Meslinger, dødelighet og sannsynlighet for bekjempelse?

Meslingutbruddet i Disneyland har satt fyr på en ulmende vaksinedebatt. I sin iver etter fryktbasert konsensus – flommes avisene av unyansert informasjon og hysteriske overskrifter. Et unisont samlet norsk mediekorps spiller støyende, ikke mindre tonedøvt på det som måtte være igjen av ustemt troverdighet etter svineinfluensaen i 2009. Nå er det meslinger vi skal skremmes med.

Mange tror at vi vaksinerer mot meslinger grunnet høy dødelighet. Tidvis presenteres tall som 1 av 3000, 1 av 1000 og 3 av 1000 døde. Kan man stole på denne informasjonen? Det råder også en ukuelig tro på at meslinger er en sykdom som kan utryddes. Hvor sannsynlig er dette? Stadig hevdes det at koblingen mellom MMR og autisme er avvist. På hvilket grunnlag?

Lav dødelighet

De siste 10 årene før vaksinen ble innført, så man at det i snitt døde 3 personer pr år av meslinger i Norge. Insidens var omkring 20.000 årlig sykdomstilfeller. Dødelighet blir altså 1 pr 6500 tilfeller for 60-tallet. På bakgrunn av trend de foregående årene er det ingenting som taler for at fall i dødelighet ville stagnere. Redusert generell dødelighet for meslinger i befolkningen blir 95,5%, hvor dødelighet blant antall smittede (letalitet) synker med 91,3% fra 1931-1970. I hvilke grad tilfellene er serologisk bekreftet fremkommer ikke, men man vet at 97% av befolkningen på dette tidspunktet var serologisk positive for meslinger.

msis meslinger

FHI, MSIS-rapport, 12.03.2002

Lege Donald W Miller jr skriver at mortalitet for meslinger lå på 1 pr 1 million tilfeller i forkant av vaksineoppstart, hvor 1 pr 100.000 fikk hjernebetennelse:

«With good sanitation and nutrition, the pre-vaccine mortality rate of measles in the U.S. was less than 1 in a million (compared with 14 deaths per 100,000 in 1900); seizures occurred in 1 in 3,000 people; and encephalitis, 1 in 100,000, with full recovery in 75 percent of those cases.»

På link linje med Norge ser man at dødelighet falt dramatisk i forkant av vaksineoppstart.

«From 1900 to 1960, with improved sanitation, clean water, and better nutrition fostered by rapid delivery of fresh fruits and vegetables along with affordable refrigerators, the mortality rate from measles in the U.S. dropped more than 95 percent.»

D W Miller, Measles vs MMR vaccine: Risks and Benefits, 12.02.2015

us-measles

Av omkring 96.500 innrapporterte tilfeller mellom 1993 og 2013 for England og Wales finner vi at 3 døde som følge av akutt meslinginfeksjon. En var medikamentelt immunkompriert, en hadde medfødt immunologisk sykdom og var uvaksinert, samt et tilfelle av komplisert utfall med pneumoni. De resternde hadde langtidsfølger av meslinger ervervet på tidliger tidspunkt. Altså en dødelighet på omring 1 av 30.000 for innrapportere tilfeller. Ut fra disse tallene har dødelighet falt med 98,5% siden 1940. Allerede før vaksineoppstart var dødelighet sunket med 90%.

«Prior to 2006, the last death from acute measles was in 1992. In 2006, there was 1 measles death in a 13-year-old male who had an underlying lung condition and was taking immunosuppressive drugs. Another death in 2008 was also due to acute measles in an unvaccinated child with a congenital immunodeficiency, whose condition did not require treatment with immunoglobulin.

In 2013, 1 death was reported in a 25-year-old man following acute pneumonia as a complication of measles. All other measles deaths since 1992 shown above are in older individuals and were caused by the late effects of measles. These infections were acquired during the 1980s or earlier, when epidemics of measles occurred.»

Public Health Enland, Measles Notifications and deaths in England and Wales: 1940-2013, GOV.UK, 10.01.2014

uk-measles-1838-1978

Sannsynlig bekjempelse?

Debatten handler også om hvor realistisk det er å bekjempe barnesykdommer på lang sikt. Tatt i betraktning kompliserende forhold relatert til kortvarig vaksineimmunitet og smitte fra nyvaksinerte kan oppgaven synes utfordrende. Enkelte forskere mener at meslinger lite sannsynlig lar seg utrydde. I henhold til Dr Levy`s kalkyle vil meslinger akselere frem mot 2050.

«However, despite short-term success in eliminating the disease, long-range projections demonstrate that the proportion of susceptibles in the year 2050 may be greater than in the prevaccine era. Present vaccine technology and public health policy must be altered to deal with this eventuality.»

D. L. Levy The future of measles in highly immunized populations a modeling approach, American journal of epidemiology, Jun 1983

Fortsatt har en anselig del av befolkningen livslang naturlig immunitet, dette gjelder i hovedsak befolkning over 40 år. Hva vil skje når den naturlig immune delen av befolkningen dør ut? Vil svakere vaksineimmunitet være tilstrekkelig for å opprettholde flokkimmunitet? Hvor hyppig må man eventuelt vaksinere seg? Man har gjentatte ganger sett meslingutbrudd i fullvaksinert befolkning. Det er en kjennsgjerning at vaksineimmunitet ikke kan måle seg med naturlig immunitet.

«Outbreak of measles in a highly vaccinated secondary school population: Eighty-seven laboratory-confirmed or clinically confirmed cases of measles were identified (for an attack rate of 7.7%). The measles vaccination rate was 94.2%”

P A Sutcliffe and E Rea, Outbrake of measles in a highly vaccinated secondary school population, CMAJ JAMC, Nov 1996.

“Mild measles and secondary vaccine failure during a sustained outbreak in a highly vaccinated population.”

Edmonson MB et al, Mild measles and secondary vaccine failure during a sustained outbrake in highly vaccinated population, Journal of The American Medical Association, May 1990

“During the Spring of 1978, students with a history of previous measles vaccination accounted for over three-forths of 203 cases of measles in a metropolitan county. Seventy cases occurred in two schools where 99% of the students were vaccinated”

R G Judelsom et al, School-based measles outbrakes: correlation of age at immunization with risk og disease, American Public Health Association, nov 1980

“We conclude that outbreaks of measles can occur in secondary schools, even when more than 99 percent of the students have been vaccinated and more than 95 percent are immune.

T L Gustafson et al, Measle outbrake in fully immunized secondary-school population, The New England Journal of Medicine, Mar 1987

“During a measles outbreak in Northern Ireland (between October 1988 and March 1989) it was noted that a proportion of cases had occurred in children who had previously been vaccinated against measles. A study was, therefore, set up to provide a rapid estimate of vaccine efficacy. Investigation of the computerised records at 31 December 1991 revealed that 94% of children in the study cohort had received measles vaccine.”

V K Tohani and F D Kennedy, Vaccine efficacy in a measles immunisation programme, Communciable disease report. CDC review, Apr 1992

“specific IgM antibodies were detected in the acute phase serum of only 30 (66.6%), of whom 17 were vaccinated. When the convalescent sera were tested, specific IgM antibodies were detected in 25 of the 28 (89.2%) vaccinated,”

L Sekla et al, An evaluation of  measles serodiagnosis during an outbreak in a vaccinated community, Clinical and Investive Medicine, Aug 1988

«The index case had two doses of measles-containing vaccine. Of 88 contacts, four secondary cases were confirmed that had either two doses of measles-containing vaccine or a past positive measles IgG antibody. All cases had laboratory confirmation of measles infection, clinical symptoms consistent with measles, and high avidity IgG antibody characteristic of a secondary immune response.»

J B Rosen et al, Outbreak of measles among persons with prior evidence of immunity, New York city 2011, Clinical infectious diseases, Oxford Journals, 10.04.2014

Smitte fra nyvaksinerte

Supplert spørsmål omkring svekket vaksineimmunitet, foreligger det forskningsrapporter som viser til smitte samt smittepotensiale fra nylig vaksinerte med levende virusvaksine. Slike forhold vil også influere når man estimerer sannsynligheten for vellykket bekjempelse av en sykdom.

«Analysis of urine specimens by using reverse transcriptase-PCR was evaluated as a rapid assay to identify individuals infected with measles virus. For the study, daily urine samples were obtained from either 15-month-old children or young adults following measles immunization. Overall, measles virus RNA was detected in 10 of 12 children during the 2-week sampling period. In some cases, measles virus RNA was detected as early as 1 day or as late as 14 days after vaccination. Measles virus RNA was also detected in the urine samples from all four of the young adults between 1 and 13 days after vaccination. This assay will enable continued studies of the shedding and transmission of measles virus and, it is hoped, will provide a rapid means to identify measles infection, especially in mild or asymptomatic cases.»

P A Rota et al, Detection og measles virus RNA in urin specimens from vaccine recipients, Journal of Clinical Microbiology, Sept 1995.

«In the midst of a local measles outbreak, a recently immunized child was investigated for a new-onset measles-type rash. Nucleic acid testing identified that a vaccine-type measles virus was being shed in the urine. Clinically differentiating measles from a nonmeasles rash is challenging, but can be supported by a thorough medical history evaluation. Rashes are expected to occur after immunization; nucleic acid testing can be used when it is difficult to differentiate between wild and attenuated strains.»

L Nestibo et al, Differentiating the wild from the attenuated during a measle outbreak, Paediatrics and Child Health, Apr 2012.

«We describe excretion of measles vaccine strain Schwarz in a child who developed a febrile rash illness eight days after primary immunisation against measles, mumps and rubella. Throat swabs and urine specimens were collected on the fifth and sixth day of illness, respectively. Genotyping demonstrated measles vaccine strain Schwarz (genotype A). If measles and rubella were not under enhanced surveillance in Croatia, the case would have been either misreported as rubella or not recognised at all»

B Kaic et al, Spotlight on measles 2010: excretion of vaccine strain measles virus in urine and pharyngeal secretions of a child with vaccine associated febrile rash illness, Croatia, March 2010. Croatian Institute of Public Health, Department of Infectious Disease Epidemiology, Zagreb, Croatia. Eurosurveillance, 02.09.2010

«We describe a case of vaccine-associated measles in a two-year-old patient from British Columbia, Canada, in October 2013, who received her first dose of measles-containing vaccine 37 days prior to onset of prodromal symptoms. Identification of this delayed vaccine-associated case occurred in the context of an outbreak investigation of a measles cluster.»

M Murti et al, Case of vaccine-associated measles five weeks post-immunisation, Eurosurveillance, 05.12.2013

«Scientific evidence demonstrates that individuals vaccinated with live virus vaccines such as MMR (measles, mumps and rubella), rotavirus, chicken pox, shingles and influenza can shed the virus for many weeks or months afterwards and infect the vaccinated and unvaccinated alike. Furthermore, vaccine recipients can carry diseases in the back of their throat and infect others while displaying no symptoms of a disease.»

Weston A Price foundation, Studies show that vaccinated individuals spread disease, Globe Newswire, 02.02.2015.

Aldersforskyvning og sårbare grupper

I et vaksinasjons samfunn vil de aller minste rammes i form av spedbarn. Det er nettopp den gruppen vi aller mest bør beskytte. Tidligere var spedbarn i stor grad beskyttet av immuniteten fra mor som hadde gjennomgått meslinger og derav hadde adekvate immunstoff nivåer. En passiv immunitet overført i svangerskapet, samt i ammefase. Ofte så man at barn først fikk meslinger omkring 4-5 års alder. En rekke studier har sammenlignet immunstoff nivå mellom barn av vaksinerte og naturlig immune mødre. Det viser seg at mødre med naturlig immunitet gir barna bedre immunstoff nivåer.

breat feeding2

«Lower measles antibody titres were observed in children whose mothers had been vaccinated, and these decayed to undetectable values earlier than in children whose mothers had not been vaccinated, and were assumed to have had natural measles.»

P J Jenks et al, Maternally derived measles immunity in children of naturally infected and vaccinated mothers, Epidemiology and Infection, Okt 1988.

«Children of mothers vaccinated against measles and, possibly, rubella have lower concentrations of maternal antibodies and lose protection by maternal antibodies at an earlier age than children of mothers in communities that oppose vaccination. This increases the risk of disease transmission in highly vaccinated populations»

S Waaijenborg et al, Waning of metarnal antibodies against measles, mumps, rubella, and varicella in communities with contrasting vaccination coverage, The journal of infectious diseases, Oxford Journals, 29.05.2013

Aldersforskyvning er tydelig i statistikk fra Beijing fra 1957 til 2011. Man kan se hvordan meslingtilfellene er forskjøvet til nye sårbare aldersgrupper i form av spedbarn under 1 år, hvor denne tendensen er økende. Det fremkommer også hvorledes voksne i hyppigere grad rammes, det er tvilsomt at dette kan taes til inntekt for vaksines holdbarhet i et immunologisk perspektiv. Minner om at gjentatta forskningsrapporter har vist hvordan vaksineimmunitet er svak. Vaksinasjonsdekningen i Beijing er på 95-99%, den er således optimal.

aldersfordeling

Juan Le et al, A 60 year review on the changing epidemiology of measles in capital Beijing, China, 1951-2011, BMC Public Health, 21.10.2013.

Kusma er også en av komponentene i MMR vaksinen. Man har også for denne sykdommen registrert uheldig aldersforskyvning. I forbindelse med flere utbrudd har man sett at vaksinerte postpubertale menn blir smittet. Dette er uheldig – fordi det er nettopp denne gruppen vaksinen har til hensikt å beskytte på bakgrunn av faren for testikkelbetennelse, hvilket i neste omgang kan medføre sterilitet. Tidligere var kusma primært en sykdomm som rammet prepubertale barn.

«Nearly 6,600 people became sick with the mumps, mostly in eight Midwest states including Nebraska, and the hardest-hit group was college students ages 18 to 24. Of those in that group who knew whether they had been vaccinated, 84 percent had had two mumps shots, according to the study by the Centers for Disease Control and Prevention and state health departments.»

Does mumps vaccine fade by college years, CBSNEWS, 09.04.2008.

«From June 28, 2009, through June 27, 2010, a total of 3502 outbreak-related cases of mumps were reported in New York City, two upstate New York counties, and one New Jersey county. Of the 1648 cases for which clinical specimens were available, 50% were laboratory-confirmed. Orthodox Jewish persons accounted for 97% of case patients. Adolescents 13 to 17 years of age (27% of all patients) and males (78% of patients in that age group) were disproportionately affected. Among case patients 13 to 17 years of age with documented vaccination status, 89% had previously received two doses of a mumps-containing vaccine, and 8% had received one dose.»

A E Barskey, Mumps outbreak in orthodox jewish community in United States, The new England Journal of Medicine, 01.11.2012.

Metningspunkt

Man finner at det stilles spørsmål omkring antall vaksiner barn eksponeres for, hvilket stadig øker. I USA, som er blant de mest vaksinerende i vesten, ser man at de kommer dårlig ut i hht spedbarnsdødelighet målt opp mot land som vaksinerer mer moderat, men med ellers tilsvarende oppvekstvilkår. Det er forøvrig en rekke forhold som må taes med i denne betrakningen.

«Despite having one of the most aggressive vaccination policies in the developed world, specifying 22 vaccine doses for a total of 12 diseases by 1 year of age, the United States had higher infant mortality rates in 2009 than 33 other nations.»

E Mumper, Can awareness of medical phatophysiology in autism lead to primary care autism prevention strategies?, The North American Journal of Medicine and Science, 25.07.2013.

Figur: statistsk fremstilling av vaksiner og dødelighet

Kanskje er det slik at det finnes et metningspunkt også for vaksiner, som med så mange andre forhold i livet. Da må man mulig prioritere hvilke vaksiner som er de viktigste. Dessverre ser man den motsatte trenden. Norge nærmer man seg USA i antall vaksiner, med stadig nye innføringer. Den siste er rotavaksinen, hvilket en rekke fagfolk stilte seg kritisk til. Likevel ble den innført i 2014:

Norsk Barnelegeforening, Prioriteringsrådet sa nei til Rota-vaksine, Norsk Barnelegeforening 2012.

MMR og nevrologisk autoimmunitet

Når man kommer til MMR vaksinen i henhold til bivirkninger, må man ta hensyn til at det fortsatt finnes forskning som indikerer en mulig sammenheng mellom autisme og meslingkomponenten. Enkelte hevder at debatten ble avsluttet med Wakefield-saken.

Wakefield var den første som pekte på en mulig relasjon mellom MMR-vaksinen og autisme. Gruppa som ble undersøkt var barn med regressiv autisme og kombinert tarmpatologi i etterkant av MMR. Regressiv autisme handler om symptomatologi oppstått hos barn med tilsynelatende normalutvikling i forkant av en trigger, i denne sammenhengen MMR-vaksinen. Han undersøkte altså ikke alle grupper med autisme. I etterkant har det vært gjennomført en rekke metastudier som mener at det ikke er noen relasjon. Dette er gjerne studier som ser på alle typer autisme målt opp mot MMR, altså ikke kun gruppen som har normalutvikling fram til 15-18 mnd alder. Det er temmelig opplagt at effekten ikke gjenfinnes i tilsvarende grad der man sammenligner pasienter med autisme uten tilsvarende etiologi. Autisme kan også settes i sammenheng med genetikk, fødselsskader, meningitt, encefalitt og traumer.

Ulike forskningsrapporter har sett på en mulig sammenheng mellom autisme og autoimmunstoffer mot sentralnervesystemet i kombinasjon med spesifikke vaksineantistoffer. Mulig kan man anta at enkelte barn har en arvet eller medfødt sårbarhet for å utvikle slike autoimmunantistoffer. Man kan stille spørsmålstegn ved de immunologiske forholdene dersom det foreligger sterk immunitet mot et patogen i utgangspunktet.

I enkelte studier har man sett at immunisering av barn før 12 mnd alder har vært vanskelig nettopp grunnet god immunstatus overført fra mor som har gjennomgått meslinger naturlig. En slik immunitet er avtagende etter fødsel, men langt sterkere en hva man finner hos vaksinertes spedbarn. I hovedsak har man sett uteblitt immunologisk reaksjon etter vaksinering. Forøvrig kan man også tenke seg at hypersensitivitet og kryssreaksjoner kan forekomme basert på generell immunologi og autoimmunitet.

R M Zinkernagel, Maternal antibodies, Childhood infections, and Autoimmune disease, The Ne England Journal of Medicine, 01.11.2001.

Forskeren V. K. Singh har bidratt med en rekke forskningsrapporter som går i dybden av hypotesen omkring MMR og autisme i et autoimmunt perspektiv. Forskningen hans er troverdig og viser nokså overbevisende funn i denne relasjonen. Det er viktig å understreke at han undersøker sammenhengen mellom spesifikke MMR-antistoffer kombinert med autoimmun antistoffer relatert til sentralnervesystemet. Enkelte mener at forskningen hans er motbevist av rapporter som kun har sett på antistoffer mot meslinger, og derav altså ikke kombinasjonen relatert til autoimmun stoffer, hvilket er kjernen i hans forskning. Singh er altså ikke motbevist. Under følger utdrag fra hans forskning på denne tematikken:

Colored SEM of a T-lymphocyte white blood cell

«ELISA analysis showed a significant increase in the level of MMR antibodies in autistic children. Immunoblotting analysis revealed the presence of an unusual MMR antibody in 75 of 125 (60%) autistic sera but not in control sera. This antibody specifically detected a protein of 73-75 kD of MMR. This protein band, as analyzed with monoclonal antibodies, was immunopositive for measles hemagglutinin (HA) protein but not for measles nucleoprotein and rubella or mumps viral proteins. Thus the MMR antibody in autistic sera detected measles HA protein, which is unique to the measles subunit of the vaccine. Furthermore, over 90% of MMR antibody-positive autistic sera were also positive for MBP autoantibodies, suggesting a strong association between MMR and CNS autoimmunity in autism. Stemming from this evidence, we suggest that an inappropriate antibody response to MMR, specifically the measles component thereof, might be related to pathogenesis of autism.»

V K Singh et al, Abnormal measles-mumps-rubella antibodies and CNS autoimmunity in children with autism, Journal of biomedical science, Jul-Aug 2002.

«Autoimmunity was demonstrated by the presence of brain autoantibodies, abnormal viral serology, brain and viral antibodies in CSF, a positive correlation between brain autoantibodies and viral serology, elevated levels of proinflammatory cytokines and acute-phase reactants, and a positive response to immunotherapy. Many autistic children harbored brain myelin basic protein autoantibodies and elevated levels of antibodies to measles virus and measles-mumps-rubella (MMR) vaccine. Measles might be etiologically linked to autism because measles and MMR antibodies (a viral marker) correlated positively to brain autoantibodies (an autoimmune marker)–salient features that characterize autoimmune pathology in autism. Autistic children also showed elevated levels of acute-phase reactants–a marker of systemic inflammation.

The scientific evidence is quite credible for our autoimmune hypothesis, leading to the identification of autoimmune autistic disorder (AAD) as a major subset of autism. AAD can be identified by immune tests to determine immune problems before administering immunotherapy. The author has advanced a speculative neuroautoimmune (NAI) model for autism, in which virus-induced autoimmunity is a key player. The latter should be targeted by immunotherapy to help children with autism.»

V K Singh, Phenotypic expression autoimmune autistic disorder (AAD): and major subset of autism, Annals of clinical psychiatry, Jul-Sep 2009.

«The antibody to this antigen was found in 83% of autistic children but not in normal children or siblings of autistic children. Thus autistic children have a hyperimmune response to measles virus, which in the absence of a wild type of measles infection might be a sign of an abnormal immune reaction to the vaccine strain or virus reactivation.»

V K Singh and R L Jensen, Elevated levels of measles antibodies in children with autism, Pediatric neurology, Apr 2003.

«Considering an autoimmunity and autism connection, brain autoantibodies to myelin basic protein (anti-MBP) and neuron-axon filament protein (anti-NAFP) have been found in autistic children. In this current study, we examined associations between virus serology and autoantibody by simultaneous analysis of measles virus antibody (measles-IgG), human herpesvirus-6 antibody (HHV-6-IgG), anti-MBP, and anti-NAFP. We found that measles-IgG and HHV-6-IgG titers were moderately higher in autistic children but they did not significantly differ from normal controls. Moreover, we found that a vast majority of virus serology-positive autistic sera was also positive for brain autoantibody: (i) 90% of measles-IgG-positive autistic sera was also positive for anti-MBP; (ii) 73% of measles-IgG-positive autistic sera was also positive for anti-NAFP; (iii) 84% of HHV-6-IgG-positive autistic sera was also positive for anti-MBP; and (iv) 72% of HHV-6-IgG-positive autistic sera was also positive for anti-NAFP. This study is the first to report an association between virus serology and brain autoantibody in autism; it supports the hypothesis that a virus-induced autoimmune response may play a causal role in autism.»

V K Singh, S X Lin and V C Yang, Serological association of measles virus and herpesvirus-6  with brain autoantibodies in autism, Clinical immunology and immunophatology, Okt 1998.

Varsler i CDC avslører autisme-MMR assosiasjon

Høsten 2014 gikk en av CDC`s egen ansatte ut med informasjon om større feil i en av deres forskningsrapporter som tar sikte på å avvise sammenhengen mellom autisme og MMR vaksinen. Det ble blant annet funnet at afroamerikanske guttebarn hadde 340% økt risiko for autisme dersom de ble vaksinert med MMR før 36 mnd alder. Informasjonen er holdt tilbake av CDC siden 2004.

«And now Dr. William Thompson, a CDC employee-researcher, has come forward recently as a whistleblower, revealing the fact that the CDC has been hiding the truth about vaccine dangers from the public, specifically with regard to MMR vaccine-induced autism. Like an Edward Snowden in the CDC, he has revealed to Dr. Brian Hooker (the Glenn Greenwald of the piece) that the CDC has committed scientific fraud. This occurred in a 2004 paper published in the journal Pediatrics, written by Dr. Thompson and other CDC employees, which hid the finding that the MMR vaccine had caused a 340 percent increased risk of autism in African-American babies. Dr. Hooker revealed this in a 2014 paper published in the journal Translational Neurodegeneration. But typical of the censorship and suppression practiced in today’s medical police state, it forced the editor of that journal to apologize for publishing this paper and retract it (as has been the case with other studies implicating MMR vaccine with autism, notably one by Dr. Andrew Wakefield published in Lancet in 1998). But in a recent development, the President has granted Dr. Thompson “Official Whistleblower Status and Immunity” to testify before Congress»

D W Miller, Measles vs MMR vaccine: Risks and Benefits, 12.02.2015

Dr. Brian Hooker angående CDC, vaksiner og autisme

Konklusjon

I vesten har dødelighet for meslinger falt med nærmere 100% siden slutten av 1800 tallet og fram til i dag. Hovedvekten av effekten kan gjenfinnes i perioden før vaksineoppstart.

Det er lite sannsynelig at man kan utrydde meslinger, dette på bakgrunn av ulike genotyper, høy grad av smittsomhet, redusert vaksineimmunitet samt potensiell smitte fra nyvaksinerte.

Vi har pr nå en befolkning hvor de over 40 år i stor grad har solid immunitet i form av naturlig gjennomgått sykdom. Man vet ikke hva som skjer med flokkimmuniteten etterhvert som denne gruppen tynnes ut. Vaksinering gir ikke livslang immunitet. Erfaring angående denne tematikken gjenfinnes i gjentatte rapporter som viser smitte og meslingsykdom hos vaksinerte, sist observert under den såkalte «Disneyland-epidemien».

En matematisk kalkyle viser at meslinger vil eskalere fram mot 2050. Grunnet redusert passiv immunitet fra vaksinerte mødre, blir spedbarn en sårbar gruppe.

Aldersforskyvning med tanke på kusma hos postpubertale menn utgjør en annen sårbar gruppe som følge av MMR.

Det foreligger troverdig forskning som viser en mulig sammenheng mellom MMR og autoimmunitet relater til sentralnervesystemet og autisme. Denne er ikke motbevist. Nylig har en forsker ansatt hos CDC gått ut med informasjon om funn av assosiasjon mellom MMR og autisme for enkelte grupper. Informasjonen skal være holdt tilbake av CDC siden 2004.

For ytterligere informasjon:

Dr Donald W Miller jr. MD. Article: «Measles vs MMR: risks and benefits» 12.02.2015

Dr Robert J Rowen MD. Notes: «Measles spred by the vaccinated. Vaccines may be a greater danger than you ever knew» 31.01.2015

Dr Suzanne Humphries MD. Article: «Vaccine strain of measles vaccine found i measles outbreak» 11.02.2015

B L Fisher, Report. «The emerging risk of live virus & virus vectored vaccines: Vaccine strain virus infection, shedding and transmission», The National Vaccine Information Center, 2014.

Nyinjeksjon: Kan man stille spørsmål vedrørende vaksinering mot meslinger fra 2012.

Kilder:

FHI, MSIS-rapport, 12.03.2002

Public Health Enland, Measles Notifications and deaths in England and Wales: 1940-2013, GOV.UK, 10.01.2014

D W Miller, Measles vs MMR vaccine: Risks and Benefits, 12.02.2015

D. L. Levy The future of measles in highly immunized populations a modeling approach, American journal of epidemiology, Jun 1983

P A Sutcliffe and E Rea, Outbreake of measles in a highly vaccinated secondary school population, CMAJ JAMC, Nov 1996.

Edmonson MB et al, Mild measles and secondary vaccine failure during a sustained outbreake in highly vaccinated population, Journal of The American Medical Association, May 1990.

R G Judelsom et al, School-based measles outbrakes: correlation of age at immunization with risk og disease, American Public Health Association, nov 1980.

T L Gustafson et al, Measle outbrake in fully immunized secondary-school population, The New England Journal of Medicine, Mar 1987.

V K Tohani and F D Kennedy, Vaccine efficacy in a measles immunisation programme, Communciable disease report. CDC review, Apr 1992.

L Sekla et al, An evaluation of  measles serodiagnosis during an outbreak in a vaccinated community,Clinical and Investive Medicine, Aug 1988

J B Rosen et al, Outbreak of measles among persons with prior evidence of immunity, New York city 2011, Clinical infectious diseases, Oxford Journals, 10.04.2014.

P A Rota et al, Detection og measles virus RNA in urin specimens from vaccine recipients, Journal of Clinical Microbiology, Sept 1995.

L Nestibo et al, Differentiating the wild from the attenuated during a measle outbreak, Paediatrics and Child Health, Apr 2012.

B Kaic et al, Spotlight on measles 2010: excretion of vaccine strain measles virus in urine and pharyngeal secretions of a child with vaccine associated febrile rash illness, Croatia, March 2010. Croatian Institute of Public Health, Department of Infectious Disease Epidemiology, Zagreb, Croatia. Eurosurveillance, 02.09.2010

M Murti et al, Case of vaccine-associated measles five weeks post-immunisation, Eurosurveillance, 05.12.2013

Weston A Price foundation, Studies show that vaccinated individuals spread disease, Globe Newswire, 02.02.2015

P J Jenks et al, Maternally derived measles immunity in children of naturally infected and vaccinated mothers, Epidemiology and Infection, Okt 1988.

S Waaijenborg et al, Waning of metarnal antibodies against measles, mumps, rubella, and varicella in communities with contrasting vaccination coverage, The journal of infectious diseases, Oxford Journals, 2013

Juan Le et al, A 60 year review on the changing epidemiology of measles in capital Beijing, China, 1951-2011, BMC Public Health, 2013.

Does mumps vaccine fade by college years, CBSNEWS, 09.04.2008.

A E Barskey, Mumps outbreak in orthodox jewish community in United States, The new England Journal of Medicine, 01.11.2012.

E Mumper, Can awareness of medical phatophysiology in autism lead to primary care autism prevention strategies?, The North American Journal of Medicine and Science, 29.05.2013.

Figur: Fremstilling av vaksiner og dødelighet

Norsk Barnelegeforening, Prioriteringsrådet sa nei til Rota-vaksine, Norsk Barnelegeforening 2012.

R M Zinkernagel, Maternal antibodies, Childhood infections, and Autoimmune disease, The New England Journal of Medicine, 01.11.2001.

V K Singh et al, Abnormal measles-mumps-rubella antibodies and CNS autoimmunity in children with autism, Journal of biomedical science, Jul-Aug 2002

V K Singh, Phenotypic expression autoimmune autistic disorder (AAD): and major subset of autism, Annals of clinical psychiatry, Jul-Sep 2009.

V K Singh and R L Jensen, Elevated levels of measles antibodies in children with autism, Pediatric neurology, Apr 2003.

V K Singh, S X Lin and V C Yang, Serological association of measles virus and herpesvirus-6  with brain autoantibodies in autism, Clinical immunology and immunophatology, Okt 1998.

Kan man stille spørsmål vedrørende vaksinering mot meslinger?, Nyinjeksjon, 2012.

Kronikk: Dr Robert J Rowen 31.1.2015

 

——————————————————————————————————————

Svar på spørsmål til kommentrafeltet:

1) Jeg har fått spørsmål omkring hvorfor jeg ikke har tatt med serologisk bekreftede tilfeller fra England og Wales. Tallene fra Engelske helsmyndigheter er løpende for perioden 1940 til 2013, der er derav naturlig å trekke ut det tallgrunnlagt de selv har kommenter i henhold til dødelighet på nåværende tidspunkt. Tidslinjen med reduksjon i dødelighet er interessant fordi den viser oss at meslinger var en sykdom med lav dødelighet på det tidspunktet vaksinen ble introdusert. Jeg har unnlatt å bruke serologisk bekreftede tilfeller basert på flere årsaker. Eksempelvis testet man i 1995: 4622 (I England) av i alt 7447 innrapporterte tilfeller (for England og Wales), i 1996: 3320(I England) av 5614 tilfeller (for England og Wales) osv. Tilsvarende unøyaktigheter er dessverre å gjenfinne i det resterende tallgrunnlaget. I samtidighet vet man ikke hvem som er testet, i en del tilfeller vil dette være nærmiljøet til en smittet eller antatt smittet som ledd i screening. Vi vet altså ikke om alle tilfeller er testet, ei heller hvor mange uten symptomatologi som befinner seg blant de testede. Dette kombinert med at det ikke foreligger samsvarende tall innledningsvis, utelukker at et slik estimat vil bli nøyaktig. Det foreligger heller ikke serologisk materiale for hele fasen 1940-2013. I de mer ekstreme tilfellene ender man opp med en dødelighet på 3 av 1000 ol. Som man allerede vet tilsvarer dette en dødelighet man må 85 år tilbake i tid for å gjenfinne.

Reklamer

D vitamin mer effektivt enn influensavaksine?

For å forebygge ett tilfelle av influensa må man vaksinere 100 personer i følge Cochrane (2011). Ser man på den nyeste D vitamin forskningen må man behandle 12,5 personer for å forebygge ett influensatilfelle (Urashima 2010). I hvilke grad vitamin D er 8 ganger mer effektivt kan irriterende nok diskuteres.

sun1copy15

Bilde

I mars 2010 kunne en Japansk studie ledet av Mitsuyoshi Urashima ved Jikei universitet i Tokyo fortelle om D vitaminets forebyggende effekt på influensa, luftveisinfeksjoner og astma hos barn.

Studien er basert på randomisert dobbeltblind design, og besto totalt av 334 barn, fordelt på 2 grupper av 167 barn. Forsøksgruppa mottok 1200 IE D-vitamin daglig.

Forekomsten av influensa type A i gruppen som mottok vitamin D var 18 av 167, i gruppa som ikke fikk D vitamin ble 31 av 167 barn syke. Dette betyr en relativ risikoreduksjon på 42%, absolutt risikoreduksjon på 7,8% og NNT på 12,5.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20219962

http://www.ajcn.org/content/early/2010/03/10/ajcn.2009.29094.full.pdf

Man gjorde nylig tilsvarende funn i en studie fra Mongolia. Her fant man halvering i tilfeller av luftveisinfeksjon hos barn som mottok D vitaminsupplert melk. Median i D3 måling i forkant av studien var 7 ng/mL. Etter intervensjon hadde D vitamingruppa et snitt på 19 ng/mL mens kontrollgruppen fortsatt lå på 7 ng/mL.

http://www.vitamindcouncil.org/vitamin-d-may-reduce-risk-of-respiratory-infections-in-children/

Lavere forekomst av astmaanfall i D vitamin gruppen:

Den Japanske studien avdekket også lavere forekomst av astmaanfall i gruppen som hadde tatt vitamin D. 2 av barna i forsøksgruppen hadde anfall, mens 12 av barna i kontrollgruppen hadde registerte anfall i løpet av studien. En reduksjon av astmaanfall må kunne ansees som gunstig i relasjon til akutt luftveisinfeksjon.

http://www.ajcn.org/content/early/2010/03/10/ajcn.2009.29094.full.pdf

Plausible forklaringer på D vitaminets effekt:

Det legges til grunne ulike virkningsmekanismer som både tar hensyn til den immunstimulerende effekten i henhold til bekjempelse av virus infeksjon satt i relasjon til T-lymfocytter samt antiinflammatoriske aspekter satt i relasjon til den positive effekten på astmaanfall, da i henhold til cytokininer. Sistnevnte er forøvrig et interessant aspekt om man ser på svineinfluensa hvor enkelte har hevdet at cytokininstorm er blant faremomentene:

“Several plausible mechanisms might explain how vitamin D
could have reduced the risk of influenza A.VitaminD increases the
production of antimicrobial peptides such as defensin in primary
human monocytic and epithelial cells (10). Moreover, defensin
inhibits influenza virus infections by blocking membrane fusion
mediated by viral hemagglutinin (11–13). Therefore, in this study,
vitamin D supplementation possibly enhanced innate immunity by
up-regulating antimicrobial peptides, including defensin, and
protected children from influenzaAinfection.Moreover, vitaminD
was reported to reduce inflammation by regulating cytokine release (14–17). Thus, vitamin D may soften the clinical symptoms too late to start supplementation. However, in this study, vitaminD3 significantly reduced the incidence of influenza A within 60 d.”

http://www.ajcn.org/content/early/2010/03/10/ajcn.2009.29094.full.pdf

http://www.naturalnews.com/029760_vitamin_D_influenza.html

D vitamin som virusvåpen:

Forskning relatert til D vitaminets stimulerende effekt på modning av T lymfocytter har vist seg lovende i henhold til forebygging av virusinfeksjoner.

Funnene støtter antakelsen om at D-vitamin spiller en viktig rolle i forebyggingen av luftveisinfeksjoner, som forkjølelse og influensa. Særlig kan personer med lungesykdom som astma og emfysem være spesielt utsatt for luftveisinfeksjoner som følge av mangel på vitamin D, mener Ginde.

http://www.forskning.no/artikler/2009/februar/211463

Lav effekt av vaksinering mot influensa:

Ser man på effekten av vaksinering kan D vitamin studiene sies å være interessante. I henhold til Cochranes metastudie må man vaksinere 100 friske personer for å forebygge ett tilfelle av influensa (NNT).

Cochrane forteller at nesten halvparten av forskningen som ligger til grunne for metaanalysen var finansiert av industrien. Det bemerkes videre nokså tørt at det må tas høye for at industrifinansiert forskning generelt fremmer et langt mer optimistisk syn på effekt av vaksinering sett i forhold til uavhengig forskning. Det er lite sannsynlig at legemiddelindustrien publiserer forskning som ikke har potensiale for økonomisk gevinst.

Man finner heller ikke belegg for at influensavaksinering har noen effekt på sykehusinnleggelser, tapte arbeidsdager, generell komplikasjonsrate eller på overføring av smitte i voksen normalbefolkning.

Det bør også nevnes at influensavaksinene kun baserer seg virusstammer av typen A og B. I følge Cochrane representerer disse stammene kun 10% av virustypene som kan gi influensasymptomatologi, hvilket dersom vaksinen er optimalt komponert tilsier at man vil mangle immunitet mot 90% av virusbelastningen.

En av målgruppene for vaksinering er eldre over 65 år. Forskning har vist at institusjonspasienter og eldre generelt har økt forekomst av D vitaminmangel. Dersom effekten av D vitaminterapi hos eldre har tilsvarende effekt som den Japanske studien på barn i henhold til influensa bør dette vekke interesse. Sjansen for at D vitamin vil ha ytterligere forsterket effekt hos eldre er også tilstede basert på deres disposisjon for mangel på nevnte. Vitamin D vil ikke kunne gi en spesifikk forhåndsimmunitet, man snakker her om en generell stimulerende effekt på immunforsvaret.

Man skal naturlig nok heller ikke fnyse av den mer totale helsemessige gevinsten av D vitaminer, da med tanke på benskjørhet samt mulig forebyggende effekt av diabetes og kreft, spesielt tatt i betraktning at vaksinering aldri vil gi noen annen gevinst enn mulig immunitet mot ett par visusstammer, vel og merke dersom WHO har gjettet rett.

http://www.cochraneprimarycare.org/pearls/limited-evidence-effectiveness-influenza-vaccine-healthy-adults

http://summaries.cochrane.org/CD001269/vaccines-to-prevent-influenza-in-healthy-adults

http://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099%2811%2970295-X/abstract

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD001269.pub4/abstract;jsessionid=A8748E557CBA491D91C18376E7252446.d02t01

http://www.doktoronline.no/news/2007-04/eldre_d-vitamin.html

Svineinfluensavaksinering hadde ingen effekt på dødelighet av influensa:

Svineinfluensaen 2009/10 har vært en anledning til å se på den faktiske effekten av influensavaksinering i befolkningen. Pandemrix var spesialtilpasset dette årets influensatype hvilket ga denne vaksinen spesielle fordeler sett i forhold til en alminnelig influensasesong.

Tiltross for at vaksinen var spesialtilpasset så man ingen effekt på dødelighet av influensa mellom land som vaksinerte og de som ikke vaksinerte, derimot så man en svak tendens i motsatt retning. Man fant at Sverige og Tyskland hadde tilsvarende dødelighet (0,31 pr 100.000) til tross for at 60% av den Svenske befolkningen var vaksinert målt opp mot 8% av den tyske. I Polen hvor man ikke vaksinerte var dødelighet lavere (0,47 pr 100.000) sett i forhold til Norge (0,58 pr 100.00) hvor 45% av befolkningen ble vaksinert.

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/helse/-massevaksinasjon-mot-svineinfluensa-var-totalt-unoedvendig-3708979.html

Oppsummering:

Vi vet at forsking på influensavaksiner ofte er fremstilt av industrien, med de svakheter dette medfører. Legemiddelindustrien publiserer naturlig nok kun forskning som medvirker til inntjeningsmuligheter.

Dersom 100 personer vaksineres vil en person være beskyttet mot influensa. En svært lav forebyggende effekt hos normalbefolkning.

Man vaksinerer under optimale omstendigheter kun mot 10% av virusene som kan fremkalle influensalignende sykdom. WHO velger virus i vaksinene ut i fra en kombinasjon av prognoser og gjetting, således vil vaksinens dekningsgrad oftest ligge lavere enn 10%.

Influensavaksinering har ingen effekt på sykehusinnleggelser, tapte arbeidsdager, generell komplikasjonsrate eller på overføring av smitte i voksen normalbefolkning.

Pandemivaksineringen, hvor vaksinen var spesialtilpasset viruset hadde ingen effekt på dødelighet av influensa i befolkningen, mulig en tendens i motsatt retning hvor for eksempel Polen som ikke vaksinerte hadde lavere dødelighet enn Norge med vaksinedekning på hele 45%.

Ny forskning på D vitamin i henhold til luftveisinfeksjoner viste en relativ risikoreduksjon på 42% og en absolutt risikoreduksjon 7,8% på influensa type A. Det er antatt at virkningen på infeksjon er relatert til modning av T-lymfocytter. Resultatene var ennå bedre for astmaanfall hvor det ble antatt at cytokininkontroll medvirker. På bakgrunn av at cytokininstorm er en fare ved influensa type A, bør sistnevnte aspekt være vel så interessant som temaet vedrørende T-lymfocytter. Ved siden av de immunologiske forholdene har D vitamin en rekke andre positive helseeffekter.

 

Kan man stille spørsmål vedrørende vaksinering mot meslinger?

Les også min siste artikkel Meslinger, dødelighet og sannsynelighet for bekjempelse

Det finnes liten tvil om at meslinger er farlig for under- og feilernærte barn i utviklingsland. Det kan heller ikke såes tvil om at sykdommen tok liv i den vestlige verden i utstrakt grad for 100 år siden samt lengre tilbake. Man finner deretter en jevn gradert nedgang i dødelighet i vesten etter toppår rundt 1920. Denne artikkelen tar blant annet for seg historiske og ernæringsrelaterte fakta omkring meslinger.

Meslinger og dødelighet:

Meslingvaksinen så dagens lys på midten av 60 tallet, flere vestlige land innførte vaksinering mot meslinger rundt 1970, deriblant Norge. Som vi ser av grafen under, var dødelighet forårsaket av meslinger nede på et minimum allerede 10-20 år før vaksinen ble tatt i bruk. Videre ser man at grafen hopper rundt 1 verdenskrig, dette er naturlig, folkehelsen var preget av et ustabilt samfunn med krig, hungersnød, spanskesyken og økonomiske nedgangstider. Fra 1920 ser man en stabil og jevn nedgang i dødelighet, hvor grafen når et bunnivå i etterkant av 2 verdenskrig. Ut i fra statistisk materiale vet vi at meslinger på ingen måte var å regne for en sykdom med nevneverdig høy dødelighet i nyere samtid.

measlessykdommer

uk-scurvy-measles-1901-1967

http://www.preventdisease.com/news/10/102510_vaccines_did_not_save_us.shtml#Meas_ScarlFev_etc

Man finner at nedgangen i skjørbuk (alvorlig C-vitaminmangel) sammenfaller med meslinger. Grafen medvirker til å illustrere at noe skjer på ernæringsfronten i dette tidsrommet. Intensjonen er ikke å vise til C-vitaminmangel spesifikt, derimot kan man på et generelt plan observere at nedgangen av ernæringsrelaterte sykdommer sammenfaller med nedgangen i dødelighet av meslinger. Jeg kommer forøvrig tilbake til dette aspektet i relasjon til A-vitaminmangel sett i sammenheng med kompliserende og fatalt utfall av meslinger. Generelt ser man at nedgangen i barnedødeligheten samsvarer med feil- og underernæring samt tilsvarende nedgang i sykdommer det aldri har vært vaksinert for. Dette forteller oss noe om hvordan økt levestandard influerte på dødeligheten av meslinger og andre sykdommer.

Før vaksineinnføring rundt 1970 så man altså at dødelighet for meslinger hadde falt dramatisk. Eksempelvis hadde man i Christiania i 1902-3 en epidemi med 3000 rapporterte tilfeller hvorav 163 døde. (FHI) Rundt regnet blir dette en dødelighet på 50 pr 1000, altså 5% for denne epidemien. Samme kilde (FHI) forteller at vi i de siste årene i forkant av vaksineinnføring hadde en dødelighet på 5-10 pr år basert 20.000-30.000 meldte tilfeller. FHI oppgir videre at immunstatusundersøkelser i 1969 viste at 97% av befolkningen hadde hatt meslinger. I følge statistisk sentralbyrå var den norske befolkningen på 3,6 og 3,9 millioner mellom 1960-70. I tilsvarende tidsrom hadde vi ca 30 meslingedødsfall fordelt på 10 år, dette blir et snitt på 3 dødsfall pr år de siste 10 årene før vaksineinnføringen.
msis meslinger

Den totale dødeligheten av meslinger i befolkningen ble redusert med omkring 95% mellom 1941 og 1970 i Norge. Ser man på dødelighet spesifikt utregnet på antall smittede er denne på 91%. De siste 10 årene før vaksinen blir tatt i bruk synker letalitet med 71% fra det foregående tiåret, tilsvarende nedgang finner man også fra 40-50 tallet.

http://www.fhi.no/dav/4eac8908c5.pdf

Man må alltid ta høyde for at langt i fra alle meslingetilfeller ble innrapportert til helsemyndighetene således er tall for totalbefolkningen ofte interessante, spesielt har dette verdi der man ser at hele befolkningen er eksponert, hvilket kan sies å være gjeldende for sykdommen meslinger i form av 97% i hht immuologisk bekreftede tilfeller.

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5799&MainArea_5661=5799%3A0%3A15%2C1904%3A1%3A0%3A0%3A%3A%3A0%3A0&MainLeft_5799=5544%3A55951%3A%3A1%3A5800%3A80%3A%3A%3A0%3A0

http://www.ssb.no/befolkning/

Vi finner tilsvarende tall ellers i den vestlige verden, slik det tidligere grafmaterialet beskriver. I England hadde man en dødelighet på 70,49 pr 100.000 individ i totalbefolkning i 1838, i 1968 var denne falt til 0,11 døde pr 100.000. Noe som tilsvarer en reduksjon av dødelighet på 99,8%.

«England and Wales began keeping mortality statistics ever earlier than the United States starting in 1838. Again there was the same pattern in the immense decline in death from measles which began in the late 1800s. From a peak of 70.49 deaths per 100,000 in 1839 to 0.11 deaths per 100,000 in 1968 when measles vaccination started in England there is an impressive 99.8% decline in the death rate from measles.»

http://www.healthsentinel.com/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=2752%3Athe-vaccine-war-a-forgotten-history&catid=5%3Aoriginal&Itemid=24

Ytterligere grafmaterialer finnes i linkene under:

http://www.columbia.edu/itc/hs/pubhealth/rosner/g8965/client_edit/readings/week_2/mckinlay.pdf

http://jn.nutrition.org/content/131/2/401S.full.pdf

http://www.preventdisease.com/news/10/102510_vaccines_did_not_save_us.shtml#Meas_ScarlFev_etc

http://www.healthsentinel.com/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=2752:the-vaccine-war-a-forgotten-history&catid=5:original&Itemid=24

For spesielt interesserte kan det også være nyttig å lese lege Thomas McKeowns bok «The role of medicine» fra 1976 hvor han gjør bruk av historisk statistisk materiale og bevisfører at dødeligheten for de fleste alvorlige infeksjonssykdommer var dramatisk redusert allerede før introduksjon av vaksiner så vel som antibiotika. Les også Morten Horns artikkel «Myter om helse og – skepsis» (Fri Tanke 14.1.2011)

Kilder: J B & S M McKinlay (1977), M E Wegman (2001), R Bystrianyk 2010, Clifford G Miller, Morten Horn (2011), Thomas McKeown (1976)

Ernæring og meslinger:

Hovedårsaken til at meslinger ikke lenger er å anse som en dødelig sykdom i vesten hviler på ernærings- og velferdsrelaterte fundamenter, og i langt mindre grad på vaksinering. Det er en klar sammenheng mellom komplisert utfall av meslinger og feil- og underernæring. Studier og statistikk fra utviklingsland viser oss dette forholdet. Gjentatte ganger har man funnet at fatalt utfall av meslinger står i forhold til A-vitaminmangel. Forekomsten er relativt høy i utviklingsland, og forskning har registrert mangel av nevnte vitamin i så mye som 91% av de alvorlige meslingetilfellene. (A J Barclay 1987)

http://www.bmj.com/content/294/6567/294.abstract

I en lignende studie ble det funnet tilsvarende forekomst. Her ble det registrert A-vitaminmangel hos så mye som 92% av de innlagte pasientene. Denne randomsierte undersøkelsen indikerer hvordan A vitamin synes beskyttende i samtidighet med generell helsepleie i tilfeller av kompliserte meslinger der mangel foreligger. A vitaminbehandling halverte dødelighet og reduserte komplikasjonsrate i form av lungebetennelse og diarè med en tredje del.

«The results of our randomized, controlled trial indicate a remarkable protective effect of vitamin A in severe measles, notwithstanding the provision of good general medical care and the presence of complicated advanced disease. Vitamin A reduced the death rate by more than half and the duration of pneumonia, diarrhea, and hospitalization by about one third. Vitamin A also appeared to reduce the incidence of herpes stomatitis and the need for intensive care. The consistency of benefit with respect to all measures of outcome is noteworthy, since mortality is not a sensitive criterion. Because of their reliance on mortality rates, previous studies of measles5 , 6 lacked the statistical power to establish the benefit of vitamin A therapy.» (G D Hussey & M Klein al 1990)

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM199007193230304#t=article+Results.

Studiene illustrerer nokså tydelig hvor stor betydning mangelsykdom har for både dødelighet og komplikasjoner vedrørende meslinger. Vi vet altså på bakgrunn av både statistisk data og kliniske studier at meslinger er en sykdom hvor ernæring er alfa og omega med tanke på komplikasjoner og utfall.

Misvisende tall på dødelighet av meslinger:

De siste årene har det vært fremmet påstander om at meslinger har en dødelighet på alt fra 1-3/1000. Dette er svært misvisende tall. I noen sammenhenger er dette tall hentet fra utviklingsland i andre tilfeller er det hentet fra andel av befolkningen som av medisinske årsaker ikke er vaksinerte. Dette kan være barn som er immunsvekkede, rammet av kreft ol. Dette er barn som ikke er vaksinerte eller hvor vaksinering ikke virker grunnet manglende immunforsvar. En annen gruppe som også er belastet er flyktninger. Ofte er det helt umulig å spore vaksinasjonsstatus og de lever gjerne under kummerlige kår. Dette betyr at man legger til grunne svært marginale gruppe barn som får meslinger og hvor dødelighet er høyere på bakgrunn av helt spesielle årsaker. Dette er altså på ingen måte det man kan kalle generell befolkning. Slik kan man manipulere statistisk data for dødelighet og komplikasjoner av meslinger hos vestlige barn. Denne typen informasjon er å anse som uriktig og taler ikke for dødelighet av nevnte sykdom hos vestlige barn i et rasjonelt og sannferdig perspektiv. I tidsrommet 1961-70 ble det meldt i underkant av 200.000 tilfeller meslinger. I løpet av det samme tiåret døde det 30 personer som følge av meslinger. Rundt regnet snakker man da om dødelighet i form av letalitet på omkring 1 av 6500 rammede. Tidsrommet 1960-70 er det siste tiåret man kan anvende i en statistisk kontekst for å se på dødelighet av meslinger i uvaksinert normalbefolkning. Ved overgangen til 1970 ble vaksinering til 1 åringer innført i Norge. Det er ingen forhold som taler for at folkehelsen etter dette har degenerert i en utstrekning som kan forsvare et anslag om dødelighet på 1-3 pr 1000. Det er motsatte er heller tilfellet, folkehelsen har med all sannsynlighet utviklet seg i positiv retning, også etter 1970.

msis meslinger

Naturlig immunitet versus vaksineimmunitet:

Vi vet at meslinger gikk som epidemier med jevne mellomrom. Størsteparten av befolkningen utviklet immunitet. Epidemiologiske studier fra USA mellom 1900-1931 forteller oss at meslingutbrudd var selvbegrensende ved ca 68% naturlig immunitet i befolkningen og gir som kjent livslang immunitet. (Heidrich A W 1933).

Vaksineimmunitet krever oftest 95% vaksinedekning og gir en mer kortvarig immunitet, ofte ikke lengre enn fra 5-10 år for en del sykdommer. Legen Russel Blaylock forteller dette:

“One of the grand lies of the vaccine program is the concept of “herd immunity”. In fact, vaccines for most Americans declined to non-protective levels within 5 to 10 years of the vaccines. This means that for the vast majority of Americans, as well as others in the developed world, herd immunity doesn’t exist and hasn’t for over 60 years.”

http://vran.org/about-vaccines/general-issues/herd-immunity/herd-immunity-the-misplaced-driver-of-universal-vaccination/

Flere forskere uttaler at utryddelse av meslinger er en utopi. Forskere har påpekt at vi vil få store epidemier i sårbar befolkning nettopp på bakgrunn av vaksinering. Fordi vaksiner gir kortvarig og svak immunitet har vi de siste årene sett stadige utbrudd av sykdom i fullvaksinert befolkning.

«Subsequently, new dates for eradication were pronounced as 1982, 2000 and 2010. Meanwhile, “In 1990, after examining 320 scientific works from around the world, 180 European medical doctors concluded that ‘the eradication of measles…would today appear to be an unrealistic goal.’” And in 1984, Professor D. Levy of Johns Hopkins University had already “concluded that if current practices [of suppressing natural immunity] continue, by the year 2050 a large part of the population will be at risk and ‘there could in theory be over 25,000 fatal cases of measles in the U.S.A.”

http://vran.org/about-vaccines/general-issues/herd-immunity/herd-immunity-the-misplaced-driver-of-universal-vaccination/

https://nyinjeksjon.wordpress.com/2015/02/06/meslinger-dodelighet-og-synnsynlighet-for-bekjempelse/

Det har lite å si at 5% av befolkningen avstår fra vaksinering når man vet at naturlige meslinger er selvregulert i en populasjon ved ca 68%. Forskningen viser at vaksineimmunitet er gradert og svekkes, således kan man forvente seg økende grad av epidemier i framtiden. Etter 15 års alder (siste vaksine) vil man være vaksineimmun i ca 10 år i følge forskningsrapportene jeg henviser til, denne immunitene vil være gradert avtagende. Vaksineimmunitet innebære som vi vet svakere immunitet i utgangspunktet. Dette betyr at ca 60% av befolkningen etterhvert vil være utilstrekkelig immune. Vi har i dag fortsatt en stor andel naturlig immune mennesker fordi meslinger var en vanlig barnesykdom fram 80 tallet (Siste norske epidemi i 1980). De naturlig immune i Norge er altså i alderen 30-40+. Etterhvert som denne gruppa blir mindre vil man med stor sannsynlighet se stadig hyppigere utbrudd av sykdom.

Professor D Levy ved Hopkins (1984) har ved hjelp av vitenskaplige metoder beregnet at vi innen 2050 vil ha store problemer med meslinger nettopp grunnet vaksinering. Det kan være komplisert å estimere anslagene med tanke på overgangen fra en til to vaksinedoser.

http://aje.oxfordjournals.org/content/120/1/39.short

Vi vil  sannsynligvis se alvorlige tilfeller av sykdom som rammer utsatte grupper av eldre uten naturlig immunitet og spedbarn av mødre også uten naturlig immunitet. En av ulempene ved vaksinering er at mødrene neppe vil kunne gi sterk nok immunitet til sin spedbarn slik at de er beskyttet den mest kritiske fasen av livet. Det har vært sett en økning av meslinger hos spedbarn. Man vil derav utsette de svakeste gruppene i samfunnet for denne sykdommen. Å vaksinere spedbarn under 12 mnd har vist seg å være mislykket i henhold til studier:

“The majority of cases occurred among children 5 to 9 years old. Attack rates were higher for children vaccinated at 12 months of age or younger than for those vaccinated at 13 months of age or older” (Judelsohn RG, et al 1980)

https://nyinjeksjon.wordpress.com/2015/02/06/meslinger-dodelighet-og-synnsynlighet-for-bekjempelse/

Studier som ser på svak vaksineimmunitet:

Det finnes en lang rekke studier som har sette på den svake vaksineimmuniteten. I mange utbrudd ser man at de aller fleste som rammes er vaksinerte.

“Outbreak of measles in a highly vaccinated secondary school population: Eighty-seven laboratory-confirmed or clinically confirmed cases of measles were identified (for an attack rate of 7.7%). The measles vaccination rate was 94.2%” (P A Sutcliffe et al 1996)

“Mild measles and secondary vaccine failure during a sustained outbreak in a highly vaccinated population.” (Edmonson MB, et al 1990)

“During the Spring of 1978, students with a history of previous measles vaccination accounted for over three-forths of 203 cases of measles in a metropolitan county. Seventy cases occurred in two schools where 99% of the students were vaccinated” (R G Judelsom et al 1978)

“We conclude that outbreaks of measles can occur in secondary schools, even when more than 99 percent of the students have been vaccinated and more than 95 percent are immune.” (Gustafson TL, 1987)
“During a measles outbreak in Northern Ireland (between October 1988 and March 1989) it was noted that a proportion of cases had occurred in children who had previously been vaccinated against measles. A study was, therefore, set up to provide a rapid estimate of vaccine efficacy. Investigation of the computerised records at 31 December 1991 revealed that 94% of children in the study cohort had received measles vaccine.” (Tohani VK, et al. 1992)

“specific IgM antibodies were detected in the acute phase serum of only 30 (66.6%), of whom 17 were vaccinated. When the convalescent sera were tested, specific IgM antibodies were detected in 25 of the 28 (89.2%) vaccinated,” (Sekla L, et al. 1988)

Man finner gjennomgående mange studier dersom man søker på ord som:measle vaccine failure, measle outbreak/epidemic fully vaccinated population. I studier settes det som nevnt søkelys på at vaksinen virker dårlig på vaksinerte under 12 mnd, at vaksinen kun virker i ca 10 år. Mange får meslinger selv om de er vaksinerte, endel får meslinger til tross for at de har antistoffer etter vaksinering og noen utvikler ikke antistoffer i det hele tatt. Vi finner for eks at selv ikke en vaksinasjonsdekning på 99% beskytter mot utbrudd.

Tvilsomme meslingeepidemier:

Media har de siste årene hauset opp meslingetilfeller. Ofte har det i ettertid vist seg at de har tatt feil. I statistisk materiale som ser på laberatoriebekreftede tilfeller av meslinger opp mot innrapportere tilfeller har man sett enorme avvik. Av 474 meldte og 589 testede tilfeller i UK i 2004 ble kun 8 tilfeller laberatoriebekreftet.

http://www.hpa.org.uk/cdr/archives/2005/cdr1205.pdf

«The seeming fall in reported ordinary [ie. non fatal] measles cases in the above Halsey graph after 1968 is misleading. Doctors are poor in accuracy of diagnosis and follow fashions.  Official UK records for 2006 show that when doctors are looking for a disease, they overdiagnose suspected measles cases varying by 10 times to 74 times higher than is confirmed by laboratory testing: [74 times overdiagnosed SOURCE: CDR Weekly, Volume 15 Number 12 Published: 24 March 2005], [10 times overdiagnosed, CDR Weekly, PHLS 12:26], [ 15.6 times overdiagnosed, SOURCE: CDR Weekly, Volume 16 Number 12 Published on: 23 March 2006]»

http://preventdisease.com/news/10/102510_vaccines_did_not_save_us.shtml

Her man man diskutere opp mot hverandre at leger overrapporterer meslinger samtidig som det er å anta at man ser en økning av mindre meslingeutbrudd hos vaksinerte bekreftet i labratorier i den vestlige verden. Dette er ikke en kontradiksjon, derimot forteller det oss mulig noe om at vi bør være kritiske til informasjonen media tidvis serverer.

Summen av fakta vedrørende meslinger:

Det er mye som taler for at nytten og fornuften i meslingevaksinering kan diskuteres. Vi vet at statistiske fakta forteller oss at dødeligheten og komplikasjonsratene vedrørende meslinger var forsvinnende lav på det historiske tidspunktet man igangsatte vaksinering. Vi vet at sannsynligheten for at svake grupper skal rammes er tilstede.

Forskningen forteller oss at det er lite sannsynlig at meslinger kan utryddes. Vi vet at fatalt utfall av meslinger som oftest står i forhold til alvorlig grad av under- og feilernæring. Man kan derav stille seg spørrende til den langsiktige fornuften i meslingevaksinering i vestlige land med høy levestandard og god ernæringsstatus. Hvor gjennomtenkt er egentlig denne helsepolitikken? Mye taler for at vi møter oss selv i døra, det meldes stadig om oppbluss av denne sykdommen. Etterhvert som den naturlig immune delen av befolkningen dør ut, vil vi stå tilbake med en befolkning kun med svekket vaksineimmunitet, hvilket neppe gir oss den ettertraktede flokkimmuniteten det stadig snakkes om.

Ved siden av de nevnte forholdene skal man kalkulere inn bivirkninger av vaksiner. Mye taler for at MMR vaksinering ennå ikke er frikjent fra mistankene om å kunne fremkalle mer alvorlige bivirkninger: Lege Geir Flatabø og forsker Karl Ludvig Reichelt skriver dette i Morgenbladet (25.3.2011):

Dr. Wakefields resultater er ikke «lagt døde». Tvert imot: De observasjonene som han gjorde rede for i artikkelen, og som ikke må forveksles med det spørsmålet han stilte på slutten, er i ettertid blitt gjentatt av flere andre forskerteam. Derfor er det ingen grunn til å tvile på at resultatene var riktige: Mange autistiske barn har en merkelig infeksjonstilstand i tarmen, der meslingvirus av MMR-typen spiller en rolle. Dette viruset skiller seg genetisk fra «ville» meslinger. Det er fortsatt uklart om infeksjonstilstanden har noe med autismen å gjøre.”

http://morgenbladet.no/debatt/2011/desinformasjon_i_morgenbladet

I tidligere bloggpost er det linket til studier som forteller om mulig relasjon mellom blant annet MMR og alvorlige bivirkninger, denne forskningen er ikke tilbakevist:

https://nyinjeksjon.wordpress.com/2012/07/05/nesten-halvparten-av-norske-5-aringer-folger-ikke-normalutvikling/

https://nyinjeksjon.wordpress.com/2012/07/05/er-uvaksinerte-barn-friskere/

Avslutningsvis kan man stille spørsmålstegn ved framstillingsmetoden av MMR vaksinen. Som nevnt i tidligere bloggpost er MMR vaksinen også belastet med etiske kontroverser da fremstillingsmetoden gjør bruk av cellelinjer fra aborterte menneskefoster:

http://sanevax.org/aborted-fetal-cell-lines-used-in-vaccines/

https://nyinjeksjon.wordpress.com/2012/02/27/cellelinjer-fra-aborterte-foster-i-vaksineproduksjon/

https://nyinjeksjon.wordpress.com/2015/02/06/meslinger-dodelighet-og-synnsynlighet-for-bekjempelse/

Oppdatering 2014: 

Høsten 2014 gikk en av CDC`s egen ansatte ut med informasjon om større feil i en av deres forskningsrapporter som tar sikte på å avvise sammenhengen mellom autisme og MMR vaksinen. Det ble blant annet funnet at afroamerikanske guttebarn hadde 340% økt risiko for autisme dersom de ble vaksinert med MMR før 36 mnd alder. Informasjonen er holdt tilbake av CDC siden 2004.

«And now Dr. William Thompson, a CDC employee-researcher, has come forward recently as a whistleblower, revealing the fact that the CDC has been hiding the truth about vaccine dangers from the public, specifically with regard to MMR vaccine-induced autism. Like an Edward Snowden in the CDC, he has revealed to Dr. Brian Hooker (the Glenn Greenwald of the piece) that the CDC has committed scientific fraud. This occurred in a 2004 paper published in the journal Pediatrics, written by Dr. Thompson and other CDC employees, which hid the finding that the MMR vaccine had caused a 340 percent increased risk of autism in African-American babies. Dr. Hooker revealed this in a 2014 paper published in the journal Translational Neurodegeneration. But typical of the censorship and suppression practiced in today’s medical police state, it

forced the editor of that journal to apologize for publishing this paper and retract it (as has been the case with other studies implicating MMR vaccine with autism, notably one by Dr. Andrew Wakefield published in Lancet in 1998). But in a recent development, the President has granted Dr. Thompson “Official Whistleblower Status and Immunity” to testify before Congress»

CDC`s wistleblower revealed

D W Miller

Measles goes to court

Kilder:

Judelsohn RG, et al. (1980) School-based measles outbreaks: correlation of age at immunization with risk of disease. Am J Public Health. 1980 Nov;70(11):1162-5. PMID: 7425187; UI: 81037187
Sutcliffe PA, et al. (1996) Outbreak of measles in a highly vaccinated secondary school population. CMAJ. 1996 Nov 15;155(10):1407-13. PMID: 8943928; UI: 97099351

Tohani VK, et al. (1992) Vaccine efficacy in a measles immunisation programme. Bur. 1992 Apr 24;2(5):R59-60. PMID: 1285105; UI: 94035478.

Sekla L, et al. (1988) An evaluation of measles serodiagnosis during an outbreak in a vaccinated community. Clin Invest Med. 1988 Aug;11(4):304-9. PMID: 3168353; UI: 89003844.

Gustafson TL, (1987) Lievens AW, Brunell PA, Moellenberg RG, Buttery CM, Sehulster LM. Measles outbreak in a fully immunized secondary-school population. N Engl J Med 1987 Mar 26;316(13):771-4

Edmonson MB, et al.(1990) Mild measles and secondary vaccine failure during a sustained outbreak in a highly vaccinated population. JAMA. 1990 May 9;263(18):2467-71. PMID: 2278542; UI: 90230400.

Barclay AJ et al (1987) Vitamin A supplements and mortality related to measles: a randomised clincal trial. BMJ, doi: 10.1136/bmj.294.6567.294

Hussey GD & Klein M (1990) A randomized, controlled trial of vitamin A in children with severe measles, New Enland journal of medicine.

“Monthly estimates of the child population ‘susceptible’ to measles, 1900-1931, Baltimore, Maryland”; A W Hedrich; American Journal of Epidemiology; May 1933 – Oxford University Press

David L Devy (1983), The future of measles in highly immunizised populations a modeling approach, Oxford journals.