Kvikksølv i vaksiner og hjernepatologi

Denne artikkelen har blitt referert til av VaccinationInformationNetwork 28.07.2014

Kvikksølv er blant våre giftigste tungmetaller. Hjernen og nervesystemet er spesielt utsatt for skadevirkninger. Likevel finner man at dette stoffet ble brukt i spedbarnsvaksiner fram til omkring år 2000. Fortsatt brukes kvikksølv i enkelte flerdosevaksiner.

mercury-poisoning-and-autism

Kvikksølvets historie i vaksiner:

En del vaksiner har i en årrekke vært tilsatt det giftige tungmetallet kvikksølv i form av konserveringsmidlet thimerosal. Thimerosal består av 49,6% ethylkvikksølv og ble lansert av legemiddelselskapet Eli Lilly i 1929. Det har angivelig aldri vært gjennomført noen tilfredsstillende sikkerhetsstudier av stoffet og  selv i dag referer FDA til en studie fra 1930 hvor stoffet ble injisert intravenøst hos 22 pasienter med meningitt hvorav flere døde. Forskerne som var tilknyttet Eli Lilly konkluderte med at stoffet var lite toksisk for mennesker.

http://www.inthesetimes.com/article/649/

Japansk studie finner relasjon mellom kvikksølv og spesifikk hjernepatologi:

Nylig ble det publisert en Japansk studie (2012) som ser på nevrotoksisk effekt etter kvikksølveksposisjon hos rottefoster. Det ble gitt intramuskulær injeksjon med det kvikksølvholdige stoffet thimerosal til drektige rotter. Avkommene ble senere undersøkt etter 50 levedøgn. Hos den eksponerte gruppa ble det funnet vedvarende kjemiske forandringer i hjernestrukturen hippocampus. Man fant forhøyede forekomster av transmittorsubstansene serotonin og dopamin i dette området. Studien konkluderer med at man bør unngå thimerosal for enhver pris på bakgrunn av de nevnte aspektene:

“Analysis on postnatal day 50 showed significant increase in hippocampal serotonin following thimerosal administration on embryonic day 9. Furthermore, not only serotonin, striatal dopamine was significantly increased. These results indicate that embryonic exposure to thimerosal produces lasting impairment of brain monoaminergic system, and thus every effort should be made to avoid the use of thimerosal.”

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22658806

Hippocampus og alzheimer

Hjernestrukturen hippocampus er en del av det limbiske systemet i hjernen. Området har mange ulike funksjoner, blant annet er den sentral i henhold til korttidshukommelsen. Hos alzheimerpasienter blir denne strukturen ofte tidlig rammet og prosesseringen av nye minner er i stor grad er affisert.

http://en.wikipedia.org/wiki/Hippocampus

Det er funnet relasjon mellom alzheimer og kvikksølv i gjentatte studier. Det er antatt at kvikksølv spiller en avgjørende rolle i kombinasjon med ulike kofaktorer:

Our mechanistic model describes potential causal pathways. As the single most effective public health primary preventive measure, industrial, and medical usage of mercury should be eliminated as soon as possible.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%20Does%20Inorganic%20Mercury%20Play%20a%20Role%20in%20Alzheimer%E2%80%99s%20Disease%3F%20A%20Systematic%20Review%20and%20an%20Integrated%20Molecular%20Mechanism

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17628833

Hippocampus og lese-skrivevansker

Vår evne til å tolke omgivelsene i form av romoppfatning – spatial persepsjon er også relatert til hippocampus. Svekkelser i disse evnene vil blant annet gi seg utslag i “klumsethet” i form av å støte borti ting (ikke synsrelatert). Ofte ser man  lese-skrivevansker der hvor barnet sliter spesielt med å se og gjengi bokstavene riktig vei.

http://www.axonforlag.no/menu/utv.fors.-laerevansker/temaer/persepsjon

Det er velkjent at kvikksølv såvel som andre tungmetaller spiller inn i henhold til barns innlæringsevner og i forhold til lese-skrivevasker.

http://www.arcmass.org/Portals/0/MercuryLDParentGuide.pdf

http://www.nrdc.org/health/effects/mercury/index.asp

Påvirkning av spatial hukommelse, altså ett av grunnlagene for lese-skriveferdigheter var tydelig påvirket hos kvikksølveksponerte i henhold til denne studien:

The exposed group had significantly impaired short term verbal and spatial memory, impaired sustained and divided attention, and impaired motor speed.

http://informahealthcare.com/doi/abs/10.1080/026990500421912

Mercury can cause irreversible impairment to brain function in children in the womb and as they grow.

Infants and children exposed to toxic doses of mercury have problems with attention span, language, visual-spatial skills, memory and coordination.

http://oceana.org/en/our-work/stop-ocean-pollution/mercury/resources/mercurys-health-effects

“Developmental mercury exposure elicts acute hippocampal cell death, reduction in neurogenesis, and severe learning deficits during puberty.  Toxicity was associated acutely with caspase-dependent programmed cell death. MeHg exposure led to reductions in hippocampal size (21%) and cell numbers 2 weeks later, especially in the granule cell layer (16%) and hilus (50%) of the dentate gyrus defined stereologically, suggesting that neurons might be particularly vulnerable. Consistent with this, perinatal exposure led to profound deficits in juvenile hippocampal-dependent learning during training on a spatial navigation task. In aggregate, these studies indicate that exposure to one dose of MeHg during the perinatal period acutely induces apoptotic cell death, which results in later deficits in hippocampal structure and function.”

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17760861

I en epidemiologisk undersøkelse fra amerikanske myndigheter basert på flere millioner av vaksinerte i USA ble det funnet assosiasjon mellom thimerosal og nevrologiske utviklingsforstyrrelser. Man fant at gutter var mer sensitive enn jenter:

We were initially highly skeptical that differences in the concentrations of thimerosal in vaccines would have any effect on the incidence rate of neurodevelopmental disorders after childhood immunization. This study presents the first epidemiologic evidence, based upon tens of millions of doses of vaccine administered in the United States, that associates increasing thimerosal from vaccines with neurodevelopmental disorders.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12773696

Det finnes liten tvil om hvilke alvorlige konsekvenser tidlig kvikksølveksponering kan ha for hjernens utvikling i henhold til både generelle og mer spesifikke aspekter av innlæring.

Hippocampus, amygdala, autisme og adferd

Det er godt kjent hvordan hjernestrukturen amygdala blant annet relateres autisme. Strukturen er en del av det limbiske system i hjernen og assosiert med adferd, følelser, sosial samspill og evne til kritisk tenkning. I flere studier har man sett hvordan amygdala settes i sammenheng med evne til uavhengig tenkning. Det er registrert høyere aktivitet i amygdala ved selvstendig og kritisk tenkning. På generelt grunnlag vil man kunne hevde at skader på amygdala vil kunne influere på adferd i en sosialpsykologisk kontekst hvor uavhengig tenkning versus konformitet er aktuelt å diskutere.

Conformity was associated with functional changes in an occipital–parietal network, especially when the wrong information
originated from other people. Independence was associated with increased amygdala and caudate activity, findings consistent with the assumptions of social norm theory about the behavioral saliency of standing alone.

http://www.darkcoding.net/research/Berns%20Conformity%20final%20printed.pdf

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3284232/

I en forskningsrapport fra 2010 vises det til hvordan vaksiner influerer på amygdalas utvikling hos rhesusaper. Man fant både avvik i størrelse, samt affeksjon av biokjemiske aspekter:

These results suggest that maturational changes in amygdala volume and the binding capacity of [(11)C]DPN in the amygdala was significantly altered in infant macaques receiving the vaccine schedule. The macaque infant is a relevant animal model in which to investigate specific environmental exposures and structural/functional neuroimaging during neurodevelopment.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20628439

Hippocampus settes gjerne i sammenheng med hukommelse på generelt grunnlag. Man finner i mange tilfeller avvik i begge strukturene ved autisme. Disse er hyppigst forstørret, noe som samsvarer med de Japanske funnenes indikasjon i retning av hyperfunksjon, men kan også bære preg av det motsatte.

The abnormal enlargement of the amygdala and hippocampus in adolescents with autism adds to previous findings of enlargement of these structures in children with autism. This may reflect increased activity of these structures and thereby altered emotion perception and regulation. Our results could therefore be interpreted in light of developmental adaptation of the autistic brain to a continuous overflow of emotional learning experiences.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20494265

Autism is a syndrome characterized by impairments in social relatedness, language and communication, a need for routine and sameness, abnormal movements, and sensory dysfunction. Mercury (Hg) is a toxic metal that can exist as a pure element or in a variety of inorganic and organic forms and can cause immune, sensory, neurological, motor, and behavioral dysfunctions similar to traits defining or associated with autism. Thimerosal, a preservative frequently added to childhood vaccines, has become a major source of Hg in human infants and toddlers

http://legacy.autism.com/triggers/vaccine/mercurylong.htm

Autism is a behaviorally defined syndrome in which neuropathological abnormalities have been identified in the limbic system and cerebellum.

http://www.springerlink.com/content/8qwycymvght02881/

Sammenlignende studier: vaksiner, kvikksølv og autisme

Man finner også i sammelignende studier av kvikksølvforgiftningspatologi og autisme at et stort spekter av symptomene sammenfaller:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11339848

http://abcmt.org/A%20Novel%20Form%20of%20Mecury%20Poisoning.pdf

Det har vært endel diskusjoner fram og tilbake angående autisme og kvikksølv. Uavhengig av totalkonklusjon finner man en lang rekke studier som ser på mulige relasjoner. Man gjenfinner også en sammenheng mellom kvikksølv, autisme og hippocampus patologi – funksjonelt såvel som strukturelt i enkelte studier::

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20625937

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20628443

http://www.vaccinationcouncil.org/2010/07/25/the-avalanche-of-new-mercury-autism-studies/

http://www.ane.pl/pdf/7020.pdf

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20628444

Fortsatt kvikksølv i vaksiner:

I 2008 ble det forbudt å bruke kvikksølvtilsetninger i vaksiner til barn. Det er likevel fortsatt en åpning i lovverket for såkalte flerdosevaksiner slik vi stiftet bekjentskap med høsten 2009 i form av vaksinen pandemrix. I den anledningen ble 45% av befolkningen vaksinert. Tiltross for at vaksinen var eksperimentell og tilsatt kvikksølv gikk man ut med spesielle oppfordringer til gravide om å la seg vaksinere. Spedbarna ble heller ikke spart, legemiddelselskapet GSK ville gjerne forske på hvordan de aller minste reagerte. Norge lot seg ikke be to ganger og stilte velvillig et knippe 8 uker gamle norske spedbarn til disposisjon. I etterkant er det blitt sagt at det trolig var flaks at ingen av disse ble alvorlig syke. Norske helsemyndigheter skulle angivelig følge opp og forske på barna til de gravide som lot seg vaksinere, forskningsprosjektet ble i ettertid ansett å være for kostbart og derav avblåst. Inntil videre kan det se ut til at den Japanske studien blir sentral i henhold til å observere konsekvenser av kvikksølveksposisjon hos fostre. Forøvrig har en dansk studie konkludert med at man ikke registrerte økt forekomst av fosterdød etter svineinfluensavaksineringen. Forekomst av eventuelle nevrologiske skader og affeksjon av hippocampus er mest sannsynlig for tidlig å si noe om:

http://www.vg.no/helse/svineinfluensa/artikkel.php?artid=10078329

http://www.vg.no/helse/svineinfluensa/artikkel.php?artid=592851

http://www.vg.no/helse/svineinfluensa/artikkel.php?artid=573085

http://www.vg.no/helse/svineinfluensa/artikkel.php?artid=10053483

Les mer om vaksiner og nevrologisk utviklingsforstyrrelser hos barn her:

Blod-hjerne-barrieren er ikke ferdig utviklet, hjernen myeliniseres og vokser på sitt aller meste nettopp i den fasen barna eksponeres for nevrotoxiske og immunforstyrrende komponenter i vaksiner. I Norge som ellers i den vestlige verden øker antall barn med alt fra diffuse til alvorlige nevrologiske tilstander hvor utviklingsproblemer er en sentral faktor. Man kan ikke unnlate å undre seg.

https://nyinjeksjon.wordpress.com/2012/07/05/nesten-halvparten-av-norske-5-aringer-folger-ikke-normalutvikling/

Advertisements

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

%d bloggers like this: