Nesten halvparten av norske 5 åringer følger ikke normalutvikling

Norge skal angivelig være ett av verdens beste land i vokse opp i. Likevel er nesten halvparten av 5 åringene i henhold til FHIs “Mor & Barn”-undersøkelse preget av forsinket utvikling.

utvikling

I en del tilfeller kan forsinkelsene relateres til nevrologiske aspekter, da i form av forstyrrelser og umodenhet i sanseapparat, motorikk samt språkutvikling. Undersøkelsen er basert på  mer enn 12.000 barn:

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.78266

I denne artikkelen tas kun ett av flere mulige risikoforhold opp. Vaksiner er valgt fordi man ser såpass massiv uvilje mot å diskutere nettopp dette temaet. Samtidig vet man at en lang rekke studier peker på alvorlige nevrologiske forstyrrelser i etterkant av vaksinering. Nylig opplevde vi også svineinfluensavaksinen som ga et uvisst antall barn hjernesykdommen narkolepsi. https://nyinjeksjon.wordpress.com/2012/01/26/narkolepsi-og-pandemrix-kunne-tragedien-vaert-avverget/

Motstand mot å erkjenne vaksinebivirkninger

De fleste medisinske tiltak innebærer en viss grad av risiko. Det gjelder også vaksiner. På bakgrunn av at så mange lar seg vaksinere er det viktig å evaluere skader og bivirkninger. Man må her ta høyde for at befolkningen i sin helhet er eksponert, noe som også innebærer problemer i henhold manglende kontrollgrupper. Man vet rett og slett ikke om økningen av ulike sykdommer i samfunnet kan stå i relasjon til vaksiner. Det blir således naturlig å reflektere over at vi i dag opplever økning av en lang rekke lidelser som astma, allergi, autisme, lese-og skrivevansker, ADHD, MS, ME samt generell autoimmunitet.

Denial syndrome

Tradisjonelt har samfunnet omfavnet vaksiner kun som et gode og man har sett en tendens til å avfeie uheldige episoder og bivirkninger. Mange som har opplevd mer alvorlige vaksinebivirkninger hadde nok gjerne sett at de var informert omkring risiko i forkant av vaksineringen. Det er ikke slik at vaksinering kun kan gi lettere feber og rødhet på stikkstedet. Selv Felleskatalogene beskriver bivirkninger med nevrologiske utfall, aseptisk meningitt, feberkramper og alvorlige forstyrrelser i blodbildet med eksempelvis blødningsfare som resultat. En rekke studier ser også på autoimmunitet relatert til vaksinering. I bloggposten «Narkolepsi og pandemrix – kunne tragedien vært avverget» er det lenket til forskning som ser på de autoimmune aspektene vedrørende narkolepsi. Det bør nevnes at helsemyndighetene hardnakket benektet alvorlige bivirkninger helt fram til de finske tallene lå på bordet. Vi møtte den samme fornektelsen i forbindelse med meningokokk-B-vaksina og ME-tilfellene på 80-90 tallet:

https://nyinjeksjon.wordpress.com/2012/01/26/narkolepsi-og-pandemrix-kunne-tragedien-vaert-avverget/

Presentasjon av studier som ser på bivirkninger fra vaksinering:

Flere studier indikerer assosiasjon mellom antistoffer mot nervesystemet. Totalsummen av risikoforhold er det temaet som mulig fortjener mest oppmerksomhet. Dette på bakgrunn av et stadig supplert vaksinasjonsprogram de siste 20-50 årene. I det understående vil det presenteres ulike studier som ser på bivirkninger fra vaksiner. Studiene konsentrer seg i stor grad om det nevrologiske.

1. Uvaksinerte friskere enn vaksinerte:

En tysk studie fra 2011 basert på selvrapportering avslørte at vaksinerte var 2-5 ganger mer syke enn uvaksinerte barn. I artikkelen under er det linket til hele materialet i form av grafer. Studien er basert på data fra ca 8000 uvaksinerte barn:

“A German study released in September 2011 of about 8000 UNVACCINATED children, newborn to 19 years, show vaccinated children have at least 2 to 5 times more diseases and disorders than unvaccinated children”

http://healthfreedoms.org/2011/10/14/big-study-vaccinated-kids-2-5-more-diseases-than-unvaccinated/

2. Primater utvikler symptomer på autisme etter vaksinering:

I 2010 viste en studie fra universitetet i Pittsburgh at primater i form av apebabyer utvikler nevrologiske symptomer og utviklingsforstyrrelser forenelig med autisme da de ble injisert med vaksiner. Symptomene vedvarte og apebabyene viste seg å være både tregere i utviklingen samt framviste svakere nevrologiske reflekser og evne til generell respons. Videre fant man at deler av det limbiske system i hjernen var affisert i form av avvikende utvikling av amygdala – slik man har observert ved autisme. (L Hewitson et al 2010)

http://www.ane.pl/pdf/7020.pdf http://vactruth.com/2012/04/29/monkeys-get-autism/

Autismeratene har økt kraftig de siste årene i samtidighet med et stadig mer omfattende vaksinasjonsprogram. CDC melder nå at 1 av 88 barn har autisme.

http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html

3. Økt risiko for autisme hos gutter vaksinert rundt fødsel med hepatitt B vaksine:

I denne studien fra 2010 fant man at risiko for autisme var tredoblet for gutter som ble vaksinert mot hepatitt B omkring fødsel:

«Boys vaccinated as neonates had threefold greater odds for autism diagnosis compared to boys never vaccinated or vaccinated after the first month of life.” (Gallagher & Goodman 2010 “Hepatitis B vaccination of male neonates and autism diagnosis”, NHIS 1997-2002. PMID:21058170)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21058170

4. Antistoffer mot hjernevev (myelin) og vaksinering (2002):

Funn av antistoffer mot hjernevev (myelin) I assosiasjon til MMR-vaksine og autisme.

“Furthermore, over 90% of MMR antibody-positive autistic sera were also positive for MBP autoantibodies, suggesting a strong association between MMR and CNS autoimmunity in autism. Stemming from this evidence, we suggest that an inappropriate antibody response to MMR, specifically the measles component thereof, might be related to pathogenesis of autism.”

Singh et al (2002) “Abnormal measles-mumps-rubella antibodies and CNS autoimmunity in children with autism.” PMID:12145534

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12145534

5. Antistoffer mot hjernevev (myelin) og vaksinering (2009):

Artikkel fra 2009 som forteller om sannsynlig sammenheng mellom antistoffer mot vaksinevirus fra MMR og autisme. Endel barn med autisme har antistoffer mot myelin i hjernen som videre kan sette i sammenheng med MMR vaksinen i et autoimmunt perspektiv:  

“Many autistic children harbored brain myelin basic protein autoantibodies and elevated levels of antibodies to measles virus and measles-mumps-rubella (MMR) vaccine. Measles might be etiologically linked to autism because measles and MMR antibodies (a viral marker) correlated positively to brain autoantibodies (an autoimmune marker)–salient features that characterize autoimmune pathology in autism. Autistic children also showed elevated levels of acute-phase reactants–a marker of systemic inflammation.”

Singh (2009) Phenotypick expression of autoimmunity autistic disorder (AAD): A major subset of autisme. PMID: 19758536)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19758536

6. Generell og nevrologisk autoimmunitet og vaksinering:

Studie fra 2002 som viser til funn av antistoffer som angriper hjernen samt kliniske symptomer hos individer vaksinert blant annet mot meslinger og hepatitt B, videre satt i relasjon til blant annet MS. Forskerne påpeker vegring mot kontrollerte studier hos forskningsmiljøene i henhold til sikkerhetsstudier:

“The question of a connection between vaccination and autoimmune illness (or phenomena) is surrounded by controversy. A heated debate is going on regarding the causality between vaccines, such as measles and anti-hepatits B virus (HBV), and multiple sclerosis (MS). Brain antibodies as well as clinical symptoms have been found in patients vaccinated against those diseases. Other autoimmune illnesses have been associated with vaccinations. Tetanus toxoid, influenza vaccines, polio vaccine, and others, have been related to phenomena ranging from autoantibodies production to full-blown illness (such as rheumatoidarthritis (RA)). Conflicting data exists regarding also the connection between autism and vaccination with measles vaccine.”

Y Shoenfeld & A Aron-Maor (2002) “Vaccination and Autoimmunity—‘vaccinosis’: A Dangerous Liaison?” PMID: 10648110

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vaccination%20and%20Autoimmunity%E2%80%94%E2%80%98vaccinosis%E2%80%99%3A%20A%20Dangerous%20Liaison%3F

7. Funn av meslingevirus fra vaksinestamme i tarmene hos autister:

Studie fra 2000 som viser funn av meslingevirus fra vaksine hos autistiske barn med kombinert tarmpatologi:

«The sequences obtained from the patients with ulcerative colitis and children with autism were consistent with being vaccine strains. The results were concordant with the exposure history of the patients. Persistence of measles virus was confirmed in PBMC in some patients with chronic intestinal inflammation.”

Kawashima H. et al (2000) “Detection and sequencing of measles virus from peripheral mononuclear cells from patients with inflammatory bowel disease and autism” PMID: 10759242)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Detection%20and%20sequencing%20of%20measles%20virus%20from%20peripheral%20mononuclear%20cells%20from%20patients%20with%20inflammatory%20bowel%20disease%20and%20autism

8. Aluminium i vaksiner og autoimmunitet, også nevrologisk relasjon: Studie fra 2012 som ser på effekter av aluminium. Alumium brukes hyppig i vaksiner og har gjentatte ganger vært mistenkt i henhold til degenerative hjernesykdommer, deriblant alzheimer. Det er funnet relasjon mellom ulike former alvorlig autoimmunitet og aluminium, stoffet brukes som en immunologisk trigger i vaksiner=adjuvant.

«Al vaccine adjuvants have been linked to a variety of serious autoimmune and inflammatory conditions (i.e., “ASIA”), yet children are regularly exposed to much higher amounts of Al from vaccines than adults; (iii) it is often assumed that peripheral immune responses do not affect brain function. However, it is now clearly established that there is a bidirectional neuro-immune cross-talk that plays crucial roles in immunoregulation as well as brain function. In turn, perturbations of the neuro-immune axis have been demonstrated in many autoimmune diseases encompassed in “ASIA” and are thought to be driven by a hyperactive immune response; and (iv) the same components of the neuro-immune axis that play key roles in brain development and immune function are heavily targeted by Al adjuvants. In summary, research evidence shows that increasing concerns about current vaccination practices may indeed be warranted. Because children may be most at risk of vaccine-induced complications, a rigorous evaluation of the vaccine-related adverse health impacts in the pediatric population is urgently needed.”

Tomljenovic L & Shaw C (2012) “Mechanisms of aluminum adjuvant toxicity and autoimmunity in pediatric populations” PMID: 22235057.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22235057

9. Thimerosal i vaksiner og hjerneforstyrrelser hos rottet:

Nylig ble det publisert en Japansk studie (2012) som ser på nevrotoksisk effekt etter kvikksølveksposisjon hos rottefoster. Det ble gitt intramuskulær injeksjon med det kvikksølvholdige stoffet thimerosal til drektige rotter. Avkommene ble senere undersøkt etter 50 levedøgn. Hos den eksponerte gruppa ble det funnet vedvarende kjemiske forandringer i hjernestrukturen hippocampus.

“Analysis on postnatal day 50 showed significant increase in hippocampal serotonin following thimerosal administration on embryonic day 9. Furthermore, not only serotonin, striatal dopamine was significantly increased. These results indicate that embryonic exposure to thimerosal produces lasting impairment of brain monoaminergic system, and thus every effort should be made to avoid the use of thimerosal.”

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22658806

10. Alvorlige vaksinereaksjoner hos premature:

Studie fra 2007 som ser på abnormale reaksjoner hos premature spesielt med henblikk på administrasjon av flere vaksiner. Reaksjonene inkluderte blant annet hjerneblødning og kardio-respiratoriske reaksjoner.

“Abnormal elevation of CRP level occurred in 85% of infants administered multiple vaccines and up to 70% of those given a single vaccine. Overall, 16% of infants had vaccine-associated cardiorespiratory events within 48 hours postimmunization. In logistic regression analysis, abnormal CRP values were associated with multiple vaccines (OR, 15.77; 95% CI5.10-48.77) and severe intraventricular hemorrhage (IVH) (OR, 2.28; 95% CI 1.02-5.13). Cardiorespiratory events were associated marginally with receipt of multiple injections (OR, 3.62; 95% CI 0.99-13.25) and significantly with gastroesophageal reflux (GER) (OR, 4.76; 95% CI 1.22-18.52).”

Pourcyrous M et al(2007) “Primary immunization of premature infants with gestational age<35 weeks: cardiorespiratory complications and C-reactive protein responses associated with administration of single and multiple separate vaccines simultaneously.” PMID:17643770

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Primary%20immunization%20of%20premature%20infants%20with%20gestational%20age%20%3C35%20weeks

11. Trombocytopeni, blødninger og vaksinering:

Studie fra 2003 som viser forekomst av trombocytopeni innen 30 dager etter vaksinering. Tilstanden er hyppigst relatert til meslinge vaksine. Trombocytopeni medfører generell blødninsfare. Det ble registrert symptomer i blodbildet opptil 3 mnd etter vaksinering. Medfører blant annet fare for hjerneblødning:

«Thrombocytopenia occasionally follows immunization of children, especially after administration of measles-containing vaccines. The purpose of this study was to describe the clinical features of postimmunizationthrombocytopenia, with emphasis on the rate of complications and outcome. Sixty-one cases were detected, an average of 6 per year or approximately 1 case per 15,000 general hospital admissions. Median age of cases was 13 months.»

Jadajvi T et al (2003) “Thrombocytopenia after immunization of Canadian children“ PMID:12586974)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Thrombocytopenia%20after%20immunization%20of%20Canadian%20children

12. Mulig relasjon mellom bruk av abortert fostervev i vaksineproduksjon og autisme:

Undersøkelsen fra 2011 som ser på tidsmessig assosiasjon mellom forekomsten av autisme og  introduksjon av abortert fostervev i vaksineproduskjon. Man kan her mulig anta at det dreier seg om autoimmune aspekter slik man blant annet ser i Singhs forskning:

Ratajczak says human tissue is currently used in 23 vaccines. She discusses the increase in autism incidences corresponding with the introduction of human DNA to MMR vaccine, and suggests the two could be linked.”

http://www.rescuepost.com/files/theoretical-aspects-of-autism-causes-a-review1.pdf https://nyinjeksjon.wordpress.com/2012/02/27/cellelinjer-fra-aborterte-foster-i-vaksineproduksjon/

13. Vaksinering forbundet med høyere dødelighet og sykelighet:

En studie fra 2011 basert på 34 nasjoner mener å ha funnet en mulig sammenheng mellom økt antall vaksiner og spedbarnsdødelighet:

”Linear regression analysis of unweighted mean IMRs showed a high statistically significant correlation between increasing number of vaccine doses and increasing infant mortality rates, with r = 0.992 (p = 0.0009).”  

Miller og Goldman 2011

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21543527 Fulltekst: http://het.sagepub.com/content/early/2011/05/04/0960327111407644

14. Revidert utgave av dansk autismestudie viser mulig assosiasjon mellom MMR og autisme:

I 2003 utførte danske forskere en stor studie basert på 537.304 barn. De mente å kunne avkrefte at det var relasjon mellom MMR og autisme. Denne studien ble revidert av andre forskere i 2004, det ble da funnet mulig assosiasjon mellom MMR og autisme, en sammenheng som opprinnelig var forkastet:

“Trends in prevalence data in Denmark suggest a temporal association between the introduction of MMR vaccine and the rise in autism. Because thimerosal was not used in any pediatric vaccine in Denmark since 1992 and the greatest increase in autism prevalence followed that year, it is likely that one or more of the viral components or their combination in the MMR vaccine contributed to the reported increase.”

Goldman & Yazbak 2004

http://www.jpands.org/vol9no3/goldman.pdf

15. Norsk forskning som bekrefter relasjon mellom tarm og autism:

Flere norske forskere har gjort studier som forteller om relasjon mellom tarm og autisme slik vi gjenfinner hos Wakefield. Karl Ludvig Reichelt har drevet forskning ved Rikshospitalet i en årrekke. Det er her antatt at tarmproblemer gir immunologiske utslag i blodbildet som i neste omgang påvirker hjernen:

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0031383950390304

Andre norske forskere har gjort lignende funn. I en artikkel fra 2011 gis en grundig forklaring på mekanisme rundt temaet; tarm og autisme:

«Forskerne har tidligere merket seg at barn med autisme ofte har problemer med fordøyelsen. En studie fra 2011 antyder at barna med mest uttalt autisme også har de mest alvorlige tarmproblemene.  Flere undersøkelser har vist at barn med autisme ofte har en annen sammensetning av bakterier i avføringa enn sine friske søsken. Det finnes også indikasjoner på at det er magetrøbbelet som gir autisme og ikke omvendt.»

Forskning.no 01.12.2011 «Forgiftet innenfra»

http://www.forskning.no/artikler/2011/november/305901 http://tidsskriftet.no/article/2146676

16. Forskning som bekrefter Andrew Wakefield og relasjonen tarm og autisme:

Nylig er det kommet ytterligere forskning som bekrefter Andrew Wakefield funn av sammenheng mellom tarmlidelse og autisme. Wakefields forskning var opprinnelig basert på kronisk inflammasjon av tarmen med infeksiøse funn av meslingvirus fra vaksine hos autister. I denne studien fra 2012 er det rettet oppmerksomhet mot en annen mikroorganisme. Det finnes altså flere patogen som kan fremkalle slike tarmreaksjon. Både hos Wakefield og Williams er disse mekanismene i tillegg antatt å ha mulig relevans for utviklingen av tarmsykdommen morbus crohn. (Williams B L et al (2012),

“Application of Novel PCR-Based Methods for Detection, Quantitation, and Phylogenetic Characterization of Sutterella Species in Intestinal Biopsy Samples from Children with Autism and Gastrointestinal Disturbances”, doi:10.1128/mBio.00261-11.)

http://mbio.asm.org/content/3/1/e00261-11

Det er altså mye som taler for at Andrew Wakefield har rett med tanke på relasjonen mellom tarm og autisme selv om ulike patogen er oppe til debatt. Den nye forskningen på temaet vil mulig blåse liv i denne debatten på nytt. Ved siden av forskningen til Wiliams (2012) skal vi huske at både Kawashima (2000) og Singh (2002) har gjort funn av antistoffer og virus fra vaksine i tarmene hos autister med tarmpatologi. Det finnes altså etterhvert en god del forskning som bekrefter mulig relasjon.

Usikkert om store epidemiologiske studier fanger opp tendensen:

Som allerede nevnt er hensikten med en oppsummering av forskning på vaksiner og alvorlige komplikasjoner et ledd i å synliggjøre at tematikken eksisterer. Det er den totale summen av vaksineskader, bivirkninger og belastning som er interessant – ikke det enkelte studie. Dette er kun noen eksempler på forskning som har sett på området med ulike fokus på skader relatert til nevrologiske aspekter. De stor epidemiologiske studiene vil nødvendigvis ikke evne og fange opp problemstillingene, nettopp fordi det ikke er forbundet høy nok risiko ved den enkelte vaksinen. Problemet oppstår når tyngden av belastende forhold øker. På bakgrunn av at barnevaksinasjonsprogrammet stadig suppleres vil også den totale risiko øke. Dersom utviklingen av autisme er relatert til totalsummen av alle vaksinene vil det ikke nytte og sammenligne vaksinerte og uvaksinerte i henhold til den enkelte vaksine.

Den totale summen av belastning:

Som innledningsvis nevnt eksponeres vi for et langt større antall vaksiner i dag enn tidligere, spesielt gjelder dette spedbarn. I en del vestlige land har et barn blitt utsatt for opptil 126 ulike antigenkomponenter ved 4-6 års alder:

«In some developed countries, by the time children are 4 to 6 years old, they will have received a total of 126 antigenic compounds»

Tomljenovic L & Shaw C 2012

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22235057

Stadig flere vaksiner gies som flerkomponentsvaksiner, dette kan ha uheldige effekter i form av at det totale antallet blir tilslørt. Det er helt normalt å gi opptil 5-6 ulike vaksiner i en sprøyte i dag. Antallet vaksiner øker stadig, de siste 15 årene har det kommet stadige skudd på stammen: HPV vaksinen, rotavirus-vaksinen (innføres mulig i Norge) , vannkoppe-vaksinen (innføres mulig i Norge, gies til enkelte grupper), Hib-vaksinen, prevenar (flerkomponentsvaksine), hepatitt B samt BCG vaksinering ved fødsel (de to sistnevnte hyppigst til fremmedkulturelle). I det samme tidsrommet er det fjernet en vaksine for den generelle befolkningen i form av BCG, hvilket da ikke gjelder for de fleste fremmedkulturelle. Barn ned i 11 års alder vaksineres mot kjønnssykdommer som en eksperimentell del av vaksinasjonsprogrammet. Det er nylig innført ekstradoser av kikhoste-vaksine og det blir stadig mer vanlig å vaksinere barn og gravide mot influensa, slik vi stiftet bekjentskap med under svineinfluensaen med den eksperimentelle vaksinen pandemrix.

Nesten halvparten av norske 5 åringer følger ikke normalutvikling:

Det er kanskje naturlig å spørre seg om denne stadig økende eksponeringen for patogener i form av mikroorganismer og giftstoffer har nådd sitt metningspunkt. Barna som eksponeres for vaksiner er i hovedsak under to år med de forhold av fysiologisk umodenhet dette innebærer. Blod-hjerne-barrieren er ikke ferdig utviklet, hjernen myeliniseres og vokser på sitt aller meste nettopp i den fasen barna eksponeres for nevrotoksiske og immunforstyrrende komponenter i vaksiner. I Norge som ellers i den vestlige verden øker antall barn med alt fra diffuse til alvorlige nevrologiske tilstander hvor utviklingsproblemer er en sentral faktor. Man kan ikke unnlate å undre seg.

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7826624 http://www.barnehage.no/no/Nyheter/2011/Oktober/Nar-halvparten-av-alle-femaringer-sliter/ http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html

autisme

Kilder:

1. Hewitson Laura et al (2010) Influence og pediatric vaccines on amygdala growth and opioid ligand binding in rhesus macaque infants, Acta Neurobiol Exp 2010, 70: 147–164

2. Gallagher CM & Goodman MS (2010), Hepatitis B vaccination of male neonates and autisme diagnosis: NHIS 1997-2002. J Toxicon Environ Health A 2010;73(24):1665-77.

3. Singh VK et al (2002) Abnormal measle-mumps-rubella antibodies anCNS autoimmunity in children with autism. J Biomed Sci 2002 Jul-Aug;9(4):359-64.

4. Singh VK (2009) Phenotypic expression og autoimmune autistic disorder (AAD): a major subset og autism. Ann Clin Psyciatry 2009 Jul-Sep;21(3):148-61.

5. Shoenfeld Y & Aron-Maor A (2000) Vaccination and autoimmunity “vaccionosis”: a dangerous liaison? J Autoimmune 2000 Feb;14(1):1-10

6. Kawashima H et al (2000) Detection and sequencing of measle virus from peripheral mononuklear cells from patients with inflammatory bowel disease and autism. Dig Dis Sci 2000 Apr;45(4):723-9.

7. Tomljenovic L & Shaw C (2012) “Mechanisms of aluminum adjuvant toxicity and autoimmunity in pediatric populations”. Lupus 2012 Feb;21(2):223-30.

8. Pourcyrous M et al(2007) “Primary immunization of premature infants with gestational age<35 weeks: cardiorespiratory complications and C-reactive protein responses associated with administration of single and multiple separate vaccines simultaneously. J Pediatric 2007 Aug;151(2):167-72. Epub 2007 Jun 22.

9. Jadajvi T et al (2003) “Thrombocytopenia after immunization of Canadian children”. Pediatr Inf Disease J 2003 Feb;22(2):119-22

10. Williams B L et al (2012), “Application of Novel PCR-Based Methods for Detection, Quantitation, and Phylogenetic Characterization of Sutterella Species in Intestinal Biopsy Samples from Children with Autism and Gastrointestinal Disturbances”, doi:10.1128/mBio.00261-11

11. Knivsberg AM Reichelt KL et al (1995) Autistic syndromes and diet: A follow-up study. Scandinavian Of Educational Research DOI:10.1080/0031383950390304

12. Valeur J et al (2011) Intestinal autotoxinasjon – fortsatt aktuell sykdomsmekanisme. Tidsskrift Norske Legeforening.

13. Goldman GS & Yazbak FE (2004), An investagation of the assosiation between MMR vaccination and autisme in Denmark. Journal of american physicians and Surgeons, vol 9, nr 3, Fall 2004.

14. Miller NZ & Goldman GS (2011) Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given: Is there a biochemical or synergistic toxicity? Hum Exp Toxicol 2011 Sep;30(9):1420-8. Epub 2011 May 4.

15. Helen V. Ratajczak (2011) Theoretical aspects of autism: Causes—A review. Journal of Immunotoxicology, 2011; 8(1): 68–79

Advertisements

Én kommentar

  1. Intet mindre en uhyggelig og deprimerende lesing! Triste greier.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

%d bloggers like this: