Forskere anklager Merck for forfalsket data på kusmavaksine

Det er ingen nyhet at kusmavaksinen ikke gir god nok immunitet. Vaksineimmuniteten svekkes over tid og man ser en uheldig aldersforskyvning med tanke på komplikasjoner hos postpubertale.

mumps

Kusma inngår i MMR vaksinen. Effektivitet av denne vaksinen er sentral for å beskytte menn mot testikkelbetennelse/orchitt. Gutter som får kusma etter pubertet kan få følgesykdom i form av testikkelbetennelse, barn forut for pubertet rammes svært sjelden av nevnte komplikasjon.

De siste årene har det kommet fram at vaksinering har forskjøvet andelen rammede fra pre- til postpubertale. Man har forsøkt å innlemme vaksinedose nummer 2 uten at dette har hatt nevneverdig effekt. Forsatt ser man at ungdom og voksne mellom 18-24 rammes. Sykdommen som tidligere rammet barn var fram til slutten av 80-tallet ansett som relativt harmløs. British National Formulary skrev dette om sykdommen så sent som i 1985:

“Since mumps and its complications are very rarely serious there is little indication for routine mumps vaccination”

Forfalskede data på effekt av kusmavaksine:

I følge de to virologene Stephen Krahling og Joan Wlochowski skal legemiddelselskapet Merck ha forfalsket forskningsdata på kusmavaksinen.  Forskerne som begge er tidligere ansatte hos Merck anklager selskapet for en rekke forhold relatert til falske påstander omkring vaksinens effekt – hvilket er estimert til 95% i henhold til mulig fabrikerte data:

Angivelig skal testmaterialet i form av blodprøver ha vært tilsatt antistoffer fra dyr for å gi ett inntrykk av tilfredstillende immunologiske reaksjoner:

Merck also added animal antibodies to blood samples to achieve more favorable test results, though it knew that the human immune system would never produce such antibodies, and that the antibodies created a laboratory testing scenario that “did not in any way correspond to, correlate with, or represent real life … virus neutralization in vaccinated people.

Merck skal videre ha brukt de falske dataene til å skaffe seg større statlige vaksinekontrakter samt til en viss grad markedsmonpol.

http://www.courthousenews.com/2012/06/27/47851.htm

http://www.naturalnews.com/gallery/documents/Chatom-Lawsuit-Merck-Mumps.pdf

Kusmautbrudd i fullvaksinert befolkning:

Konsekvensene av at vaksinen ikke har den effekten som er forespeilet – er gjentatte utbrudd av sykdommen hos vaksinerte. De siste årene har man sett slike utbrudd i ulike deler av verden. Tendensen viser som nevnt en uheldig alderforskyving hos de som rammede. Ungdom og voksne menn med avtagende og svak vaksineimmunitet viser seg i økende grad å være utsatt. Allerede 18 år etter at USA innførte vaksinedose nummer to ser man epidemier av sykdommen i nevnte gruppe av befolkningen:

Most of the college students who got the mumps in a big outbreak in 2006 had received the recommended two vaccine shots, according to a study that raises questions about whether a new vaccine or another booster shot is needed.

The outbreak was the biggest in the U.S. since shortly before states began requiring a second shot for youngsters in 1990.

Nearly 6,600 people became sick with the mumps, mostly in eight Midwest states including Nebraska, and the hardest-hit group was college students ages 18 to 24. Of those in that group who knew whether they had been vaccinated, 84 percent had had two mumps shots, according to the study by the Centers for Disease Control and Prevention and state health departments.

http://www.cbsnews.com/stories/2008/04/09/health/main4005078.shtml

De samme tilstandene er å gjenfinne i andre deler av verden. Israel har opplevd et toppår med kusmatilfeller, også her rammes aldergruppa ungdom og yngre voksne. Årsaken til at man i langt mindre grad finner at sykdommen rammer voksne over 30 år kan forklares med at denne gruppa i stor skala har hatt sykdommen naturlig og således har tilfredsstillende immunitet. Så langt har ett av 105 tilfeller i Israel siden sept 2011 medført testikkelbetennelse.

http://sanevax.org/mumps-outbreak-despite-vaccination-in-israel/

http://www.haaretz.com/print-edition/news/ministry-israel-in-midst-of-mumps-outbreak-1.4050

I Norge ser man nå et pågående kusmautbrudd i Trøndelag (2015). Utbruddet har startet ved NTNU i Trondheim. Flere av de rammede er vaksinerte med to doser MMR:

Flere av dem som nå blir syke med kusma, er norske studenter som har fått de to dosene med MMR-vaksine som er anbefalt.

http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/2015/10/31/P%C3%A5g%C3%A5ende-kusma-utbrudd-i-Norge-11754487.ece

Studier bekrefter de nedslående resultatene av kusmavaksinering:

Ulike studier har også sett på kusmavaksinens effekt i henhold til utbrudd i befolkningen, også her finner man at de rammede er fullvaksinerte. Selv noen av de angivelig bedre vaksinestammene synes å ha nedslående effekt og effektraten er nede på 61.6%

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9592852

I denne studien vises det til at 98% av de syke var vaksinerte:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8277201

Forskningen påpeker at vaksinen har så dårlig effekt at folkehelsen på ingen måte er ivaretatt. Gjentatte studier forteller om “vaccine-failure”

Mumps outbreake in highly vaccinated population. Evidence for larg scale vaccine failure.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7795768

I denne studien fra 1995, altså 5 år etter at USA innførte dose 2 av MMR vaksinen påpekes det at termen “highly vaccinated population” referer til over 95% vaksinedekning hos de rammede. Man gjenfinner som allerede nevnt tilsvarende tall fra 2008 med utbrudd i en skala på 6.600 rammede i alderen 18-24 år hvorav hele 84% av de rammede hadde fått 2 doser av vaksinen.

http://www.cbsnews.com/stories/2008/04/09/health/main4005078.shtml

Nyvaksinerte kan være smittsomme:

Smitte fra nyvaksinerte er et kjent fenomen. I en studie fra 2011 fant man at sjansen var lav men tilstede. Smitte ble observert hos familiemedlemmer i form av søsken til de nyvaksinerte. Fenomenet var allerede kjent i 1967 ved bruk av levende vaksiner. Smitte fra nyvaksinerte barn til fedre med svak vaksineimmunitet er mulig et fenomen vi kan å anta å stifte bekjentskap med i årene framover.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21983359

Kusmavaksinen kan gi testikkelbetennelse/orchitt:

Selve kusmavaksinen kan også gi testikkelbetennelse fordi viruset som sprøytes inn er levende, det kan således gi tilsvarende komplikasjoner som en kusmainfeksjon. Forekomsten er relativt lav, man kan anta at en av årsakene belager seg på at det i stor grad er prepubertale som vaksineres. Forekomsten av testikkelbetennelse hos prepubertale er generelt lav. Det er sannsynlig at forekomsten av testikkelbetennelse vil øke dersom voksne menn i hyppigere grad vaksineres.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20085834

Aseptisk meningitt og kusmavaksinekomponenten i MMR vaksinen:

Det har vært brukt ulike stammer av kusmavirus i MMR vaksinen. Vedrørende enkelte av stammene er det funnet risiko for aseptisk meningitt. I Norge brukes Jeryl Lynn-stammen:

An elevated risk of aseptic meningitis was observed 3 weeks after Brazil’s national vaccination day compared with the risk in the prevaccination period (relative risk = 14.3; 95% confidence interval: 7.9, 25.7). This result was confirmed by a case series analysis (relative risk = 30.4; 95% confidence interval: 11.5, 80.8). The estimated risk of aseptic meningitis was 1 in 14,000 doses. This study confirms a link between measles-mumps-rubella vaccination and aseptic meningitis. The authors discuss the implications of this for the organization and planning of mass immunization campaigns.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10707922

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12435771

The highest risk of association with aseptic meningitis was observed within the third week after immunisation with Urabe-containing MMR (risk ratio (RR) 14.28; 95% confidence interval (CI) from 7.93 to 25.71) and within the third (RR 22.5; 95% CI 11.8 to 42.9) or fifth (RR 15.6; 95% CI 10.3 to 24.2) weeks after immunisation with the vaccine prepared with the Leningrad-Zagreb strain. A significant risk of association with febrile seizures and MMR exposure during the two previous weeks (RR 1.10; 95% CI 1.05 to 1.15) was assessed in one large person-time cohort study involving 537,171 children aged between three months and five year of age. Increased risk of febrile seizure has also been observed in children aged between 12 to 23 months (relative incidence (RI) 4.09; 95% CI 3.1 to 5.33) and children aged 12 to 35 months (RI 5.68; 95% CI 2.31 to 13.97) within six to 11 days after exposure to MMR vaccine.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22336803

Fornuften vedrørende kusmavaksinering kan etterspørres:

Det ligger en rekke innbydende forhold til grunne for en granskning av fornuftsaspektene i henhold til kusmavaksinering:

1.Britiske helsemyndigheter påpekte at sykdommen var ansett som såpass ufarlig at vaksinering ikke kunne forsvares så sent som i 1985.

2. Kusmavaksinen kan i seg selv forårsake testikkel betennelse.

3. De mer effektive vaksinestammene er satt i sammenheng med aseptiske meningitt.

4. Vi ser ut i fra gjentatte kusmaepidemier at vaksinen på ingen måte er optimal eller fungerer som forventet.

5. Resultatet av manglende vaksineeffekt forårsaket en aldersforskyvning hos de som rammes fra barn til unge voksne. Aldersforskyvningen øker faren for testikkelbetennelse med potensiale for sterilitet.

6. Vaksinen kan i seg selv være en smittekilde, noe som setter svakt vaksineimmune menn i fare for å smittes.

7. Produsenten er anklaget for å ha forfalsket prøvematerialet i sine effektstudier hvilket medfører falsk trygghet hos de vaksinerte.

Advertisements

2 kommentar

  1. […] sterilitet og økende grad av testikkelbetennelser som konsekvens av vaksinen er bare en del av bildet. En annen ignorert bit er sammenhengen mellom […]

  2. […] sterilitet og økende grad av testikkelbetennelser som konsekvens av vaksinen er bare en del av bildet. En annen ignorert bit er sammenhengen mellom […]

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

%d bloggers like this: