D vitamin mer effektivt enn influensavaksine?

For å forebygge ett tilfelle av influensa må man vaksinere 100 personer i følge Cochrane (2011). Ser man på den nyeste D vitamin forskningen må man behandle 12,5 personer for å forebygge ett influensatilfelle (Urashima 2010). I hvilke grad vitamin D er 8 ganger mer effektivt kan irriterende nok diskuteres.

sun1copy15

Bilde

I mars 2010 kunne en Japansk studie ledet av Mitsuyoshi Urashima ved Jikei universitet i Tokyo fortelle om D vitaminets forebyggende effekt på influensa, luftveisinfeksjoner og astma hos barn.

Studien er basert på randomisert dobbeltblind design, og besto totalt av 334 barn, fordelt på 2 grupper av 167 barn. Forsøksgruppa mottok 1200 IE D-vitamin daglig.

Forekomsten av influensa type A i gruppen som mottok vitamin D var 18 av 167, i gruppa som ikke fikk D vitamin ble 31 av 167 barn syke. Dette betyr en relativ risikoreduksjon på 42%, absolutt risikoreduksjon på 7,8% og NNT på 12,5.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20219962

http://www.ajcn.org/content/early/2010/03/10/ajcn.2009.29094.full.pdf

Man gjorde nylig tilsvarende funn i en studie fra Mongolia. Her fant man halvering i tilfeller av luftveisinfeksjon hos barn som mottok D vitaminsupplert melk. Median i D3 måling i forkant av studien var 7 ng/mL. Etter intervensjon hadde D vitamingruppa et snitt på 19 ng/mL mens kontrollgruppen fortsatt lå på 7 ng/mL.

http://www.vitamindcouncil.org/vitamin-d-may-reduce-risk-of-respiratory-infections-in-children/

Lavere forekomst av astmaanfall i D vitamin gruppen:

Den Japanske studien avdekket også lavere forekomst av astmaanfall i gruppen som hadde tatt vitamin D. 2 av barna i forsøksgruppen hadde anfall, mens 12 av barna i kontrollgruppen hadde registerte anfall i løpet av studien. En reduksjon av astmaanfall må kunne ansees som gunstig i relasjon til akutt luftveisinfeksjon.

http://www.ajcn.org/content/early/2010/03/10/ajcn.2009.29094.full.pdf

Plausible forklaringer på D vitaminets effekt:

Det legges til grunne ulike virkningsmekanismer som både tar hensyn til den immunstimulerende effekten i henhold til bekjempelse av virus infeksjon satt i relasjon til T-lymfocytter samt antiinflammatoriske aspekter satt i relasjon til den positive effekten på astmaanfall, da i henhold til cytokininer. Sistnevnte er forøvrig et interessant aspekt om man ser på svineinfluensa hvor enkelte har hevdet at cytokininstorm er blant faremomentene:

“Several plausible mechanisms might explain how vitamin D
could have reduced the risk of influenza A.VitaminD increases the
production of antimicrobial peptides such as defensin in primary
human monocytic and epithelial cells (10). Moreover, defensin
inhibits influenza virus infections by blocking membrane fusion
mediated by viral hemagglutinin (11–13). Therefore, in this study,
vitamin D supplementation possibly enhanced innate immunity by
up-regulating antimicrobial peptides, including defensin, and
protected children from influenzaAinfection.Moreover, vitaminD
was reported to reduce inflammation by regulating cytokine release (14–17). Thus, vitamin D may soften the clinical symptoms too late to start supplementation. However, in this study, vitaminD3 significantly reduced the incidence of influenza A within 60 d.”

http://www.ajcn.org/content/early/2010/03/10/ajcn.2009.29094.full.pdf

http://www.naturalnews.com/029760_vitamin_D_influenza.html

D vitamin som virusvåpen:

Forskning relatert til D vitaminets stimulerende effekt på modning av T lymfocytter har vist seg lovende i henhold til forebygging av virusinfeksjoner.

Funnene støtter antakelsen om at D-vitamin spiller en viktig rolle i forebyggingen av luftveisinfeksjoner, som forkjølelse og influensa. Særlig kan personer med lungesykdom som astma og emfysem være spesielt utsatt for luftveisinfeksjoner som følge av mangel på vitamin D, mener Ginde.

http://www.forskning.no/artikler/2009/februar/211463

Lav effekt av vaksinering mot influensa:

Ser man på effekten av vaksinering kan D vitamin studiene sies å være interessante. I henhold til Cochranes metastudie må man vaksinere 100 friske personer for å forebygge ett tilfelle av influensa (NNT).

Cochrane forteller at nesten halvparten av forskningen som ligger til grunne for metaanalysen var finansiert av industrien. Det bemerkes videre nokså tørt at det må tas høye for at industrifinansiert forskning generelt fremmer et langt mer optimistisk syn på effekt av vaksinering sett i forhold til uavhengig forskning. Det er lite sannsynlig at legemiddelindustrien publiserer forskning som ikke har potensiale for økonomisk gevinst.

Man finner heller ikke belegg for at influensavaksinering har noen effekt på sykehusinnleggelser, tapte arbeidsdager, generell komplikasjonsrate eller på overføring av smitte i voksen normalbefolkning.

Det bør også nevnes at influensavaksinene kun baserer seg virusstammer av typen A og B. I følge Cochrane representerer disse stammene kun 10% av virustypene som kan gi influensasymptomatologi, hvilket dersom vaksinen er optimalt komponert tilsier at man vil mangle immunitet mot 90% av virusbelastningen.

En av målgruppene for vaksinering er eldre over 65 år. Forskning har vist at institusjonspasienter og eldre generelt har økt forekomst av D vitaminmangel. Dersom effekten av D vitaminterapi hos eldre har tilsvarende effekt som den Japanske studien på barn i henhold til influensa bør dette vekke interesse. Sjansen for at D vitamin vil ha ytterligere forsterket effekt hos eldre er også tilstede basert på deres disposisjon for mangel på nevnte. Vitamin D vil ikke kunne gi en spesifikk forhåndsimmunitet, man snakker her om en generell stimulerende effekt på immunforsvaret.

Man skal naturlig nok heller ikke fnyse av den mer totale helsemessige gevinsten av D vitaminer, da med tanke på benskjørhet samt mulig forebyggende effekt av diabetes og kreft, spesielt tatt i betraktning at vaksinering aldri vil gi noen annen gevinst enn mulig immunitet mot ett par visusstammer, vel og merke dersom WHO har gjettet rett.

http://www.cochraneprimarycare.org/pearls/limited-evidence-effectiveness-influenza-vaccine-healthy-adults

http://summaries.cochrane.org/CD001269/vaccines-to-prevent-influenza-in-healthy-adults

http://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099%2811%2970295-X/abstract

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD001269.pub4/abstract;jsessionid=A8748E557CBA491D91C18376E7252446.d02t01

http://www.doktoronline.no/news/2007-04/eldre_d-vitamin.html

Svineinfluensavaksinering hadde ingen effekt på dødelighet av influensa:

Svineinfluensaen 2009/10 har vært en anledning til å se på den faktiske effekten av influensavaksinering i befolkningen. Pandemrix var spesialtilpasset dette årets influensatype hvilket ga denne vaksinen spesielle fordeler sett i forhold til en alminnelig influensasesong.

Tiltross for at vaksinen var spesialtilpasset så man ingen effekt på dødelighet av influensa mellom land som vaksinerte og de som ikke vaksinerte, derimot så man en svak tendens i motsatt retning. Man fant at Sverige og Tyskland hadde tilsvarende dødelighet (0,31 pr 100.000) til tross for at 60% av den Svenske befolkningen var vaksinert målt opp mot 8% av den tyske. I Polen hvor man ikke vaksinerte var dødelighet lavere (0,47 pr 100.000) sett i forhold til Norge (0,58 pr 100.00) hvor 45% av befolkningen ble vaksinert.

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/helse/-massevaksinasjon-mot-svineinfluensa-var-totalt-unoedvendig-3708979.html

Oppsummering:

Vi vet at forsking på influensavaksiner ofte er fremstilt av industrien, med de svakheter dette medfører. Legemiddelindustrien publiserer naturlig nok kun forskning som medvirker til inntjeningsmuligheter.

Dersom 100 personer vaksineres vil en person være beskyttet mot influensa. En svært lav forebyggende effekt hos normalbefolkning.

Man vaksinerer under optimale omstendigheter kun mot 10% av virusene som kan fremkalle influensalignende sykdom. WHO velger virus i vaksinene ut i fra en kombinasjon av prognoser og gjetting, således vil vaksinens dekningsgrad oftest ligge lavere enn 10%.

Influensavaksinering har ingen effekt på sykehusinnleggelser, tapte arbeidsdager, generell komplikasjonsrate eller på overføring av smitte i voksen normalbefolkning.

Pandemivaksineringen, hvor vaksinen var spesialtilpasset viruset hadde ingen effekt på dødelighet av influensa i befolkningen, mulig en tendens i motsatt retning hvor for eksempel Polen som ikke vaksinerte hadde lavere dødelighet enn Norge med vaksinedekning på hele 45%.

Ny forskning på D vitamin i henhold til luftveisinfeksjoner viste en relativ risikoreduksjon på 42% og en absolutt risikoreduksjon 7,8% på influensa type A. Det er antatt at virkningen på infeksjon er relatert til modning av T-lymfocytter. Resultatene var ennå bedre for astmaanfall hvor det ble antatt at cytokininkontroll medvirker. På bakgrunn av at cytokininstorm er en fare ved influensa type A, bør sistnevnte aspekt være vel så interessant som temaet vedrørende T-lymfocytter. Ved siden av de immunologiske forholdene har D vitamin en rekke andre positive helseeffekter.

 

2 kommentarer om “D vitamin mer effektivt enn influensavaksine?

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s