psychiatry, Jul-Sep 2009.

V K Singh and R L Jensen, Elevated levels of measles antibodies in children with autism, Pediatric neurology, Apr 2003.

V K Singh, S X Lin and V C Yang, Serological association of measles virus and herpesvirus-6  with brain autoantibodies in autism, Clinical immunology and immunophatology, Okt 1998.

Kan man stille spørsmål vedrørende vaksinering mot meslinger?, Nyinjeksjon, 2012.

Kronikk: Dr Robert J Rowen 31.1.2015

 

——————————————————————————————————————

Svar på spørsmål til kommentrafeltet:

1) Jeg har fått spørsmål omkring hvorfor jeg ikke har tatt med serologisk bekreftede tilfeller fra England og Wales. Tallene fra Engelske helsmyndigheter er løpende for perioden 1940 til 2013, der er derav naturlig å trekke ut det tallgrunnlagt de selv har kommenter i henhold til dødelighet på nåværende tidspunkt. Tidslinjen med reduksjon i dødelighet er interessant fordi den viser oss at meslinger var en sykdom med lav dødelighet på det tidspunktet vaksinen ble introdusert. Jeg har unnlatt å bruke serologisk bekreftede tilfeller basert på flere årsaker. Eksempelvis testet man i 1995: 4622 (I England) av i alt 7447 innrapporterte tilfeller (for England og Wales), i 1996: 3320(I England) av 5614 tilfeller (for England og Wales) osv. Tilsvarende unøyaktigheter er dessverre å gjenfinne i det resterende tallgrunnlaget. I samtidighet vet man ikke hvem som er testet, i en del tilfeller vil dette være nærmiljøet til en smittet eller antatt smittet som ledd i screening. Vi vet altså ikke om alle tilfeller er testet, ei heller hvor mange uten symptomatologi som befinner seg blant de testede. Dette kombinert med at det ikke foreligger samsvarende tall innledningsvis, utelukker at et slik estimat vil bli nøyaktig. Jeg har forøvrig allerede vært innom denne tematikken i min artikkel om meslinger fra 2012. Det foreligger heller ikke serologisk materiale for hele fasen 1940-2013. Utvalg fra slike tall brukes oftest som ledd i skremselspropagnda. I de mer ekstreme tilfellene ender man opp med en dødelighet på 3 av 1000 ol. Som man allerede vet tilsvarer dette en dødelighet man må 85 år tilbake i tid for å gjenfinne. Dersom man skal regne dødelighet på dette grunnlaget, så betyr dette at letalitet har økt etter at vi begynte å vaksinere. Forøvrig vil jeg etterhvert legge ut nokså kuriøse tall for mortalitet i form av letalitet for England og Norge for tidsrommet vi begynte å vaksinere.

Kvikksølv i vaksiner og hjernepatologi

Denne artikkelen har blitt referert til av VaccinationInformationNetwork 28.07.2014

Kvikksølv er blant våre giftigste tungmetaller. Hjernen og nervesystemet er spesielt utsatt for skadevirkninger. Likevel finner man at dette stoffet ble brukt i spedbarnsvaksiner fram til omkring år 2000. Fortsatt brukes kvikksølv i enkelte flerdosevaksiner.

mercury-poisoning-and-autism

Kvikksølvets historie i vaksiner:

En del vaksiner har i en årrekke vært tilsatt det giftige tungmetallet kvikksølv i form av konserveringsmidlet thimerosal. Thimerosal består av 49,6% ethylkvikksølv og ble lansert av legemiddelselskapet Eli Lilly i 1929. Det har angivelig aldri vært gjennomført noen tilfredsstillende sikkerhetsstudier av stoffet og  selv i dag referer FDA til en studie fra 1930 hvor stoffet ble injisert intravenøst hos 22 pasienter med meningitt hvorav flere døde. Forskerne som var tilknyttet Eli Lilly konkluderte med at stoffet var lite toksisk for mennesker.

http://www.inthesetimes.com/article/649/

Japansk studie finner relasjon mellom kvikksølv og spesifikk hjernepatologi:

Nylig ble det publisert en Japansk studie (2012) som ser på nevrotoksisk effekt etter kvikksølveksposisjon hos rottefoster. Det ble gitt intramuskulær injeksjon med det kvikksølvholdige stoffet thimerosal til drektige rotter. Avkommene ble senere undersøkt etter 50 levedøgn. Hos den eksponerte gruppa ble det funnet vedvarende kjemiske forandringer i hjernestrukturen hippocampus. Man fant forhøyede forekomster av transmittorsubstansene serotonin og dopamin i dette området. Studien konkluderer med at man bør unngå thimerosal for enhver pris på bakgrunn av de nevnte aspektene:

“Analysis on postnatal day 50 showed significant increase in hippocampal serotonin following thimerosal administration on embryonic day 9. Furthermore, not only serotonin, striatal dopamine was significantly increased. These results indicate that embryonic exposure to thimerosal produces lasting impairment of brain monoaminergic system, and thus every effort should be made to avoid the use of thimerosal.”

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22658806

Hippocampus og alzheimer

Hjernestrukturen hippocampus er en del av det limbiske systemet i hjernen. Området har mange ulike funksjoner, blant annet er den sentral i henhold til korttidshukommelsen. Hos alzheimerpasienter blir denne strukturen ofte tidlig rammet og prosesseringen av nye minner er i stor grad er affisert.

http://en.wikipedia.org/wiki/Hippocampus

Det er funnet relasjon mellom alzheimer og kvikksølv i gjentatte studier. Det er antatt at kvikksølv spiller en avgjørende rolle i kombinasjon med ulike kofaktorer:

Our mechanistic model describes potential causal pathways. As the single most effective public health primary preventive measure, industrial, and medical usage of mercury should be eliminated as soon as possible.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%20Does%20Inorganic%20Mercury%20Play%20a%20Role%20in%20Alzheimer%E2%80%99s%20Disease%3F%20A%20Systematic%20Review%20and%20an%20Integrated%20Molecular%20Mechanism

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17628833

Hippocampus og lese-skrivevansker

Vår evne til å tolke omgivelsene i form av romoppfatning – spatial persepsjon er også relatert til hippocampus. Svekkelser i disse evnene vil blant annet gi seg utslag i “klumsethet” i form av å støte borti ting (ikke synsrelatert). Ofte ser man  lese-skrivevansker der hvor barnet sliter spesielt med å se og gjengi bokstavene riktig vei.

http://www.axonforlag.no/menu/utv.fors.-laerevansker/temaer/persepsjon

Det er velkjent at kvikksølv såvel som andre tungmetaller spiller inn i henhold til barns innlæringsevner og i forhold til lese-skrivevasker.

http://www.arcmass.org/Portals/0/MercuryLDParentGuide.pdf

http://www.nrdc.org/health/effects/mercury/index.asp

Påvirkning av spatial hukommelse, altså ett av grunnlagene for lese-skriveferdigheter var tydelig påvirket hos kvikksølveksponerte i henhold til denne studien:

The exposed group had significantly impaired short term verbal and spatial memory, impaired sustained and divided attention, and impaired motor speed.

http://informahealthcare.com/doi/abs/10.1080/026990500421912

Mercury can cause irreversible impairment to brain function in children in the womb and as they grow.

Infants and children exposed to toxic doses of mercury have problems with attention span, language, visual-spatial skills, memory and coordination.

http://oceana.org/en/our-work/stop-ocean-pollution/mercury/resources/mercurys-health-effects

“Developmental mercury exposure elicts acute hippocampal cell death, reduction in neurogenesis, and severe learning deficits during puberty.  Toxicity was associated acutely with caspase-dependent programmed cell death. MeHg exposure led to reductions in hippocampal size (21%) and cell numbers 2 weeks later, especially in the granule cell layer (16%) and hilus (50%) of the dentate gyrus defined stereologically, suggesting that neurons might be particularly vulnerable. Consistent with this, perinatal exposure led to profound deficits in juvenile hippocampal-dependent learning during training on a spatial navigation task. In aggregate, these studies indicate that exposure to one dose of MeHg during the perinatal period acutely induces apoptotic cell death, which results in later deficits in hippocampal structure and function.”

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17760861

I en epidemiologisk undersøkelse fra amerikanske myndigheter basert på flere millioner av vaksinerte i USA ble det funnet assosiasjon mellom thimerosal og nevrologiske utviklingsforstyrrelser. Man fant at gutter var mer sensitive enn jenter:

We were initially highly skeptical that differences in the concentrations of thimerosal in vaccines would have any effect on the incidence rate of neurodevelopmental disorders after childhood immunization. This study presents the first epidemiologic evidence, based upon tens of millions of doses of vaccine administered in the United States, that associates increasing thimerosal from vaccines with neurodevelopmental disorders.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12773696

Det finnes liten tvil om hvilke alvorlige konsekvenser tidlig kvikksølveksponering kan ha for hjernens utvikling i henhold til både generelle og mer spesifikke aspekter av innlæring.

Hippocampus, amygdala, autisme og adferd

Det er godt kjent hvordan hjernestrukturen amygdala blant annet relateres autisme. Strukturen er en del av det limbiske system i hjernen og assosiert med adferd, følelser, sosial samspill og evne til kritisk tenkning. I flere studier har man sett hvordan amygdala settes i sammenheng med evne til uavhengig tenkning. Det er registrert høyere aktivitet i amygdala ved selvstendig og kritisk tenkning. På generelt grunnlag vil man kunne hevde at skader på amygdala vil kunne influere på adferd i en sosialpsykologisk kontekst hvor uavhengig tenkning versus konformitet er aktuelt å diskutere.

Conformity was associated with functional changes in an occipital–parietal network, especially when the wrong information
originated from other people. Independence was associated with increased amygdala and caudate activity, findings consistent with the assumptions of social norm theory about the behavioral saliency of standing alone.

http://www.darkcoding.net/research/Berns%20Conformity%20final%20printed.pdf

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3284232/

I en forskningsrapport fra 2010 vises det til hvordan vaksiner influerer på amygdalas utvikling hos rhesusaper. Man fant både avvik i størrelse, samt affeksjon av biokjemiske aspekter:

These results suggest that maturational changes in amygdala volume and the binding capacity of [(11)C]DPN in the amygdala was significantly altered in infant macaques receiving the vaccine schedule. The macaque infant is a relevant animal model in which to investigate specific environmental exposures and structural/functional neuroimaging during neurodevelopment.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20628439

Hippocampus settes gjerne i sammenheng med hukommelse på generelt grunnlag. Man finner i mange tilfeller avvik i begge strukturene ved autisme. Disse er hyppigst forstørret, noe som samsvarer med de Japanske funnenes indikasjon i retning av hyperfunksjon, men kan også bære preg av det motsatte.

The abnormal enlargement of the amygdala and hippocampus in adolescents with autism adds to previous findings of enlargement of these structures in children with autism. This may reflect increased activity of these structures and thereby altered emotion perception and regulation. Our results could therefore be interpreted in light of developmental adaptation of the autistic brain to a continuous overflow of emotional learning experiences.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20494265

Autism is a syndrome characterized by impairments in social relatedness, language and communication, a need for routine and sameness, abnormal movements, and sensory dysfunction. Mercury (Hg) is a toxic metal that can exist as a pure element or in a variety of inorganic and organic forms and can cause immune, sensory, neurological, motor, and behavioral dysfunctions similar to traits defining or associated with autism. Thimerosal, a preservative frequently added to childhood vaccines, has become a major source of Hg in human infants and toddlers

http://legacy.autism.com/triggers/vaccine/mercurylong.htm

Autism is a behaviorally defined syndrome in which neuropathological abnormalities have been identified in the limbic system and cerebellum.

http://www.springerlink.com/content/8qwycymvght02881/

Sammenlignende studier: vaksiner, kvikksølv og autisme

Man finner også i sammelignende studier av kvikksølvforgiftningspatologi og autisme at et stort spekter av symptomene sammenfaller:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11339848

http://abcmt.org/A%20Novel%20Form%20of%20Mecury%20Poisoning.pdf

Det har vært endel diskusjoner fram og tilbake angående autisme og kvikksølv. Uavhengig av totalkonklusjon finner man en lang rekke studier som ser på mulige relasjoner. Man gjenfinner også en sammenheng mellom kvikksølv, autisme og hippocampus patologi – funksjonelt såvel som strukturelt i enkelte studier::

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20625937

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20628443

http://www.vaccinationcouncil.org/2010/07/25/the-avalanche-of-new-mercury-autism-studies/

http://www.ane.pl/pdf/7020.pdf

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20628444

Fortsatt kvikksølv i vaksiner:

I 2008 ble det forbudt å bruke kvikksølvtilsetninger i vaksiner til barn. Det er likevel fortsatt en åpning i lovverket for såkalte flerdosevaksiner slik vi stiftet bekjentskap med høsten 2009 i form av vaksinen pandemrix. I den anledningen ble 45% av befolkningen vaksinert. Tiltross for at vaksinen var eksperimentell og tilsatt kvikksølv gikk man ut med spesielle oppfordringer til gravide om å la seg vaksinere. Spedbarna ble heller ikke spart, legemiddelselskapet GSK ville gjerne forske på hvordan de aller minste reagerte. Norge lot seg ikke be to ganger og stilte velvillig et knippe 8 uker gamle norske spedbarn til disposisjon. I etterkant er det blitt sagt at det trolig var flaks at ingen av disse ble alvorlig syke. Norske helsemyndigheter skulle angivelig følge opp og forske på barna til de gravide som lot seg vaksinere, forskningsprosjektet ble i ettertid ansett å være for kostbart og derav avblåst. Inntil videre kan det se ut til at den Japanske studien blir sentral i henhold til å observere konsekvenser av kvikksølveksposisjon hos fostre. Forøvrig har en dansk studie konkludert med at man ikke registrerte økt forekomst av fosterdød etter svineinfluensavaksineringen. Forekomst av eventuelle nevrologiske skader og affeksjon av hippocampus er mest sannsynlig for tidlig å si noe om:

http://www.vg.no/helse/svineinfluensa/artikkel.php?artid=10078329

http://www.vg.no/helse/svineinfluensa/artikkel.php?artid=592851

http://www.vg.no/helse/svineinfluensa/artikkel.php?artid=573085

http://www.vg.no/helse/svineinfluensa/artikkel.php?artid=10053483

Les mer om vaksiner og nevrologisk utviklingsforstyrrelser hos barn her:

Blod-hjerne-barrieren er ikke ferdig utviklet, hjernen myeliniseres og vokser på sitt aller meste nettopp i den fasen barna eksponeres for nevrotoxiske og immunforstyrrende komponenter i vaksiner. I Norge som ellers i den vestlige verden øker antall barn med alt fra diffuse til alvorlige nevrologiske tilstander hvor utviklingsproblemer er en sentral faktor. Man kan ikke unnlate å undre seg.

https://nyinjeksjon.wordpress.com/2012/07/05/nesten-halvparten-av-norske-5-aringer-folger-ikke-normalutvikling/

Medisinsk linjegymnastikk

Selve svineinfluensaen er en tanke passè, likevel er det først nå det starter for de som ble skadd av pandemrix-vaksinen. Prosessen fram mot erkjennelse av skadevirkninger har vært lang og ikke minst preget av motvilje fra helsemyndighetenes side

linjegym

Tradisjonelt er nordmenn ansett som en usedvanlig pliktoppfyllende og lydig befolkning. Svineinfluensaen ble en oppvisning i medisinsk linjegymnastikk. Vi tok raskt innersvingen på de fleste andre nasjoner og la oss pliktoppfyllende i toppsjiktet for svineinfluensavaksinering i trygg forvissning om at vi handlet i tråd med anmodninger fra WHO, forøvrig et organ som gjentatte ganger er blitt anklaget for å nære unaturlig intime relasjoner til legemiddelindustrien. Det bør nevnes at produsenten av vaksinen hadde fraskrevet seg ethvert ansvar, vaksinen var eksperimentell og ikke minst; den var frivillig – dette  innebar ingen hindring for oss nordmenn:

https://nyinjeksjon.wordpress.com/2012/07/11/studie-fra-2011-bekrefter-nordmenns-konformitet/

Ja, vi ble advart:

Til tross for aktiv sverting av vaksinekritikere ble vi advart. Flere fagfolk gikk aktivt ut i media med sine kritiske syndpunkter. Per Fugelli uttalte at nordmenn var «mer opplyste og mindre lydige» enn før og skrev blant annet artikkelen “Ulveinfluensa” hvor han avdekket kritiske holdninger til svineinfluensahåndteringen:

“Den tredje farlige følge av svineinfluensahysteriet er at det kan oppstå tretthetsbrudd på tilliten til helsemyndighetene. Det har vært ropt Ulv! mange ganger nå. Fire av fem sier nei til vaksine. Hva skjer hvis den virkelig farlige epidemien kommer?”

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article3334974.ece

Jan Helge Solbakk profilerte seg også tydelig i mediebildet med kritiske holdninger. Hans avsluningskommentar til svineinfluensahåndeteringen ble beseglet med denne artikkelen:

“Vaksinetroverdighet i grus:
– En av de største medisinske forskningsskandalene i moderne tid, sier Jan Helge Solbakk, professor i medisinsk etikk. To nye rapporter knuser troverdigheten til norske helsemyndigheter og WHO etter svineinfluensa-pandemien som aldri kom, mener han.”

http://www.forskning.no/artikler/2010/juni/252809

Det er heller tvilsomt at  disse lot seg affisere av tidvis utilslørt emosjonelle forsøk på å svekke deres troverdighet framsatt i mangel på argumentatoriske ferdigheter. Med pekefingeren rettet mot “ytringsansvaret” ble merkelapper som  ”Riksklovn” en yndet frase for de som ikke mestret debattens mer sentrale punkter:

http://www.aftenposten.no/meninger/Hva-skal-vi-tro-6622635.html

Dessverre er debatten fortsatt aktuell:

Flere fagfolk gikk også ut med konkrete advarsler. Overlege Bjørg Marit Andersen, farmasøyt Sandy Lundø og forfatter Rolf Erik Hanssen advarte mot tilsetningsstoffet squalene:

http://www.dagensmedisin.no/debatt/avhengig-av-rene-og-effektive-vaksiner/

http://www.abcnyheter.no/borger/borgermeninger/090902/er-vaksinen-mot-svineinfluensa-farlig

I ettertid har vi sett at Andersen og Lundøs bekymring var fremsatt på rasjonelt grunnlag. Den finske studien viste oss at nettopp dette stoffet var sentralt å drøfte. Det er funnet antistoffer mot squalene hos 25% av de som har utviklet narkolepsi:

“In approximately one quarter of those who developed narcolepsy following Pandemrix vaccination, the THL Immunology laboratory found antibodies binding to the AS03 adjuvant component of the vaccine. Adjuvants containing squalene have not previously been reported to induce the production of antibodies. The significance of this preliminary observation will be the subject of further research.”

http://www.thl.fi/en_US/web/en/pressrelease?id=26352

Hvor mange har egentlig blitt syke?

Vi har hittil kun hatt fokus på de som fikk sykdommen narkolepsi, det er tvilsomt at dette er den enste følgen av en eventuell autoimmunitet mot squalene. Det bør nevnes at stoffet er en byggesten for kolesterol, som videre er sentral for en lang rekke kroppsfunksjoner i henhold til oppbygning av hjernens myelin, hormonsystemet i form av steroidehormoner. Man kan spørre seg hvorvidt det er aktuelt å diskutere andre sykdommer som følge av squalen, forskningen never blant annet reumatiske sykdommer, lupus og gulfkrigsyndromet. Forskning på squalene kan gjenfinnes her:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12127050

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1445566/?tool=pubmed

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12086312

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15194169

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12892730

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Autoimmunity%20induced%20by%20adjuvant%20hydrocarbon%20oil%20components%20of%20v

Uenighet vedrørende antallet narkolepsitilfeller?

I Norge ser man at tallene for narkolepsitilfeller synes å inneha aspekter av uenighet over seg. Helsemyndighetene har lagt lokk på antall tilfeller. I februar 2012 skulle vi angivelig ha fått en ny oppdatering, denne har uteblitt. Derimot kunne VG opplyse om en konfidensiell email hvor Oslo Universitetssykehus anga at tallene for narkolepsi ville bli ytterligere oppjustert fra 35-45:

«Som foreldre til barn med narkolepsi får dere forhåndsopplysning om at de offisielle tall for narkolepsi vil bli oppjustert i morgen til at vi vet om 10 nye tilfeller», står det i e-posten, som er signert rådgiver Knut Hallvard Bronder ved kompetansesenteret. (VG 29.02.2012)

http://www.vg.no/helse/svineinfluensa/artikkel.php?artid=10052968

Tilføyelse: Pr 6.9.2012 har det fremkommet at 54 barn har fått diagnosen narkolepsi:

http://www.abcnyheter.no/nyheter/helse/2012/09/06/54-tilfeller-av-narkolepsi-hos-barn-etter-vaksinering

Tilføyelse: Pr  juli 2013 er tallene oppjustert til 70:

http://www.aftenposten.no/nyheter/–Narkolepsi-kom-som-en-bombe-pa-alle-fagfolk-7254351.html

Hvor lydige skal vi være?

En av flosklene som stadig ble brukt mot kritikerne rette seg mot ytringsansvaret, dette er forsatt et yndet dog tåpelig våpen i debattene. Det kan ser ut til at mange lar seg fascinere av sensur hvor meningsutvekslingen er basert på hva som kan observeres fra innsiden av en godt nedtrukket nisselue.

Som innledningsvis nevnt har vi nordmenn en egen evne til å opptre samstemt og i flokk. Forskningen viser oss at nordmenn er mer preget av konformitet enn nasjoner vi naturlig kan sammenligne oss med. I en ny studie fra 2011 imponerer vi med topplassering på lydighetsskalane. Per Fugelli tok med sannsynlighet feil da han høsten 2009 uttalte at vi nordmenn var mer opplyste og mindre lydige enn før.

https://nyinjeksjon.wordpress.com/2012/07/11/studie-fra-2011-bekrefter-nordmenns-konformitet/

Nesten halvparten av norske 5 åringer følger ikke normalutvikling

Norge skal angivelig være ett av verdens beste land i vokse opp i. Likevel er nesten halvparten av 5 åringene i henhold til FHIs “Mor & Barn”-undersøkelse preget av forsinket utvikling.

utvikling

I en del tilfeller kan forsinkelsene relateres til nevrologiske aspekter, da i form av forstyrrelser og umodenhet i sanseapparat, motorikk samt språkutvikling. Undersøkelsen er basert på  mer enn 12.000 barn:

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.78266

I denne artikkelen tas kun ett av flere mulige risikoforhold opp. Vaksiner er valgt fordi man ser såpass massiv uvilje mot å diskutere nettopp dette temaet. Samtidig vet man at en lang rekke studier peker på alvorlige nevrologiske forstyrrelser i etterkant av vaksinering. Nylig opplevde vi også svineinfluensavaksinen som ga et uvisst antall barn hjernesykdommen narkolepsi. https://nyinjeksjon.wordpress.com/2012/01/26/narkolepsi-og-pandemrix-kunne-tragedien-vaert-avverget/

Motstand mot å erkjenne vaksinebivirkninger

De fleste medisinske tiltak innebærer en viss grad av risiko. Det gjelder også vaksiner. På bakgrunn av at så mange lar seg vaksinere er det viktig å evaluere skader og bivirkninger. Man må her ta høyde for at befolkningen i sin helhet er eksponert, noe som også innebærer problemer i henhold manglende kontrollgrupper. Man vet rett og slett ikke om økningen av ulike sykdommer i samfunnet kan stå i relasjon til vaksiner. Det blir således naturlig å reflektere over at vi i dag opplever økning av en lang rekke lidelser som astma, allergi, autisme, lese-og skrivevansker, ADHD, MS, ME samt generell autoimmunitet.

Denial syndrome

Tradisjonelt har samfunnet omfavnet vaksiner kun som et gode og man har sett en tendens til å avfeie uheldige episoder og bivirkninger. Mange som har opplevd mer alvorlige vaksinebivirkninger hadde nok gjerne sett at de var informert omkring risiko i forkant av vaksineringen. Det er ikke slik at vaksinering kun kan gi lettere feber og rødhet på stikkstedet. Selv Felleskatalogene beskriver bivirkninger med nevrologiske utfall, aseptisk meningitt, feberkramper og alvorlige forstyrrelser i blodbildet med eksempelvis blødningsfare som resultat. En rekke studier ser også på autoimmunitet relatert til vaksinering. I bloggposten «Narkolepsi og pandemrix – kunne tragedien vært avverget» er det lenket til forskning som ser på de autoimmune aspektene vedrørende narkolepsi. Det bør nevnes at helsemyndighetene hardnakket benektet alvorlige bivirkninger helt fram til de finske tallene lå på bordet. Vi møtte den samme fornektelsen i forbindelse med meningokokk-B-vaksina og ME-tilfellene på 80-90 tallet:

https://nyinjeksjon.wordpress.com/2012/01/26/narkolepsi-og-pandemrix-kunne-tragedien-vaert-avverget/

Presentasjon av studier som ser på bivirkninger fra vaksinering:

Flere studier indikerer assosiasjon mellom antistoffer mot nervesystemet. Totalsummen av risikoforhold er det temaet som mulig fortjener mest oppmerksomhet. Dette på bakgrunn av et stadig supplert vaksinasjonsprogram de siste 20-50 årene. I det understående vil det presenteres ulike studier som ser på bivirkninger fra vaksiner. Studiene konsentrer seg i stor grad om det nevrologiske.

1. Uvaksinerte friskere enn vaksinerte:

En tysk studie fra 2011 basert på selvrapportering avslørte at vaksinerte var 2-5 ganger mer syke enn uvaksinerte barn. I artikkelen under er det linket til hele materialet i form av grafer. Studien er basert på data fra ca 8000 uvaksinerte barn:

“A German study released in September 2011 of about 8000 UNVACCINATED children, newborn to 19 years, show vaccinated children have at least 2 to 5 times more diseases and disorders than unvaccinated children”

http://healthfreedoms.org/2011/10/14/big-study-vaccinated-kids-2-5-more-diseases-than-unvaccinated/

2. Primater utvikler symptomer på autisme etter vaksinering:

I 2010 viste en studie fra universitetet i Pittsburgh at primater i form av apebabyer utvikler nevrologiske symptomer og utviklingsforstyrrelser forenelig med autisme da de ble injisert med vaksiner. Symptomene vedvarte og apebabyene viste seg å være både tregere i utviklingen samt framviste svakere nevrologiske reflekser og evne til generell respons. Videre fant man at deler av det limbiske system i hjernen var affisert i form av avvikende utvikling av amygdala – slik man har observert ved autisme. (L Hewitson et al 2010)

http://www.ane.pl/pdf/7020.pdf http://vactruth.com/2012/04/29/monkeys-get-autism/

Autismeratene har økt kraftig de siste årene i samtidighet med et stadig mer omfattende vaksinasjonsprogram. CDC melder nå at 1 av 88 barn har autisme.

http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html

3. Økt risiko for autisme hos gutter vaksinert rundt fødsel med hepatitt B vaksine:

I denne studien fra 2010 fant man at risiko for autisme var tredoblet for gutter som ble vaksinert mot hepatitt B omkring fødsel:

«Boys vaccinated as neonates had threefold greater odds for autism diagnosis compared to boys never vaccinated or vaccinated after the first month of life.” (Gallagher & Goodman 2010 “Hepatitis B vaccination of male neonates and autism diagnosis”, NHIS 1997-2002. PMID:21058170)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21058170

4. Antistoffer mot hjernevev (myelin) og vaksinering (2002):

Funn av antistoffer mot hjernevev (myelin) I assosiasjon til MMR-vaksine og autisme.

“Furthermore, over 90% of MMR antibody-positive autistic sera were also positive for MBP autoantibodies, suggesting a strong association between MMR and CNS autoimmunity in autism. Stemming from this evidence, we suggest that an inappropriate antibody response to MMR, specifically the measles component thereof, might be related to pathogenesis of autism.”

Singh et al (2002) “Abnormal measles-mumps-rubella antibodies and CNS autoimmunity in children with autism.” PMID:12145534

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12145534

5. Antistoffer mot hjernevev (myelin) og vaksinering (2009):

Artikkel fra 2009 som forteller om sannsynlig sammenheng mellom antistoffer mot vaksinevirus fra MMR og autisme. Endel barn med autisme har antistoffer mot myelin i hjernen som videre kan sette i sammenheng med MMR vaksinen i et autoimmunt perspektiv:  

“Many autistic children harbored brain myelin basic protein autoantibodies and elevated levels of antibodies to measles virus and measles-mumps-rubella (MMR) vaccine. Measles might be etiologically linked to autism because measles and MMR antibodies (a viral marker) correlated positively to brain autoantibodies (an autoimmune marker)–salient features that characterize autoimmune pathology in autism. Autistic children also showed elevated levels of acute-phase reactants–a marker of systemic inflammation.”

Singh (2009) Phenotypick expression of autoimmunity autistic disorder (AAD): A major subset of autisme. PMID: 19758536)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19758536

6. Generell og nevrologisk autoimmunitet og vaksinering:

Studie fra 2002 som viser til funn av antistoffer som angriper hjernen samt kliniske symptomer hos individer vaksinert blant annet mot meslinger og hepatitt B, videre satt i relasjon til blant annet MS. Forskerne påpeker vegring mot kontrollerte studier hos forskningsmiljøene i henhold til sikkerhetsstudier:

“The question of a connection between vaccination and autoimmune illness (or phenomena) is surrounded by controversy. A heated debate is going on regarding the causality between vaccines, such as measles and anti-hepatits B virus (HBV), and multiple sclerosis (MS). Brain antibodies as well as clinical symptoms have been found in patients vaccinated against those diseases. Other autoimmune illnesses have been associated with vaccinations. Tetanus toxoid, influenza vaccines, polio vaccine, and others, have been related to phenomena ranging from autoantibodies production to full-blown illness (such as rheumatoidarthritis (RA)). Conflicting data exists regarding also the connection between autism and vaccination with measles vaccine.”

Y Shoenfeld & A Aron-Maor (2002) “Vaccination and Autoimmunity—‘vaccinosis’: A Dangerous Liaison?” PMID: 10648110

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vaccination%20and%20Autoimmunity%E2%80%94%E2%80%98vaccinosis%E2%80%99%3A%20A%20Dangerous%20Liaison%3F

7. Funn av meslingevirus fra vaksinestamme i tarmene hos autister:

Studie fra 2000 som viser funn av meslingevirus fra vaksine hos autistiske barn med kombinert tarmpatologi:

«The sequences obtained from the patients with ulcerative colitis and children with autism were consistent with being vaccine strains. The results were concordant with the exposure history of the patients. Persistence of measles virus was confirmed in PBMC in some patients with chronic intestinal inflammation.”

Kawashima H. et al (2000) “Detection and sequencing of measles virus from peripheral mononuclear cells from patients with inflammatory bowel disease and autism” PMID: 10759242)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Detection%20and%20sequencing%20of%20measles%20virus%20from%20peripheral%20mononuclear%20cells%20from%20patients%20with%20inflammatory%20bowel%20disease%20and%20autism

8. Aluminium i vaksiner og autoimmunitet, også nevrologisk relasjon: Studie fra 2012 som ser på effekter av aluminium. Alumium brukes hyppig i vaksiner og har gjentatte ganger vært mistenkt i henhold til degenerative hjernesykdommer, deriblant alzheimer. Det er funnet relasjon mellom ulike former alvorlig autoimmunitet og aluminium, stoffet brukes som en immunologisk trigger i vaksiner=adjuvant.

«Al vaccine adjuvants have been linked to a variety of serious autoimmune and inflammatory conditions (i.e., “ASIA”), yet children are regularly exposed to much higher amounts of Al from vaccines than adults; (iii) it is often assumed that peripheral immune responses do not affect brain function. However, it is now clearly established that there is a bidirectional neuro-immune cross-talk that plays crucial roles in immunoregulation as well as brain function. In turn, perturbations of the neuro-immune axis have been demonstrated in many autoimmune diseases encompassed in “ASIA” and are thought to be driven by a hyperactive immune response; and (iv) the same components of the neuro-immune axis that play key roles in brain development and immune function are heavily targeted by Al adjuvants. In summary, research evidence shows that increasing concerns about current vaccination practices may indeed be warranted. Because children may be most at risk of vaccine-induced complications, a rigorous evaluation of the vaccine-related adverse health impacts in the pediatric population is urgently needed.”

Tomljenovic L & Shaw C (2012) “Mechanisms of aluminum adjuvant toxicity and autoimmunity in pediatric populations” PMID: 22235057.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22235057

9. Thimerosal i vaksiner og hjerneforstyrrelser hos rottet:

Nylig ble det publisert en Japansk studie (2012) som ser på nevrotoksisk effekt etter kvikksølveksposisjon hos rottefoster. Det ble gitt intramuskulær injeksjon med det kvikksølvholdige stoffet thimerosal til drektige rotter. Avkommene ble senere undersøkt etter 50 levedøgn. Hos den eksponerte gruppa ble det funnet vedvarende kjemiske forandringer i hjernestrukturen hippocampus.

“Analysis on postnatal day 50 showed significant increase in hippocampal serotonin following thimerosal administration on embryonic day 9. Furthermore, not only serotonin, striatal dopamine was significantly increased. These results indicate that embryonic exposure to thimerosal produces lasting impairment of brain monoaminergic system, and thus every effort should be made to avoid the use of thimerosal.”

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22658806

10. Alvorlige vaksinereaksjoner hos premature:

Studie fra 2007 som ser på abnormale reaksjoner hos premature spesielt med henblikk på administrasjon av flere vaksiner. Reaksjonene inkluderte blant annet hjerneblødning og kardio-respiratoriske reaksjoner.

“Abnormal elevation of CRP level occurred in 85% of infants administered multiple vaccines and up to 70% of those given a single vaccine. Overall, 16% of infants had vaccine-associated cardiorespiratory events within 48 hours postimmunization. In logistic regression analysis, abnormal CRP values were associated with multiple vaccines (OR, 15.77; 95% CI5.10-48.77) and severe intraventricular hemorrhage (IVH) (OR, 2.28; 95% CI 1.02-5.13). Cardiorespiratory events were associated marginally with receipt of multiple injections (OR, 3.62; 95% CI 0.99-13.25) and significantly with gastroesophageal reflux (GER) (OR, 4.76; 95% CI 1.22-18.52).”

Pourcyrous M et al(2007) “Primary immunization of premature infants with gestational age<35 weeks: cardiorespiratory complications and C-reactive protein responses associated with administration of single and multiple separate vaccines simultaneously.” PMID:17643770

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Primary%20immunization%20of%20premature%20infants%20with%20gestational%20age%20%3C35%20weeks

11. Trombocytopeni, blødninger og vaksinering:

Studie fra 2003 som viser forekomst av trombocytopeni innen 30 dager etter vaksinering. Tilstanden er hyppigst relatert til meslinge vaksine. Trombocytopeni medfører generell blødninsfare. Det ble registrert symptomer i blodbildet opptil 3 mnd etter vaksinering. Medfører blant annet fare for hjerneblødning:

«Thrombocytopenia occasionally follows immunization of children, especially after administration of measles-containing vaccines. The purpose of this study was to describe the clinical features of postimmunizationthrombocytopenia, with emphasis on the rate of complications and outcome. Sixty-one cases were detected, an average of 6 per year or approximately 1 case per 15,000 general hospital admissions. Median age of cases was 13 months.»

Jadajvi T et al (2003) “Thrombocytopenia after immunization of Canadian children“ PMID:12586974)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Thrombocytopenia%20after%20immunization%20of%20Canadian%20children

12. Mulig relasjon mellom bruk av abortert fostervev i vaksineproduksjon og autisme:

Undersøkelsen fra 2011 som ser på tidsmessig assosiasjon mellom forekomsten av autisme og  introduksjon av abortert fostervev i vaksineproduskjon. Man kan her mulig anta at det dreier seg om autoimmune aspekter slik man blant annet ser i Singhs forskning:

Ratajczak says human tissue is currently used in 23 vaccines. She discusses the increase in autism incidences corresponding with the introduction of human DNA to MMR vaccine, and suggests the two could be linked.”

http://www.rescuepost.com/files/theoretical-aspects-of-autism-causes-a-review1.pdf https://nyinjeksjon.wordpress.com/2012/02/27/cellelinjer-fra-aborterte-foster-i-vaksineproduksjon/

13. Vaksinering forbundet med høyere dødelighet og sykelighet:

En studie fra 2011 basert på 34 nasjoner mener å ha funnet en mulig sammenheng mellom økt antall vaksiner og spedbarnsdødelighet:

”Linear regression analysis of unweighted mean IMRs showed a high statistically significant correlation between increasing number of vaccine doses and increasing infant mortality rates, with r = 0.992 (p = 0.0009).”  

Miller og Goldman 2011

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21543527 Fulltekst: http://het.sagepub.com/content/early/2011/05/04/0960327111407644

14. Revidert utgave av dansk autismestudie viser mulig assosiasjon mellom MMR og autisme:

I 2003 utførte danske forskere en stor studie basert på 537.304 barn. De mente å kunne avkrefte at det var relasjon mellom MMR og autisme. Denne studien ble revidert av andre forskere i 2004, det ble da funnet mulig assosiasjon mellom MMR og autisme, en sammenheng som opprinnelig var forkastet:

“Trends in prevalence data in Denmark suggest a temporal association between the introduction of MMR vaccine and the rise in autism. Because thimerosal was not used in any pediatric vaccine in Denmark since 1992 and the greatest increase in autism prevalence followed that year, it is likely that one or more of the viral components or their combination in the MMR vaccine contributed to the reported increase.”

Goldman & Yazbak 2004

http://www.jpands.org/vol9no3/goldman.pdf

15. Norsk forskning som bekrefter relasjon mellom tarm og autism:

Flere norske forskere har gjort studier som forteller om relasjon mellom tarm og autisme slik vi gjenfinner hos Wakefield. Karl Ludvig Reichelt har drevet forskning ved Rikshospitalet i en årrekke. Det er her antatt at tarmproblemer gir immunologiske utslag i blodbildet som i neste omgang påvirker hjernen:

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0031383950390304

Andre norske forskere har gjort lignende funn. I en artikkel fra 2011 gis en grundig forklaring på mekanisme rundt temaet; tarm og autisme:

«Forskerne har tidligere merket seg at barn med autisme ofte har problemer med fordøyelsen. En studie fra 2011 antyder at barna med mest uttalt autisme også har de mest alvorlige tarmproblemene.  Flere undersøkelser har vist at barn med autisme ofte har en annen sammensetning av bakterier i avføringa enn sine friske søsken. Det finnes også indikasjoner på at det er magetrøbbelet som gir autisme og ikke omvendt.»

Forskning.no 01.12.2011 «Forgiftet innenfra»

http://www.forskning.no/artikler/2011/november/305901 http://tidsskriftet.no/article/2146676

16. Forskning som bekrefter Andrew Wakefield og relasjonen tarm og autisme:

Nylig er det kommet ytterligere forskning som bekrefter Andrew Wakefield funn av sammenheng mellom tarmlidelse og autisme. Wakefields forskning var opprinnelig basert på kronisk inflammasjon av tarmen med infeksiøse funn av meslingvirus fra vaksine hos autister. I denne studien fra 2012 er det rettet oppmerksomhet mot en annen mikroorganisme. Det finnes altså flere patogen som kan fremkalle slike tarmreaksjon. Både hos Wakefield og Williams er disse mekanismene i tillegg antatt å ha mulig relevans for utviklingen av tarmsykdommen morbus crohn. (Williams B L et al (2012),

“Application of Novel PCR-Based Methods for Detection, Quantitation, and Phylogenetic Characterization of Sutterella Species in Intestinal Biopsy Samples from Children with Autism and Gastrointestinal Disturbances”, doi:10.1128/mBio.00261-11.)

http://mbio.asm.org/content/3/1/e00261-11

Det er altså mye som taler for at Andrew Wakefield har rett med tanke på relasjonen mellom tarm og autisme selv om ulike patogen er oppe til debatt. Den nye forskningen på temaet vil mulig blåse liv i denne debatten på nytt. Ved siden av forskningen til Wiliams (2012) skal vi huske at både Kawashima (2000) og Singh (2002) har gjort funn av antistoffer og virus fra vaksine i tarmene hos autister med tarmpatologi. Det finnes altså etterhvert en god del forskning som bekrefter mulig relasjon.

Usikkert om store epidemiologiske studier fanger opp tendensen:

Som allerede nevnt er hensikten med en oppsummering av forskning på vaksiner og alvorlige komplikasjoner et ledd i å synliggjøre at tematikken eksisterer. Det er den totale summen av vaksineskader, bivirkninger og belastning som er interessant – ikke det enkelte studie. Dette er kun noen eksempler på forskning som har sett på området med ulike fokus på skader relatert til nevrologiske aspekter. De stor epidemiologiske studiene vil nødvendigvis ikke evne og fange opp problemstillingene, nettopp fordi det ikke er forbundet høy nok risiko ved den enkelte vaksinen. Problemet oppstår når tyngden av belastende forhold øker. På bakgrunn av at barnevaksinasjonsprogrammet stadig suppleres vil også den totale risiko øke. Dersom utviklingen av autisme er relatert til totalsummen av alle vaksinene vil det ikke nytte og sammenligne vaksinerte og uvaksinerte i henhold til den enkelte vaksine.

Den totale summen av belastning:

Som innledningsvis nevnt eksponeres vi for et langt større antall vaksiner i dag enn tidligere, spesielt gjelder dette spedbarn. I en del vestlige land har et barn blitt utsatt for opptil 126 ulike antigenkomponenter ved 4-6 års alder:

«In some developed countries, by the time children are 4 to 6 years old, they will have received a total of 126 antigenic compounds»

Tomljenovic L & Shaw C 2012

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22235057

Stadig flere vaksiner gies som flerkomponentsvaksiner, dette kan ha uheldige effekter i form av at det totale antallet blir tilslørt. Det er helt normalt å gi opptil 5-6 ulike vaksiner i en sprøyte i dag. Antallet vaksiner øker stadig, de siste 15 årene har det kommet stadige skudd på stammen: HPV vaksinen, rotavirus-vaksinen (innføres mulig i Norge) , vannkoppe-vaksinen (innføres mulig i Norge, gies til enkelte grupper), Hib-vaksinen, prevenar (flerkomponentsvaksine), hepatitt B samt BCG vaksinering ved fødsel (de to sistnevnte hyppigst til fremmedkulturelle). I det samme tidsrommet er det fjernet en vaksine for den generelle befolkningen i form av BCG, hvilket da ikke gjelder for de fleste fremmedkulturelle. Barn ned i 11 års alder vaksineres mot kjønnssykdommer som en eksperimentell del av vaksinasjonsprogrammet. Det er nylig innført ekstradoser av kikhoste-vaksine og det blir stadig mer vanlig å vaksinere barn og gravide mot influensa, slik vi stiftet bekjentskap med under svineinfluensaen med den eksperimentelle vaksinen pandemrix.

Nesten halvparten av norske 5 åringer følger ikke normalutvikling:

Det er kanskje naturlig å spørre seg om denne stadig økende eksponeringen for patogener i form av mikroorganismer og giftstoffer har nådd sitt metningspunkt. Barna som eksponeres for vaksiner er i hovedsak under to år med de forhold av fysiologisk umodenhet dette innebærer. Blod-hjerne-barrieren er ikke ferdig utviklet, hjernen myeliniseres og vokser på sitt aller meste nettopp i den fasen barna eksponeres for nevrotoksiske og immunforstyrrende komponenter i vaksiner. I Norge som ellers i den vestlige verden øker antall barn med alt fra diffuse til alvorlige nevrologiske tilstander hvor utviklingsproblemer er en sentral faktor. Man kan ikke unnlate å undre seg.

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7826624 http://www.barnehage.no/no/Nyheter/2011/Oktober/Nar-halvparten-av-alle-femaringer-sliter/ http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html

autisme

Kilder:

1. Hewitson Laura et al (2010) Influence og pediatric vaccines on amygdala growth and opioid ligand binding in rhesus macaque infants, Acta Neurobiol Exp 2010, 70: 147–164

2. Gallagher CM & Goodman MS (2010), Hepatitis B vaccination of male neonates and autisme diagnosis: NHIS 1997-2002. J Toxicon Environ Health A 2010;73(24):1665-77.

3. Singh VK et al (2002) Abnormal measle-mumps-rubella antibodies anCNS autoimmunity in children with autism. J Biomed Sci 2002 Jul-Aug;9(4):359-64.

4. Singh VK (2009) Phenotypic expression og autoimmune autistic disorder (AAD): a major subset og autism. Ann Clin Psyciatry 2009 Jul-Sep;21(3):148-61.

5. Shoenfeld Y & Aron-Maor A (2000) Vaccination and autoimmunity “vaccionosis”: a dangerous liaison? J Autoimmune 2000 Feb;14(1):1-10

6. Kawashima H et al (2000) Detection and sequencing of measle virus from peripheral mononuklear cells from patients with inflammatory bowel disease and autism. Dig Dis Sci 2000 Apr;45(4):723-9.

7. Tomljenovic L & Shaw C (2012) “Mechanisms of aluminum adjuvant toxicity and autoimmunity in pediatric populations”. Lupus 2012 Feb;21(2):223-30.

8. Pourcyrous M et al(2007) “Primary immunization of premature infants with gestational age<35 weeks: cardiorespiratory complications and C-reactive protein responses associated with administration of single and multiple separate vaccines simultaneously. J Pediatric 2007 Aug;151(2):167-72. Epub 2007 Jun 22.

9. Jadajvi T et al (2003) “Thrombocytopenia after immunization of Canadian children”. Pediatr Inf Disease J 2003 Feb;22(2):119-22

10. Williams B L et al (2012), “Application of Novel PCR-Based Methods for Detection, Quantitation, and Phylogenetic Characterization of Sutterella Species in Intestinal Biopsy Samples from Children with Autism and Gastrointestinal Disturbances”, doi:10.1128/mBio.00261-11

11. Knivsberg AM Reichelt KL et al (1995) Autistic syndromes and diet: A follow-up study. Scandinavian Of Educational Research DOI:10.1080/0031383950390304

12. Valeur J et al (2011) Intestinal autotoxinasjon – fortsatt aktuell sykdomsmekanisme. Tidsskrift Norske Legeforening.

13. Goldman GS & Yazbak FE (2004), An investagation of the assosiation between MMR vaccination and autisme in Denmark. Journal of american physicians and Surgeons, vol 9, nr 3, Fall 2004.

14. Miller NZ & Goldman GS (2011) Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given: Is there a biochemical or synergistic toxicity? Hum Exp Toxicol 2011 Sep;30(9):1420-8. Epub 2011 May 4.

15. Helen V. Ratajczak (2011) Theoretical aspects of autism: Causes—A review. Journal of Immunotoxicology, 2011; 8(1): 68–79

Forskere anklager Merck for forfalsket data på kusmavaksine

Det er ingen nyhet at kusmavaksinen ikke gir god nok immunitet. Vaksineimmuniteten svekkes over tid og man ser en uheldig aldersforskyvning med tanke på komplikasjoner hos postpubertale.

mumps

Kusma inngår i MMR vaksinen. Effektivitet av denne vaksinen er sentral for å beskytte menn mot testikkelbetennelse/orchitt. Gutter som får kusma etter pubertet kan få følgesykdom i form av testikkelbetennelse, barn forut for pubertet rammes svært sjelden av nevnte komplikasjon.

De siste årene har det kommet fram at vaksinering har forskjøvet andelen rammede fra pre- til postpubertale. Man har forsøkt å innlemme vaksinedose nummer 2 uten at dette har hatt nevneverdig effekt. Forsatt ser man at ungdom og voksne mellom 18-24 rammes. Sykdommen som tidligere rammet barn var fram til slutten av 80-tallet ansett som relativt harmløs. British National Formulary skrev dette om sykdommen så sent som i 1985:

“Since mumps and its complications are very rarely serious there is little indication for routine mumps vaccination”

Forfalskede data på effekt av kusmavaksine:

I følge de to virologene Stephen Krahling og Joan Wlochowski skal legemiddelselskapet Merck ha forfalsket forskningsdata på kusmavaksinen.  Forskerne som begge er tidligere ansatte hos Merck anklager selskapet for en rekke forhold relatert til falske påstander omkring vaksinens effekt – hvilket er estimert til 95% i henhold til mulig fabrikerte data:

Angivelig skal testmaterialet i form av blodprøver ha vært tilsatt antistoffer fra dyr for å gi ett inntrykk av tilfredstillende immunologiske reaksjoner:

Merck also added animal antibodies to blood samples to achieve more favorable test results, though it knew that the human immune system would never produce such antibodies, and that the antibodies created a laboratory testing scenario that “did not in any way correspond to, correlate with, or represent real life … virus neutralization in vaccinated people.

Merck skal videre ha brukt de falske dataene til å skaffe seg større statlige vaksinekontrakter samt til en viss grad markedsmonpol.

http://www.courthousenews.com/2012/06/27/47851.htm

http://www.naturalnews.com/gallery/documents/Chatom-Lawsuit-Merck-Mumps.pdf

Kusmautbrudd i fullvaksinert befolkning:

Konsekvensene av at vaksinen ikke har den effekten som er forespeilet – er gjentatte utbrudd av sykdommen hos vaksinerte. De siste årene har man sett slike utbrudd i ulike deler av verden. Tendensen viser som nevnt en uheldig alderforskyving hos de som rammede. Ungdom og voksne menn med avtagende og svak vaksineimmunitet viser seg i økende grad å være utsatt. Allerede 18 år etter at USA innførte vaksinedose nummer to ser man epidemier av sykdommen i nevnte gruppe av befolkningen:

Most of the college students who got the mumps in a big outbreak in 2006 had received the recommended two vaccine shots, according to a study that raises questions about whether a new vaccine or another booster shot is needed.

The outbreak was the biggest in the U.S. since shortly before states began requiring a second shot for youngsters in 1990.

Nearly 6,600 people became sick with the mumps, mostly in eight Midwest states including Nebraska, and the hardest-hit group was college students ages 18 to 24. Of those in that group who knew whether they had been vaccinated, 84 percent had had two mumps shots, according to the study by the Centers for Disease Control and Prevention and state health departments.

http://www.cbsnews.com/stories/2008/04/09/health/main4005078.shtml

De samme tilstandene er å gjenfinne i andre deler av verden. Israel har opplevd et toppår med kusmatilfeller, også her rammes aldergruppa ungdom og yngre voksne. Årsaken til at man i langt mindre grad finner at sykdommen rammer voksne over 30 år kan forklares med at denne gruppa i stor skala har hatt sykdommen naturlig og således har tilfredsstillende immunitet. Så langt har ett av 105 tilfeller i Israel siden sept 2011 medført testikkelbetennelse.

http://sanevax.org/mumps-outbreak-despite-vaccination-in-israel/

http://www.haaretz.com/print-edition/news/ministry-israel-in-midst-of-mumps-outbreak-1.4050

I Norge ser man nå et pågående kusmautbrudd i Trøndelag (2015). Utbruddet har startet ved NTNU i Trondheim. Flere av de rammede er vaksinerte med to doser MMR:

Flere av dem som nå blir syke med kusma, er norske studenter som har fått de to dosene med MMR-vaksine som er anbefalt.

http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/2015/10/31/P%C3%A5g%C3%A5ende-kusma-utbrudd-i-Norge-11754487.ece

Studier bekrefter de nedslående resultatene av kusmavaksinering:

Ulike studier har også sett på kusmavaksinens effekt i henhold til utbrudd i befolkningen, også her finner man at de rammede er fullvaksinerte. Selv noen av de angivelig bedre vaksinestammene synes å ha nedslående effekt og effektraten er nede på 61.6%

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9592852

I denne studien vises det til at 98% av de syke var vaksinerte:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8277201

Forskningen påpeker at vaksinen har så dårlig effekt at folkehelsen på ingen måte er ivaretatt. Gjentatte studier forteller om “vaccine-failure”

Mumps outbreake in highly vaccinated population. Evidence for larg scale vaccine failure.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7795768

I denne studien fra 1995, altså 5 år etter at USA innførte dose 2 av MMR vaksinen påpekes det at termen “highly vaccinated population” referer til over 95% vaksinedekning hos de rammede. Man gjenfinner som allerede nevnt tilsvarende tall fra 2008 med utbrudd i en skala på 6.600 rammede i alderen 18-24 år hvorav hele 84% av de rammede hadde fått 2 doser av vaksinen.

http://www.cbsnews.com/stories/2008/04/09/health/main4005078.shtml

Nyvaksinerte kan være smittsomme:

Smitte fra nyvaksinerte er et kjent fenomen. I en studie fra 2011 fant man at sjansen var lav men tilstede. Smitte ble observert hos familiemedlemmer i form av søsken til de nyvaksinerte. Fenomenet var allerede kjent i 1967 ved bruk av levende vaksiner. Smitte fra nyvaksinerte barn til fedre med svak vaksineimmunitet er mulig et fenomen vi kan å anta å stifte bekjentskap med i årene framover.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21983359

Kusmavaksinen kan gi testikkelbetennelse/orchitt:

Selve kusmavaksinen kan også gi testikkelbetennelse fordi viruset som sprøytes inn er levende, det kan således gi tilsvarende komplikasjoner som en kusmainfeksjon. Forekomsten er relativt lav, man kan anta at en av årsakene belager seg på at det i stor grad er prepubertale som vaksineres. Forekomsten av testikkelbetennelse hos prepubertale er generelt lav. Det er sannsynlig at forekomsten av testikkelbetennelse vil øke dersom voksne menn i hyppigere grad vaksineres.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20085834

Aseptisk meningitt og kusmavaksinekomponenten i MMR vaksinen:

Det har vært brukt ulike stammer av kusmavirus i MMR vaksinen. Vedrørende enkelte av stammene er det funnet risiko for aseptisk meningitt. I Norge brukes Jeryl Lynn-stammen:

An elevated risk of aseptic meningitis was observed 3 weeks after Brazil’s national vaccination day compared with the risk in the prevaccination period (relative risk = 14.3; 95% confidence interval: 7.9, 25.7). This result was confirmed by a case series analysis (relative risk = 30.4; 95% confidence interval: 11.5, 80.8). The estimated risk of aseptic meningitis was 1 in 14,000 doses. This study confirms a link between measles-mumps-rubella vaccination and aseptic meningitis. The authors discuss the implications of this for the organization and planning of mass immunization campaigns.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10707922

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12435771

The highest risk of association with aseptic meningitis was observed within the third week after immunisation with Urabe-containing MMR (risk ratio (RR) 14.28; 95% confidence interval (CI) from 7.93 to 25.71) and within the third (RR 22.5; 95% CI 11.8 to 42.9) or fifth (RR 15.6; 95% CI 10.3 to 24.2) weeks after immunisation with the vaccine prepared with the Leningrad-Zagreb strain. A significant risk of association with febrile seizures and MMR exposure during the two previous weeks (RR 1.10; 95% CI 1.05 to 1.15) was assessed in one large person-time cohort study involving 537,171 children aged between three months and five year of age. Increased risk of febrile seizure has also been observed in children aged between 12 to 23 months (relative incidence (RI) 4.09; 95% CI 3.1 to 5.33) and children aged 12 to 35 months (RI 5.68; 95% CI 2.31 to 13.97) within six to 11 days after exposure to MMR vaccine.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22336803

Fornuften vedrørende kusmavaksinering kan etterspørres:

Det ligger en rekke innbydende forhold til grunne for en granskning av fornuftsaspektene i henhold til kusmavaksinering:

1.Britiske helsemyndigheter påpekte at sykdommen var ansett som såpass ufarlig at vaksinering ikke kunne forsvares så sent som i 1985.

2. Kusmavaksinen kan i seg selv forårsake testikkel betennelse.

3. De mer effektive vaksinestammene er satt i sammenheng med aseptiske meningitt.

4. Vi ser ut i fra gjentatte kusmaepidemier at vaksinen på ingen måte er optimal eller fungerer som forventet.

5. Resultatet av manglende vaksineeffekt forårsaket en aldersforskyvning hos de som rammes fra barn til unge voksne. Aldersforskyvningen øker faren for testikkelbetennelse med potensiale for sterilitet.

6. Vaksinen kan i seg selv være en smittekilde, noe som setter svakt vaksineimmune menn i fare for å smittes.

7. Produsenten er anklaget for å ha forfalsket prøvematerialet i sine effektstudier hvilket medfører falsk trygghet hos de vaksinerte.

Er uvaksinert barn friskere?

Spørsmålet reises på bakgrunn av fem undersøkelser jeg i det understående materialet viser til, hvorpå  disse diskuteres opp mot en sjette undersøkelse uten tilsvarende funn. Supplert de 6 hovedundersøkelsene viser jeg til 53 studier som på ulike vis omtaler bivirkninger og negative aspekter vedrørende vaksinering. En av undersøkelsene har et alternativ medisinsk opphav hvilket er gjort rede for, de resterende kan i all hovedsak gjenfinnes i medisinske tidsskrifter  samt publikasjoner via pubmed.

I september 2011 ble en tysk studie som sammenligner helsa til vaksinerte opp mot uvaksinerte publiserte. Undersøkelsen pågår fortsatt, pr nå er over 11.000 barn mellom 0 og 19 år inkludert. Data samles ved selvrapportering fra foreldre, hvor et flertall av respondentene er amerikanske. Tallene sammenlignes videre med den tyske helseundersøkelsen KIGGS. Andreas Bachmair som står bak studien er utdannet homeopat.

2-5 ganger hyppigere forekomst av sykdom hos de vaksinerte:

I den sammenlignende studien ble det sett på en lang rekke lidelser og sykdommer som astma, allergi, atopisk eksem, ADHD, konsentrasjonsproblemer, autisme, øre-nese-halsproblematikk, diabetes, epilepsi, stoffskiftesykdom ol. Den generelle tendensen viste at de vaksinerte barna var 2-5 ganger hyppigere rammet enn de uvaksinerte. Grafen kan gjenfinnes i denne linken:

http://www.vaccineinjury.info/vaccinations-in-general/health-unvaccinated-children/survey-results-illnesses.html

vax

http://healthfreedoms.org/2011/10/14/big-study-vaccinated-kids-2-5-more-diseases-than-unvaccinated/

Antall vaksiner og spedbarnsdødelighet:

Det er ennå ikke foretatt noe tilsvarende undersøkelse i for eksempel USA som er blant de landene i verden som ligger på topp i vaksinering. I følge Miller og Goldman (2011) var amerikanerene de som vaksinerte mest, med hele 26 vaksinedoser i løpet av første leveår. Ved bruk av linjær regresjon viste de at det kan være en sammenheng mellom antall vaksiner og spedbarnsdødelighet:

The US childhood immunization schedule specifies 26 vaccine doses for infants aged less than 1 year—the most in the world—yet 33 nations have lower IMRs. Using linear regression, the immunization schedules of these 34 nations were examined and a correlation coefficient of r = 0.70 (p < 0.0001) was found between IMRs and the number of vaccine doses routinely given to infants.
(Miller og Goldman 2011)

Uvilje mot sammenlignende studier:

Det burde på dette grunnlaget være en viss interesse for å avdekke eventuelle avvik mellom vaksinerte og uvaksinerte. Man kan kanskje anta at forskjellen mellom uvaksinerte og vaksinerte barn i USA vil innebære større forskjell enn vi ser i denne studien da normalbefolkning (vaksinerte) her tilsvarer tyske tall. Nylig meldte CDC at frekvensen for autisme nå er oppe i 1/88 barn. Dette er nokså høye tall tatt i betraktning at diagnosen få år tilbake lå på 1/10.000. Autisme har av enkelte forskere vært ansett som en mulig vaksinebivirkning av MMR vaksinen.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3170075/

http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html

http://healthfreedoms.org/2011/10/14/big-study-vaccinated-kids-2-5-more-diseases-than-unvaccinated/

Flere studier finner økt sykdom hos vaksinerte:

I henhold til artikkelen refereres det til tre andre studier som har sett på frekvens av sykdom hos vaksinerte versus uvaksinerte. Jeg viser til 2 av disse her.

1. Salzburger studien:

Her fant man i en undersøkelse på 1004 uvaksinerte barn at:

0% hadde astma (8%-12% i normalbefolkning/vaksinerte)

1,2% hadde atopisk deramtitt (10%-20% i normalbefolkning/vaksinerte)

3% hadde allergier (25% av normalbefolkning/vaksinerte)

0,79% ADHD (5%-10% normalbefolkning/vaksinerte)

http://healthfreedoms.org/2011/10/14/big-study-vaccinated-kids-2-5-more-diseases-than-unvaccinated/

2. Studie fra New Zealand:

Studien er fra 1992 og involverte 254 barn, hvorav 133 var vaksinerte og 121 var uvaksinerte. Frekvens fra de ulike sykdommen prosentvis var som følger i de to gruppene:

Astma: uvaksinerte: 3% (vaksinerte: 15%)

Eksem; uvaksinerte: 13% (vaksinerte 30%)

Kronisk otitis: uvaksinerte 7% (vaksinerte 20%)

Kronisk tonsilitt: uvaksinerte 2% (vaksinerte 8%)

Pusteproblematikk og krybbedød: uvaksinerte 2% (vaksinerte 7%)

Hyperaktivitet: uvaksinerte 1% (vaksinerte 8%)

Sue Claridge: http://www.vaccineinjury.info/images/stories/ias1992study.pdf

http://healthfreedoms.org/2011/10/14/big-study-vaccinated-kids-2-5-more-diseases-than-unvaccinated/

Studie fra 2013 bekrefter færre akutthenvendelser og sykehusbesøk for uvaksinerte:

Det siste innslaget i denne debatten er av helt ny dato. 21. januar 2013 publiserte Jama Pediatrics forskning som viser oss at uvaksinerte barn i mindre grad har behov for legebehandling. Den uvaksinerte gruppa var delt mellom barn som var forsinket i vaksineasjonsprogrammet av uklare og tilfeldige årsaker samt barn som ikke var vaksinerte eller forsinket grunnet foreldrenes bevisste valg. Det er naturlig å tro at disse to undergruppene har nokså avvikenede helseforutsetninger, hvor de tilfeldig forsinkede vaksinerte vil trekke ned totalen for hele gruppa. De forsinkede vaksinerte med foreldre som hadda tatt et bevisst valg falt best ut med 6-9% færre akutthenvendelser og færre lege og sykehusbesøk uten innleggelse enn de vaksinerte.

Det spekuleres i hvorvidt ulik helseadferd er utslagsgivende, likevel vet vi at dette samsvarer med studien til Miller og Goldman hvor man fant at vaksinerte barn i høyere grad var utsatt for akutte innleggelser, samt høyere dødelighet vist ved linjær regresjon.

http://archpedi.jamanetwork.com/article.aspx?articleID=1558057#qundefined

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3170075/

Forskning på vaksinerte versus uvaksinerte:

Det har vært liten interesse for denne typen forskning fra større og uavhengige forskningsorganer. Dette er beklagelig da det finnes indikasjoner på at det kan være en sammenheng mellom vaksinering og økt sykelighet i henhold til enkelte typer lidelser i befolkningen. Tidvis kan det være vanskelig å vurdere kvaliteten på studier fra mindre forskningsinstanser. Det bør stilles krav til hvorledes forskningen utformes.

Forskningen bør primært belage seg på helt uvaksinerte målt opp mot vaksinerte dersom man skal kunne danne seg en bilde på denne situasjonen, det er også viktig å veie for de som ikke vaksinerer på bakgrunn av spesielle helseproblemer. Enkelte kan være motivert av familiære helsetilstander relatert til for eks allergi eller autoimmune sykdommer når de ikke vaksinerer, det kan bli misvisende å bruke data fra disse da det vil ligge en predisposisjon i hht til helseproblematikk i bunnen. Barn som er så syke at de ikke er blitt vaksinert etter anbefaling av helsepersonell vil neppe bli inkludert i slike studier, et slikt aspekt er derfor ikke like relevant å kommentere.

På den andre siden kan man argumenetre for at de som ikke vaksinerer for eks vil faller mer fordelaktig ut basert på andre holdninger til helse som innebærer kosthold og generell bevissthet vedrørende helse, man må således ta slike forhold med i beregningen.

Alle disse forholdene er av en slik art at kan influere spesielt i studier der datagrunnlaget er sparsommelig slik man ser i KIGGS undersøkelsen hvor den vaksinerte gruppen er brukt som grunnlag for Bachmairs vaksinerte gruppe.

Metodediskusjon:

KIGGS undersøkelsen blir gjerne løftet fram når noen ønsker å gi et motsvar til Bachmair undersøkelsen fordi denne ikke gjorde tilsvarende funn, angående KIGGS framkom det at forskjellen mellom gruppene kun fantes for infeksjonssykdommene det ble vaksinert for.

I KIGGS har man brukt et svært uveiet kvanitativt materiale, hvor de uvaksinerte respresnterer 0,7% av datagrunnlaget. Når de uvaksinerte representeres av 94 personer i en studie på totalt 17.641 deltagere, hvorav 13.453 var grunnlaget for populasjonen mellom 1-17 år sier det seg selv at grunnlaget for å konkludere er av sparsommelig art i henhold til de uvaksinerte. Bachmair bruker et grunnlag på over 11.000 personer og veier opp mot KIGGS hvorpå han finner at de uvaksinerte i langt mindre grad er rammet av ulike sykdommer. I Salzburger undersøkelsen har man også brukt et større grunnlag på 1004 personer, og ser at det slår positivt ut for de uvaksinerte. I studien fra New Zealand hvor datagrunnlaget kvantitativt er veiet mellom vaksinerte og uvaksinerte finner man også at de uvaksinerte er friskere, altså den samme tendensen man ser hos Backmair.Selv om KIGGS undersøkelsen har sine opplagte svakheter kan man ikke belaste Bachmair studien ved å si at denne viderefører disse ved å bruke deler av datamaterialet. Bachmair bruker grunnlaget for vaksinert gruppe hvilket det ikke er noe å utsette på i henhold til kvantitative aspekter.

Et annet argument som gjentatte ganger har vært rettet mot Bachmair er at studien henvender seg til et miljø som er skeptiske til vaksiner, dette er et ugyldig argument da man må til dette miljøet for å innhente relevante data. Å henvende seg til populasjonen som skal undersøkes er fullstendig legitimt i en slik undersøkelse. Dersom man skal foreta et tilfeldig utvalg i generell populasjon ville datamaterialet bli forsvinnende lite for gruppen man ønsker å se på altså tilsvarende hva man gjenfinner hos KIGGS hvor de uvaksinerte tilsvarer 0,7% og derav får liten relevans.

Kritikk av at Backmair studien er selvrapporterende er heller ikke av spesielt tungtveiende karakter, mange slike helseundersøkelser er basert på selvrapporterende survey, man må på et slikt grunnlag ekskludere en lang rekke undersøkelser utført av offentlige instanser og større forskningsorganisasjoner hvor selvrapportering via spørresskjema er en nokså typiske fremgangsmåte. Hvorvidt svarene er gitt digitalt eller på papir vil aldri kunne beskytte mot at enklte eventuelt skulle finne på å lyve og er ikke et større problem i denne undersøkelsen enn i enhver annen av tilsvarende helseundersøkelse. Saken her er å kjenne til at slike undersøkelser har sine svakheter.

Et problem med Bachmaier studien er at enkelte miljøer har snakket åpent om at de ønsker å sabotere undersøkelsen i form av feilaktige svar. At undersøkelsen ikke er godt nok sikret mot organisert forskningsjuks av ekstern part kan sies å være en svakhet.

Det har også vært rettet kritikk mot at Bachmairs uvaksinerte gruppe består en større andel barn under 2 år, derav antatt udiagnostiserte, dette forholdet påpeker han selv og operer derav med aldersklasser i sin studie, altså heller ikke et videre strekt argument fra kritikere.

Bachmair studien har videre en fordel ved at den er uvahengig og selvfinansiert, uten interesser og sponsing fra industri eller myndigheter, den kan således sies å være uten politiske eller finansielle føringer. Det samme kan sies om Miller og Goldman, der de uttaler seg slik i hht til egen forskningsrapport: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Dersom det skulle vise seg å være en relasjon mellom vaksiner og enkelte sykdommer vil det være nyttig å se på forskningen til Miller og Goldman, da dette kan sies å være et supplerende bidrag basert på omfattende datagrunnlag. Som innledningsvis nevt vil det være en fordel at større uavhengige forskningsinstitusjoner viet tematikken oppmersomhet i et tilfredstillende vitenskaplig lys.

Flere forskningsrapporter som ser på helsetilstand hos vaksinerte versus uvaksinerte kan gjenfinnes i lenken under:

http://www.vaclib.org/basic/unvaxhealth.htm

——————————————

Tilleggsinformasjon: Avslutningsvis kan det også være på sin plass å nevne at gjentatte studier har funnet sammenheng mellom vaksiner/ingridienser i vaksiner og ulike sykdommer. Man må være oppmerksom på at thimerosal ikke lenge finnes i det tradisjonelle barnevaksinasjonsprogrammet, derimot finnes det i enkelte flerdosevaksiner slik som influensavaksiner, pandemrix etc. Informasjon om thimerosal i vaksiner kan også sies å ha historisk verdi på lik linje med utgåtte virusstammer i vaksiner i henhold kusmakomponent i MMR.

1. Japansk studie finner relasjon mellom kvikksølv og spesifikk hjernepatologi:

Nylig ble det publisert en Japansk studie (2012) som ser på nevrotoksisk effekt etter kvikksølveksposisjon hos rottefoster. Det ble gitt intramuskulær injeksjon med det kvikksølvholdige stoffet thimerosal til drektige rotter. Avkommene ble senere undersøkt etter 50 levedøgn. Hos den eksponerte gruppa ble det funnet vedvarende kjemiske forandringer i hjernestrukturen hippocampus. Man fant forhøyede forekomster av transmittorsubstansene serotonin og dopamin i dette området. Studien konkluderer med at man bør unngå thimerosal for enhver pris på bakgrunn av de nevnte aspektene:

“Analysis on postnatal day 50 showed significant increase in hippocampal serotonin following thimerosal administration on embryonic day 9. Furthermore, not only serotonin, striatal dopamine was significantly increased. These results indicate that embryonic exposure to thimerosal produces lasting impairment of brain monoaminergic system, and thus every effort should be made to avoid the use of thimerosal.”

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22658806

2. Primater utvikler symptomer på autisme etter vaksinering:

I 2010 viste en studie fra universitetet i Pittsburgh at primater i form av apebabyer utvikler nevrologiske symptomer og utviklingsforstyrrelser forenelig med autisme da de ble injisert med vaksiner. Symptomene vedvarte og apebabyene viste seg å være både tregere i utviklingen samt framviste svakere nevrologiske reflekser og evne til generell respons. Videre fant man at deler av det limbiske system i hjernen var affisert i form av avvikende utvikling av amygdala – slik man har observert ved autisme. (L Hewitson et al 2010)

http://www.ane.pl/pdf/7020.pdf

http://vactruth.com/2012/04/29/monkeys-get-autism/

Autismeratene har økt kraftig de siste årene i samtidighet med et stadig mer omfattende vaksinasjonsprogram. CDC melder nå at 1 av 88 barn har autisme.

http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html

3. Økt risiko for autisme hos gutter vaksinert rundt fødsel med hepatitt B vaksine:

I denne studien fra 2010 fant man at risiko for autisme var tredoblet for gutter som ble vaksinert mot hepatitt B omkring fødsel:

«Boys vaccinated as neonates had threefold greater odds for autism diagnosis compared to boys never vaccinated or vaccinated after the first month of life.”

(Gallagher & Goodman 2010 “Hepatitis B vaccination of male neonates and autism diagnosis”, NHIS 1997-2002. PMID:21058170)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21058170

4. Antistoffer mot hjernevev (myelin) og vaksinering (2002):

Funn av antistoffer mot hjernevev (myelin) I assosiasjon til MMR-vaksine og autisme.

“Furthermore, over 90% of MMR antibody-positive autistic sera were also positive for MBP autoantibodies, suggesting a strong association between MMR and CNS autoimmunity in autism. Stemming from this evidence, we suggest that an inappropriate antibody response to MMR, specifically the measles component thereof, might be related to pathogenesis of autism.”

(Singh et al (2002) “Abnormal measles-mumps-rubella antibodies and CNS autoimmunity in children with autism.” PMID:12145534

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12145534

5. Antistoffer mot hjernevev (myelin) og vaksinering (2009):

Artikkel fra 2009 som forteller om sannsynlig sammenheng mellom antistoffer mot vaksinevirus fra MMR og autisme. Endel barn med autisme har antistoffer mot myelin i hjernen som videre kan sette i sammenheng med MMR vaksinen i et autoimmunt perspektiv:

 “Many autistic children harbored brain myelin basic protein autoantibodies and elevated levels of antibodies to measles virus and measles-mumps-rubella (MMR) vaccine. Measles might be etiologically linked to autism because measles and MMR antibodies (a viral marker) correlated positively to brain autoantibodies (an autoimmune marker)–salient features that characterize autoimmune pathology in autism. Autistic children also showed elevated levels of acute-phase reactants–a marker of systemic inflammation.”

(Singh (2009) Phenotypick expression of autoimmunity autistic disorder (AAD): A major subset of autisme. PMID: 19758536)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19758536

6. Generell og nevrologisk autoimmunitet og vaksinering:

Studie fra 2002 som viser til funn av antistoffer som angriper hjernen samt kliniske symptomer hos individer vaksinert blant annet mot meslinger og hepatitt B, videre satt i relasjon til blant annet MS. Forskerne påpeker vegring mot kontrollerte studier I forskningsmiljøene i henhold til sikkerhetsstudier:

“The question of a connection between vaccination and autoimmune illness (or phenomena) is surrounded by controversy. A heated debate is going on regarding the causality between vaccines, such as measles and anti-hepatits B virus (HBV), and multiple sclerosis (MS). Brain antibodies as well as clinical symptoms have been found in patients vaccinated against those diseases. Other autoimmune illnesses have been associated with vaccinations. Tetanus toxoid, influenza vaccines, polio vaccine, and others, have been related to phenomena ranging from autoantibodies production to full-blown illness (such as rheumatoidarthritis (RA)). Conflicting data exists regarding also the connection between autism and vaccination with measles vaccine.”

(Y Shoenfeld & A Aron-Maor (2002) “Vaccination and Autoimmunity—‘vaccinosis’: A Dangerous Liaison?”) PMID: 10648110

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?

7. Funn av meslingevirus fra vaksinestamme i tarmene hos autister:

Studie fra 2000 som viser funn av meslingevirus fra vaksine hos autistiske barn med kombinert tarmpatologi:

«The sequences obtained from the patients with ulcerative colitis and children with autism were consistent with being vaccine strains. The results were concordant with the exposure history of the patients. Persistence of measles virus was confirmed in PBMC in some patients with chronic intestinal inflammation.”

(Kawashima H. et al (2000) “Detection and sequencing of measles virus from peripheral mononuclear cells from patients with inflammatory bowel disease and autism” PMID: 10759242)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?

8. Aluminium i vaksiner og autoimmunitet, også nevrologisk relasjon:

Studie fra 2012 som ser på effekter av aluminium. Alumium brukes hyppig i vaksiner og har gjentatte ganger vært mistenkt i henhold til degenerative hjernesykdommer, deriblant alzheimer. Det er funnet relasjon mellom ulike former alvorlig autoimmunitet og aluminium, stoffet brukes som en immunologisk trigger i vaksiner=adjuvant.

«Al vaccine adjuvants have been linked to a variety of serious autoimmune and inflammatory conditions (i.e., “ASIA”), yet children are regularly exposed to much higher amounts of Al from vaccines than adults; (iii) it is often assumed that peripheral immune responses do not affect brain function. However, it is now clearly established that there is a bidirectional neuro-immune cross-talk that plays crucial roles in immunoregulation as well as brain function. In turn, perturbations of the neuro-immune axis have been demonstrated in many autoimmune diseases encompassed in “ASIA” and are thought to be driven by a hyperactive immune response; and (iv) the same components of the neuro-immune axis that play key roles in brain development and immune function are heavily targeted by Al adjuvants. In summary, research evidence shows that increasing concerns about current vaccination practices may indeed be warranted. Because children may be most at risk of vaccine-induced complications, a rigorous evaluation of the vaccine-related adverse health impacts in the pediatric population is urgently needed.”

(Tomljenovic L & Shaw C (2012) “Mechanisms of aluminum adjuvant toxicity and autoimmunity in pediatric populations” PMID: 22235057.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22235057

9. Alvorlige vaksinereaksjoner hos premature:

Studie fra 2007 som ser på abnormale reaksjoner hos premature spesielt med henblikk på administrasjon av flere vaksiner. Reaksjonene inkluderte blant annet hjerneblødning og kardio-respiratoriske reaksjoner.

“Abnormal elevation of CRP level occurred in 85% of infants administered multiple vaccines and up to 70% of those given a single vaccine. Overall, 16% of infants had vaccine-associated cardiorespiratory events within 48 hours postimmunization. In logistic regression analysis, abnormal CRP values were associated with multiple vaccines (OR, 15.77; 95% CI5.10-48.77) and severe intraventricular hemorrhage (IVH) (OR, 2.28; 95% CI 1.02-5.13). Cardiorespiratory events were associated marginally with receipt of multiple injections (OR, 3.62; 95% CI 0.99-13.25) and significantly with gastroesophageal reflux (GER) (OR, 4.76; 95% CI 1.22-18.52).”

(Pourcyrous M et al(2007) “Primary immunization of premature infants with gestational age<35 weeks: cardiorespiratory complications and C-reactive protein responses associated with administration of single and multiple separate vaccines simultaneously.” PMID:17643770)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?

10. Trombocytopeni, blødninger og vaksinering:

Studie fra 2003 som viser forekomst av trombocytopeni innen 30 dager etter vaksinering. Tilstanden er hyppigst relatert til meslinge vaksine. Trombocytopeni medfører generell blødninsfare. Det ble registrert symptomer i blodbildet opptil 3 mnd etter vaksinering. Medfører blant annet fare for hjerneblødning:

«Thrombocytopenia occasionally follows immunization of children, especially after administration of measles-containing vaccines. The purpose of this study was to describe the clinical features of postimmunizationthrombocytopenia, with emphasis on the rate of complications and outcome. Sixty-one cases were detected, an average of 6 per year or approximately 1 case per 15,000 general hospital admissions. Median age of cases was 13 months.»

Jadajvi T et al (2003) “Thrombocytopenia after immunization of Canadian children“ PMID:12586974)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Thrombocytopenia%20after%20immunization%20of%20Canadian%20children

 An increased risk of thrombocytopenic purpura within six weeks after MMR immunisation in children aged 12 to 23 months was assessed in one case-control study (RR 6.3; 95% CI 1.3 to 30.1) and in one small self controlled case series (incidence rate ratio (IRR) 5.38; 95% CI 2.72 to 10.62). Increased risk of thrombocytopenic purpura within six weeks after MMR exposure was also assessed in one other case-control study involving 2311 children and adolescents between one month and 18 years (odds ratio (OR) 2.4; 95% CI 1.2 to 4.7).

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22336803

11. Mulig relasjon mellom bruk av abortert fostervev i vaksineproduksjon og autisme:

Undersøkelsen fra 2011 som ser på tidsmessig assosiasjon mellom forekomsten av autisme og  introduksjon av abortert fostervev i vaksineproduskjon. Man kan her mulig anta at det dreier seg om autoimmune aspekter slik man blant annet ser i Singhs forskning:

“Ratajczak says human tissue is currently used in 23 vaccines. She discusses the increase in autism incidences corresponding with the introduction of human DNA to MMR vaccine, and suggests the two could be linked.”

http://www.rescuepost.com/files/theoretical-aspects-of-autism-causes-a-review1.pdf

https://nyinjeksjon.wordpress.com/2012/02/27/cellelinjer-fra-aborterte-foster-i-vaksineproduksjon/

12. Vaksinering forbundet med høyere dødelighet og sykelighet:

En studie fra 2011 basert på 34 nasjoner mener å ha funnet en mulig sammenheng mellom antall vaksiner og spedbarnsdødelighet:

”Linear regression analysis of unweighted mean IMRs showed a high statistically significant correlation between increasing number of vaccine doses and increasing infant mortality rates, with r = 0.992 (p = 0.0009).”  (Miller og Goldman 2011)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21543527

Fulltekst: http://het.sagepub.com/content/early/2011/05/04/0960327111407644

13. Revidert utgave av dansk autismestudie viser mulig assosiasjon mellom MMR og autisme:

I 2003 utførte danske forskere en stor studie basert på 537.304 barn. De mente å kunne avkrefte at det var relasjon mellom MMR og autisme. Denne studien ble revidert av andre forskere i 2004, det ble da funnet mulig assosiasjon mellom MMR og autisme, en sammenheng som opprinnelig var forkastet:

“Trends in prevalence data in Denmark
suggest a temporal association between the
introduction of MMR vaccine and the rise
in autism. Because thimerosal was not used
in any pediatric vaccine in Denmark since
1992 and the greatest increase in autism
prevalence followed that year, it is likely
that one or more of the viral components or
their combination in the MMR vaccine
contributed to the reported increase.”

(Goldman & Yazbak 2004)

http://www.jpands.org/vol9no3/goldman.pdf

14. Kvikksølv og utviklingsforstyrrelser:

Studien som ser på kvikksølveksposisjon og avvikende hjerneutvikling:

“Developmental mercury exposure elicts acute hippocampal cell death, reduction in neurogenesis, and severe learning deficits during puberty.  Toxicity was associated acutely with caspase-dependent programmed cell death. MeHg exposure led to reductions in hippocampal size (21%) and cell numbers 2 weeks later, especially in the granule cell layer (16%) and hilus (50%) of the dentate gyrus defined stereologically, suggesting that neurons might be particularly vulnerable. Consistent with this, perinatal exposure led to profound deficits in juvenile hippocampal-dependent learning during training on a spatial navigation task. In aggregate, these studies indicate that exposure to one dose of MeHg during the perinatal period acutely induces apoptotic cell death, which results in later deficits in hippocampal structure and function.”

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17760861

15. Kvikksølv og nevrologiske utviklingsforstyrrelser hos barn:

We were initially highly skeptical that differences in the concentrations of thimerosal in vaccines would have any effect on the incidence rate of neurodevelopmental disorders after childhood immunization. This study presents the first epidemiologic evidence, based upon tens of millions of doses of vaccine administered in the United States, that associates increasing thimerosal from vaccines with neurodevelopmental disorders.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12773696

16. Vaksiner og autoimmunitet:

The subject is complicated by the fact that one vaccine may cause more than one autoimmune phenomenon, and a particular immune process may be caused by more than one vaccine. Furthermore, vaccines differ in their pathogenic influence on the immune system. There is no doubt that the new recombinant hepatitis B virus vaccine is different from mumps, measles and rubella vaccines in its ability to trigger autoimmunity, probably by completely different mechanisms. The data summarized here suggest that some vaccines may in rare cases induce autoimmune disorders.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9115571

17. Vaksiner og autoimmunitet:

The rarity and subacute presentation of post-vaccination autoimmune phenomena means that ascertaining causality between these events can be difficult. Moreover, the latency period between vaccination and autoimmunity ranges from days to years. In this article, on the basis of published evidence and our own experience, we discuss the various aspects of the causal and temporal interactions between vaccines and autoimmune phenomena, as well as the possible mechanisms by which different components of vaccines might induce autoimmunity.

http://www.nature.com/nrrheum/journal/v5/n11/abs/nrrheum.2009.196.html

18. ASIA – autoimmun systemisk sykdom og adjuvanter:

The role of various environmental factors in the pathogenesis of immune mediated diseases is well established. Of which, factors entailing an immune adjuvant activity such as infectious agents, silicone, aluminium salts and others were associated with defined and non-defined immune mediated diseases both in animal models and in humans. In recent years, four conditions: siliconosis, the Gulf war syndrome (GWS), the macrophagic myofasciitis syndrome (MMF) and post-vaccination phenomena were linked with previous exposure to an adjuvant. Furthermore, these four diseases share a similar complex of signs and symptoms which further support a common denominator.Thus, we review herein the current data regarding the role of adjuvants in the pathogenesis of immune mediated diseases as well as the amassed data regarding each of these four conditions. Relating to the current knowledge we would like to suggest to include these comparable conditions under a common syndrome entitled ASIA, «Autoimmune (Auto-inflammatory) Syndrome Induced by Adjuvants».

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20708902

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22235052

19. ASIA og hepatitt B vaksinering:

The mean age of 93 patients was 26.5 ± 15 years; 69.2% were female and 21% were considered autoimmune susceptible. The mean latency period from the last dose of HBVv and onset of symptoms was 43.2 days. Of note, 47% of patients continued with the immunization program despite experiencing adverse events. Manifestations that were commonly reported included neuro-psychiatric (70%), fatigue (42%) mucocutaneous (30%), musculoskeletal (59%) and gastrointestinal (50%) complaints. Elevated titers of autoantibodies were documented in 80% of sera tested. In this cohort 80/93 patients (86%), comprising 57/59 (96%) adults and 23/34 (68%) children, fulfilled the required criteria for ASIA.

http://lup.sagepub.com/content/21/2/146.abstract?ijkey=9bfc54625c09f58828df7f198545eb48e1f112ee&keytype2=tf_ipsecsha

20. Aseptisk meningitt etter MMR vaksinering:

Det har vært brukt ulike stammer av kusmavirus i MMR vaksinen. Vedrørende noen av sammene er det funnet risko for aseptisk meningitt. I Norge brukes Jeryl Lynn-stammen:

An elevated risk of aseptic meningitis was observed 3 weeks after Brazil’s national vaccination day compared with the risk in the prevaccination period (relative risk = 14.3; 95% confidence interval: 7.9, 25.7). This result was confirmed by a case series analysis (relative risk = 30.4; 95% confidence interval: 11.5, 80.8). The estimated risk of aseptic meningitis was 1 in 14,000 doses. This study confirms a link between measles-mumps-rubella vaccination and aseptic meningitis. The authors discuss the implications of this for the organization and planning of mass immunization campaigns.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10707922

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12435771

21. Review MMR og aseptisk meningitt:

The highest risk of association with aseptic meningitis was observed within the third week after immunisation with Urabe-containing MMR (risk ratio (RR) 14.28; 95% confidence interval (CI) from 7.93 to 25.71) and within the third (RR 22.5; 95% CI 11.8 to 42.9) or fifth (RR 15.6; 95% CI 10.3 to 24.2) weeks after immunisation with the vaccine prepared with the Leningrad-Zagreb strain. A significant risk of association with febrile seizures and MMR exposure during the two previous weeks (RR 1.10; 95% CI 1.05 to 1.15) was assessed in one large person-time cohort study involving 537,171 children aged between three months and five year of age. Increased risk of febrile seizure has also been observed in children aged between 12 to 23 months (relative incidence (RI) 4.09; 95% CI 3.1 to 5.33) and children aged 12 to 35 months (RI 5.68; 95% CI 2.31 to 13.97) within six to 11 days after exposure to MMR vaccine.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22336803

22. Aluminium i vaksiner settes i relasjon til autisme:

Det har vært en stadig debatt vedrørende kvikksølv og aluminiumtilsetninger i vaksiner. De siste årene er det avslørt at begge komponentene med stor sannsylighet kan settes i sammenheng med eksplosjonen i autismetilfeller. Flere studier av nyere dato har spesielt sett på aluminium relatert til nevrologiske utviklingsforstyrrelser:

http://www.mdpi.com/1099-4300/14/11/2227?goback=.gde_2169172_member_188815624

23. Norsk forskning som bekrefter relasjon mellom tarm og autism i hht Wakefield:

Flere norske forskere har gjort studier som forteller om relasjon mellom tarm og autisme slik vi gjenfinner hos Wakefield. Karl Ludvig Reichelt har drevet forskning ved Rikshospitalet i en årrekke. Det er her antatt at tarmproblemer gir immunologiske utslag i blodbildet som i neste omgang påvirker hjernen:

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0031383950390304

Andre norske forskere har gjort lignende funn. I en artikkel fra 2011 gis en grundig forklaring på mekanisme rundt temaet; tarm og autisme:

«Forskerne har tidligere merket seg at barn med autisme ofte har problemer med fordøyelsen. En studie fra 2011 antyder at barna med mest uttalt autisme også har de mest alvorlige tarmproblemene. 

Flere undersøkelser har vist at barn med autisme ofte har en annen sammensetning av bakterier i avføringa enn sine friske søsken. Det finnes også indikasjoner på at det er magetrøbbelet som gir autisme og ikke omvendt.»

(Forskning.no 01.12.2011 «Forgiftet innenfra»)

http://www.forskning.no/artikler/2011/november/305901

http://tidsskriftet.no/article/2146676

24. Forskning som bekrefter Andrew Wakefield og relasjonen tarm og autisme:

Nylig er det kommet ytterligere forskning som bekrefter Andrew Wakefield funn av sammenheng mellom tarmlidelse og autisme. Wakefields forskning var opprinnelig basert på kronisk inflammasjon av tarmen med infeksiøst funn av meslingvirus fra vaksine hos autister.

I denne studien fra 2012 er det rettet oppmerksomhet mot en annen mikroorganisme. Det finnes altså flere patogener som kan fremkalle slike tarmreaksjon. Både hos Wakefield og Williams er disse mekanismene i tillegg antatt å ha mulig relevans for utviklingen av tarmsykdommen morbus crohn.

(Williams B L et al (2012), “Application of Novel PCR-Based Methods for Detection, Quantitation, and Phylogenetic Characterization of Sutterella Species in Intestinal Biopsy Samples from Children with Autism and Gastrointestinal Disturbances”, doi:10.1128/mBio.00261-11.)

http://mbio.asm.org/content/3/1/e00261-11

25. 28 studier som bekrefter Wakefields forskning på autisme og tarm:

Mercola henviser til 28 studier som støtter Wakefields funn angående tarm og autisme (lenker til studiene på siden henvist til):

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10547242

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11241044

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15031638

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16494951

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7682457

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12849883

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15741748

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15870662

http://www.la-press.com/clinical-presentation-and-histologic-findings-at-ileocolonoscopy-in-ch-article-a1816

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19214283

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19758536

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19564647

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18791817

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Journal+of+child+neurology

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4116595

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Journal+of+autism+and+childhood+schizophrenia

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11241044

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22The+American+journal+of+gastroenterology

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Journal+of+clinical+immunology

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Journal+of+neuroimmunology

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Progress+in+neuro-psychopharmacology

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Clinical+infectious+diseases

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Applied+and+environmental+microbiology

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Journal+of+medical+microbiology

Archivos venezolanos de puericultura y pediatría 2006; Vol 69 (1): 19-25.

Gastroenterology. 2005:128 (Suppl 2);Abstract-303

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/04/10/wakefield-interview.aspx

Kilder:

http://www.mdpi.com/1099-4300/14/11/2227?goback=.gde_2169172_member_188815624

http://lup.sagepub.com/content/21/2/146.abstract?ijkey=9bfc54625c09f58828df7f198545eb48e1f112ee&keytype2=tf_ipsecsha

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22336803

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22235052

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20708902

http://www.nature.com/nrrheum/journal/v5/n11/abs/nrrheum.2009.196.html

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9115571

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3170075/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3057555/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC27544/?tool=pubmed

http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12145534

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19758536

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22235057

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22658806

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?

http://www.rescuepost.com/files/theoretical-aspects-of-autism-causes-a-review1.pdf

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21543527

http://het.sagepub.com/content/early/2011/05/04/0960327111407644

http://www.jpands.org/vol9no3/goldman.pdf

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0031383950390304

http://www.forskning.no/artikler/2011/november/305901

http://tidsskriftet.no/article/2146676

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12773696

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17760861

http://www.ane.pl/pdf/7020.pdf

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21058170

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/04/10/wakefield-interview.aspx

http://www.vaccineinjury.info/vaccinations-in-general/health-unvaccinated-children/survey-results-illnesses.html

http://healthfreedoms.org/2011/10/14/big-study-vaccinated-kids-2-5-more-diseases-than-unvaccinated/

http://www.vaccineinjury.info/images/stories/ias1992study.pdf

http://healthfreedoms.org/2011/10/14/big-study-vaccinated-kids-2-5-more-diseases-than-unvaccinated/

http://childhealthsafety.wordpress.com/2011/09/02/unvaccinated-kids-healthier-study-%E2%80%93-gorski-his-internet-bullies-admit-sabotage/

http://www.vaclib.org/basic/unvaxhealth.htm

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3170075/

Andrew Wakefield og Semmelweiseffekten

wakefield

«Friheten til å stille spørsmål om etablerte sannheter har vital betydning for all vitenskapelig utvikling. Vi for vår del mener at kritikken mot Dr. Wakefield er utslag av det kognitive psykologer kaller en «Semmelweis-refleks».» –Lege og forsker Karl Ludvig Reichelt.

Lege og forsker Dr Wakefield har gjentatte ganger vært sammenlignet med den kjente legen Ignaz Semmelweis. Dr Reichelt og medforfattere påpeker at prosessen mot Wakefield innehar aspekter av “Semmelweis-effekten». Et fenomen som beskriver psykologiske fenomener i fagmiljøer der vedtatte sannheter utfordres og brytes ned.

http://morgenbladet.no/debatt/2011/03/desinformasjon-i-morgenbladet

Forfatter Rolf Erik Hanssen gjør en tilsvarende sammenligning i sin vaksinekritiske bok “Vaksinasjon – hva er sannheten om vaksiner?” fra 2005:

http://www.bokklubben.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=1694778

Høsten 2012 og stilte også filosof og forfatter Trond Skaftnesmo de samme spørsmålene i sin bok «folkefiender»:

 ”Boken Folkefiender spør om det finnes eksempler på Stockmann og Semmelweis-skjebner også i dag, og da nettopp på de tre nevnte feltene. Kategorisk å utelukke den muligheten ville være overmodig.

Tre mulige kandidater er identifisert, som vil behandles både mht. til dere forskning og dere skjebne. De tre er Dr. Andrew Wakefield (vaksiner), professor Olle Johansson (stråling) og Dr. Árpád Pusztai (GMO). Under følger noen opplysninger om hver av dem.”

http://www.paradigmeskifte.nu/2012/10/folkefiender-kommer-i-november/

Foredrag om Wakefield 1

Foredrag om Wakefield 2

Dr Andrew Wakefield:

Dr Andrew Wakefield er utdannet lege og kirurg og har mer enn 130 medisinske publikasjoner bak seg:

«He pursued a career in gastrointestinal surgery with a particular interest in inflammatory bowel disease. He qualified as Fellow of the Royal College of Surgeons in 1985 and in 1996 was awarded a Wellcome Trust Traveling Fellowship to study small-intestinal transplantation in Toronto, Canada. He was made a Fellow of the Royal College of Pathologists in 2001. He has published over 130 original scientific articles, book chapters, and invited scientific commentaries.»

http://www.amazon.com/Andrew-J.-Wakefield/e/B003JS8YQC

På 90 tallet oppdaget han og hans forskerteam en mulig assosiasjon mellom autisme og MMR vaksinen:

http://www.vaccinesafetyfirst.com/pdf/LANCET%20pdf.pdf

I det følgende foredraget foreleser han inngående vedrørende sin forskning og hva han har uttalt i henhold til sine funn:

http://www.youtube.com/watch?v=i6DuBR_xGQg&feature=related

Den mulige assosiasjonen mellom autisme og MMR-vaksinering har vekselvis blitt forsøkt dysset ned – møtt med kraftig motstand i medisinske kretser. Behovet for å diskreditere Wakefield har vært stort. Nylig ble hans kollega John Walker-Smith frikjent i retten i relasjon til deres felles forskning på autisme og MMR:

“Professor John Walker-Smith who carried out research in to the MMR vaccine with Dr Andrew Wakefield, has won a court battle agaist being struck off the medical register.”

http://www.telegraph.co.uk/health/children_shealth/9128147/MMR-doctor-wins-battle-against-being-struck-off.html

Ignaz Semmelweis

semmeweis

Det er på ingen måte noe nytt fenomen i medisinen når man ser at kritiske røster blir møtt med motstand ute av proposisjon. Situasjonen var lignende for Ignaz Semmelweis da han oppdaget sammenhengen mellom barselfeber og manglende hygiene hos legene. Etablissementet oppfattet det som en fornærmelse at leger skulle oppfordres til å vaske hendene mellom barnefødsler og obduksjoner. Konsekvensene var fatale for barselkvinnene og spedbarna. Semmelweis fikk dessverre ikke gehør for sin oppdagelser før etter sin død.

http://en.wikipedia.org/wiki/Ignaz_Semmelweis

Religiøse undertoner og blind tro

Mye taler for at medisinen og legestanden fortsatt er opphøyet til noe guddommelig slik vi så på Semmelweis tid. For mange er det utenkelig at medisinen kan skade i mer systematisk forstand. Mange har fortsatt en blid tro på vaksineres utelukkende velgjørende virkning og man ser at det råder en form for religiøsitet som dessverre fortrenger sunn vitenskapelighet. En del forskning taler etterhvert for at vaksiner har et større potensiale for skadevirkninger enn tidligere antatt.

Dr Wakefield er ikke motbevist:

Som vi skal se er forskningen til Wakefield et al på ingen måte motbevist. Dette påpekes også av lege og forsker Dr Karl Ludvig Reichelt ved rikshospitalet, lege Geir Flatabø, ernæringsfysiolog og høyskolelektor Merete Askim og advokat Jørgen Klavenes:

Dr. Wakefields resultater er ikke «lagt døde». Tvert imot: De observasjonene som han gjorde rede for i artikkelen, og som ikke må forveksles med det spørsmålet han stilte på slutten, er i ettertid blitt gjentatt av flere andre forskerteam. Derfor er det ingen grunn til å tvile på at resultatene var riktige: Mange autistiske barn har en merkelig infeksjonstilstand i tarmen, der meslingvirus av MMR-typen spiller en rolle. Dette viruset skiller seg genetisk fra «ville» meslinger. Det er fortsatt uklart om infeksjonstilstanden har noe med autismen å gjøre.”  (25.3.2011)

http://morgenbladet.no/debatt/2011/desinformasjon_i_morgenbladet

autism

Forskning som finner mulig sammenheng mellom autisme og MMR:

Det har vært stilt spørsmålstegn ved Dr Wakefields forskning. Hans forskerteam oppdaget på slutten av 90 tallet en mulig relasjon mellom autisme og MMR vaksine. I flere studier påviste de inflammasjon i tarmveggen hos autistiske barn. Det ble også funnet virus forenelig med vaksinestammer i barnas tarmvegger og omkringliggende lymfevev. Symptomene på betennelse i tarmen og autisme sammenfalt i tid med MMR vaksinering. Barna viste en kombinasjonssymptomatologi med kraftig diarè og nevrologiske forstyrrelser i form av eksempelvis bortfall av språk og hodedunking. Studiene til Dr Wakefield et al har vært replikert av andre forskere og listen er lang over forskning som gjør tilsvarende og lignende funn:

http://www.vaccinesafetyfirst.com/pdf/replication%20and%20support%20doc.pdf

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12145534

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19758536

Det vises også til forskning som forteller oss om mulig sammenheng mellom autisme og MMR også i større epidemiologiske studier:

Trends in prevalence data in Denmark
suggest a temporal association between the
introduction of MMR vaccine and the rise
in autism. Because thimerosal was not used
in any pediatric vaccine in Denmark since
1992 and the greatest increase in autism
prevalence followed that year, it is likely
that one or more of the viral components or
their combination in the MMR vaccine
contributed to the reported increase.”

http://www.jpands.org/vol9no3/goldman.pdf

Studien til Goldman og Yazbak (2004) er en revidert utgave av den danske autismestudien til Poul Thorsen. Thorsen mente det ikke var noen sammenheng til tross for at tallmaterialet tydelig tilsa noe annet. I ettertid har Thorsen vært anklaget for svindel i relasjon til bortkomne forskningsmidler:

ATLANTA, GA –  POUL THORSEN, 49, of Denmark, has been indicted by a federal grand jury on charges of wire fraud and money laundering based on a scheme to steal grant money the CDC had awarded to governmental agencies in Denmark for autism research.

http://www.ageofautism.com/2011/04/autism-researcher-poul-thorsen-indicted.html

http://www.huffingtonpost.com/robert-f-kennedy-jr/central-figure-in-cdc-vac_b_494303.html

Prosessen mot Wakefield:

Det er ikke kun Thorsens opptreden som kan trekkes i tvil. Journalisten Brian Deer har vært en svært sentral figur i prosessen mot Wakefield, forøvrig uten kompetanse hverken innen medisin eller forskning. Deer har gjentatte ganger framvist manglende forstand i håndteringen av Wakefields forskning. Ved siden av grove feiltolkninger og sammenblandinger av caser har han oppsøkt Wakefields pasienter under falskt navn:

“It has been revealed in a letter to THE SUNDAY TIMES that Brian Deer lied to a parent whose child was in THE LANCET case series in order to obtain information from her about her child and his health records. Mr. Deer “entered her home under a false
name” and “claimed to be a health correspondent of THE SUNDAY TIMES.” Mr. Deer was not on the staff of THE SUNDAY TIMES.” – Andrew Wakefield

http://www.vaccinesafetyfirst.com/pdf/BRIAN%20DEER%20IS%20THE%20LIAR%20.pdf

I dette dokumentet redegjør også Dr Wakefield for sin forskning og tilbakeviser Brian Deers falske påstander. Kilden er borte fra nettet nå. Jeg velger å la den stå inntil videre på bakgrunn av sitatet. Nettsiden Age-of-autism har også relevant omtale av Deer-saken:

http://www.ageofautism.com/2015/03/how-the-british-medical-journal-and-brian-deer-fixed-the-historical-record-to-destroy-andrew-wakefields-reputation.html

Wakefield går til sak mot BMJ:

Nylig ble det kjent at Dr Andrew Wakefield går til sak mot BMJ:

“Andrew Wakefield the doctor who was struck off the medical register after triggering a health scare linking autism to the MMR vaccine, is suing the editor-in-chief of the British Medical Journal for defamation.”

http://www.guardian.co.uk/society/2012/jan/05/andrew-wakefield-sues-bmj-mmr

Dr Wakefields sak står sterkere etter at hans kollega Walker-Smith nylig vant i retten. Vi skal heller ikke glemme de enorme foreldreorganisasjonene han har i ryggen.

https://nyinjeksjon.wordpress.com/2012/02/03/studier-viser-sammenheng-mellom-nevrologiske-aspekter-og-vaksiner-antall-barn-med-nevrologiske-utviklingsforstyrrelser-oker-stadig-er-det-urimelig-a-undre-seg-2/

Det kan også nevnes at den samme industrien som forsøker å sverte Dr Wakefield presenterer et nokså upresist bilde av de tradisjonelle barnesykdommene som langt mer farlige enn de i virkeligheten er:

https://nyinjeksjon.wordpress.com/2012/03/02/kan-man-stille-sporsmal-vedrorende-vaksinering-mot-meslinger/

Mens Dr Wakefields kamp utspiller seg kan det være fornuftig å tenke på Semmelweis arbeide og hvilke konsekvenser hans observasjoner fikk tiltross for voldsom motstand i samtiden.

Oppdatering 2014: 

Høsten 2014 gikk en av CDC`s egen ansatte ut med informasjon om større feil i en av deres forskningsrapporter som tar sikte på å avvise sammenhengen mellom autisme og MMR vaksinen. Det ble blant annet funnet at afroamerikanske guttebarn hadde 340% økt risiko for autisme dersom de ble vaksinert med MMR før 36 mnd alder. Informasjonen er holdt tilbake av CDC siden 2004.

«And now Dr. William Thompson, a CDC employee-researcher, has come forward recently as a whistleblower, revealing the fact that the CDC has been hiding the truth about vaccine dangers from the public, specifically with regard to MMR vaccine-induced autism. Like an Edward Snowden in the CDC, he has revealed to Dr. Brian Hooker (the Glenn Greenwald of the piece) that the CDC has committed scientific fraud. This occurred in a 2004 paper published in the journal Pediatrics, written by Dr. Thompson and other CDC employees, which hid the finding that the MMR vaccine had caused a 340 percent increased risk of autism in African-American babies. Dr. Hooker revealed this in a 2014 paper published in the journal Translational Neurodegeneration. But typical of the censorship and suppression practiced in today’s medical police state, it forced the editor of that journal to apologize for publishing this paper and retract it (as has been the case with other studies implicating MMR vaccine with autism, notably one by Dr. Andrew Wakefield published in Lancet in 1998). But in a recent development, the President has granted Dr. Thompson “Official Whistleblower Status and Immunity” to testify before Congress»

CDC`s wistleblower revealed

D W Miller

Measles goes to court


Dr Wakefields orginale forskningsartikkel fra 1998:

http://www.vaccinesafetyfirst.com/pdf/LANCET%20pdf.pdf

Replikasjoner og forsknings som støtter Dr Wakefield:

http://www.vaccinesafetyfirst.com/pdf/replication%20and%20support%20doc.pdf

Nettside med referanser til Dr Wakefields sak og forskning:

http://www.vaccinesafetyfirst.com/Home.html

Dr Andrew Wakefields bok:

http://www.callous-disregard.com/

Ny norsk bok om blant annet Wakefield:

http://www.paradigmeskifte.nu/2012/01/folkefiender/

Linker til ulike intervju og foredrag av Dr Andrew Wakefield:

Dr Andrew Wakefield diskuterer autisme i et historisk perspektiv:

http://www.youtube.com/watch?v=_czhdiEfgUw

Forelesning av Dr Andrew Wakefield fra Brandeis University (2011):

http://www.youtube.com/watch?v=67U0_SUt5NM&feature=related

Dr Andrew Wakefield foreleser om sin forskning (2011):

http://www.youtube.com/watch?v=i6DuBR_xGQg&feature=related

Dr Andrew Wakefield intervjues av Dr Mercola (10 deler 2011):

http://www.youtube.com/watch?v=oIsFW5phHas

Intervju med Dr Andrew Wakefield av Mike Adams (Natural News):

http://tv.naturalnews.com/v.asp?v=608256A446123276E4E72A5351322186

http://www.youtube.com/watch?v=Ft6Lwl2lSQw&feature=related

Intervju med Andrew Wakefield av Alex Jones (Info Wars):

http://www.youtube.com/watch?v=wvA2nQ10GL8&feature=related

Profilerte skikkelser i autisme-vaksine-debatten:

Det kan nevnes at en lang rekke kjendiser har viet tematikken oppmerksomhet. Nylig gikk også Donal Trump ut i media. Fra tidligere kjenner vi til  Robert Kennedy, Jenny McCarthy og Jim Carrey engasjement:

http://www.naturalnews.com/035486_Donald_Trump_vaccines_autism.html#ixzz1rHxARBxJ

http://www.robertfkennedyjr.com/docs/ThimerosalScandalFINAL.PDF

http://www.youtube.com/watch?v=zrIM2hwrLoc

Jenny McCarthy har blant annet skrevet bøkene: Louder than Words (2007) og Mother Warriors (2008).

Ny nettside av Dr Wakefield (okt 2012):

http://academicintegrityfund.com/our-current-cause/