Andrew Wakefield og Semmelweiseffekten

wakefield

«Friheten til å stille spørsmål om etablerte sannheter har vital betydning for all vitenskapelig utvikling. Vi for vår del mener at kritikken mot Dr. Wakefield er utslag av det kognitive psykologer kaller en «Semmelweis-refleks».» –Lege og forsker Karl Ludvig Reichelt.

Lege og forsker Dr Wakefield har gjentatte ganger vært sammenlignet med den kjente legen Ignaz Semmelweis. Dr Reichelt og medforfattere påpeker at prosessen mot Wakefield innehar aspekter av “Semmelweis-effekten». Et fenomen som beskriver psykologiske fenomener i fagmiljøer der vedtatte sannheter utfordres og brytes ned.

http://morgenbladet.no/debatt/2011/03/desinformasjon-i-morgenbladet

Forfatter Rolf Erik Hanssen gjør en tilsvarende sammenligning i sin vaksinekritiske bok “Vaksinasjon – hva er sannheten om vaksiner?” fra 2005:

http://www.bokklubben.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=1694778

Høsten 2012 og stilte også filosof og forfatter Trond Skaftnesmo de samme spørsmålene i sin bok «folkefiender»:

 ”Boken Folkefiender spør om det finnes eksempler på Stockmann og Semmelweis-skjebner også i dag, og da nettopp på de tre nevnte feltene. Kategorisk å utelukke den muligheten ville være overmodig.

Tre mulige kandidater er identifisert, som vil behandles både mht. til dere forskning og dere skjebne. De tre er Dr. Andrew Wakefield (vaksiner), professor Olle Johansson (stråling) og Dr. Árpád Pusztai (GMO). Under følger noen opplysninger om hver av dem.”

http://www.paradigmeskifte.nu/2012/10/folkefiender-kommer-i-november/

Foredrag om Wakefield 1

Foredrag om Wakefield 2

Dr Andrew Wakefield:

Dr Andrew Wakefield er utdannet lege og kirurg og har mer enn 130 medisinske publikasjoner bak seg:

«He pursued a career in gastrointestinal surgery with a particular interest in inflammatory bowel disease. He qualified as Fellow of the Royal College of Surgeons in 1985 and in 1996 was awarded a Wellcome Trust Traveling Fellowship to study small-intestinal transplantation in Toronto, Canada. He was made a Fellow of the Royal College of Pathologists in 2001. He has published over 130 original scientific articles, book chapters, and invited scientific commentaries.»

http://www.amazon.com/Andrew-J.-Wakefield/e/B003JS8YQC

På 90 tallet oppdaget han og hans forskerteam en mulig assosiasjon mellom autisme og MMR vaksinen:

http://www.vaccinesafetyfirst.com/pdf/LANCET%20pdf.pdf

I det følgende foredraget foreleser han inngående vedrørende sin forskning og hva han har uttalt i henhold til sine funn:

http://www.youtube.com/watch?v=i6DuBR_xGQg&feature=related

Den mulige assosiasjonen mellom autisme og MMR-vaksinering har vekselvis blitt forsøkt dysset ned – møtt med kraftig motstand i medisinske kretser. Behovet for å diskreditere Wakefield har vært stort. Nylig ble hans kollega John Walker-Smith frikjent i retten i relasjon til deres felles forskning på autisme og MMR:

“Professor John Walker-Smith who carried out research in to the MMR vaccine with Dr Andrew Wakefield, has won a court battle agaist being struck off the medical register.”

http://www.telegraph.co.uk/health/children_shealth/9128147/MMR-doctor-wins-battle-against-being-struck-off.html

Ignaz Semmelweis

semmeweis

Det er på ingen måte noe nytt fenomen i medisinen når man ser at kritiske røster blir møtt med motstand ute av proposisjon. Situasjonen var lignende for Ignaz Semmelweis da han oppdaget sammenhengen mellom barselfeber og manglende hygiene hos legene. Etablissementet oppfattet det som en fornærmelse at leger skulle oppfordres til å vaske hendene mellom barnefødsler og obduksjoner. Konsekvensene var fatale for barselkvinnene og spedbarna. Semmelweis fikk dessverre ikke gehør for sin oppdagelser før etter sin død.

http://en.wikipedia.org/wiki/Ignaz_Semmelweis

Religiøse undertoner og blind tro

Mye taler for at medisinen og legestanden fortsatt er opphøyet til noe guddommelig slik vi så på Semmelweis tid. For mange er det utenkelig at medisinen kan skade i mer systematisk forstand. Mange har fortsatt en blid tro på vaksineres utelukkende velgjørende virkning og man ser at det råder en form for religiøsitet som dessverre fortrenger sunn vitenskapelighet. En del forskning taler etterhvert for at vaksiner har et større potensiale for skadevirkninger enn tidligere antatt.

Dr Wakefield er ikke motbevist:

Som vi skal se er forskningen til Wakefield et al på ingen måte motbevist. Dette påpekes også av lege og forsker Dr Karl Ludvig Reichelt ved rikshospitalet, lege Geir Flatabø, ernæringsfysiolog og høyskolelektor Merete Askim og advokat Jørgen Klavenes:

Dr. Wakefields resultater er ikke «lagt døde». Tvert imot: De observasjonene som han gjorde rede for i artikkelen, og som ikke må forveksles med det spørsmålet han stilte på slutten, er i ettertid blitt gjentatt av flere andre forskerteam. Derfor er det ingen grunn til å tvile på at resultatene var riktige: Mange autistiske barn har en merkelig infeksjonstilstand i tarmen, der meslingvirus av MMR-typen spiller en rolle. Dette viruset skiller seg genetisk fra «ville» meslinger. Det er fortsatt uklart om infeksjonstilstanden har noe med autismen å gjøre.”  (25.3.2011)

http://morgenbladet.no/debatt/2011/desinformasjon_i_morgenbladet

autism

Forskning som finner mulig sammenheng mellom autisme og MMR:

Det har vært stilt spørsmålstegn ved Dr Wakefields forskning. Hans forskerteam oppdaget på slutten av 90 tallet en mulig relasjon mellom autisme og MMR vaksine. I flere studier påviste de inflammasjon i tarmveggen hos autistiske barn. Det ble også funnet virus forenelig med vaksinestammer i barnas tarmvegger og omkringliggende lymfevev. Symptomene på betennelse i tarmen og autisme sammenfalt i tid med MMR vaksinering. Barna viste en kombinasjonssymptomatologi med kraftig diarè og nevrologiske forstyrrelser i form av eksempelvis bortfall av språk og hodedunking. Studiene til Dr Wakefield et al har vært replikert av andre forskere og listen er lang over forskning som gjør tilsvarende og lignende funn:

http://www.vaccinesafetyfirst.com/pdf/replication%20and%20support%20doc.pdf

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12145534

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19758536

Det vises også til forskning som forteller oss om mulig sammenheng mellom autisme og MMR også i større epidemiologiske studier:

Trends in prevalence data in Denmark
suggest a temporal association between the
introduction of MMR vaccine and the rise
in autism. Because thimerosal was not used
in any pediatric vaccine in Denmark since
1992 and the greatest increase in autism
prevalence followed that year, it is likely
that one or more of the viral components or
their combination in the MMR vaccine
contributed to the reported increase.”

http://www.jpands.org/vol9no3/goldman.pdf

Studien til Goldman og Yazbak (2004) er en revidert utgave av den danske autismestudien til Poul Thorsen. Thorsen mente det ikke var noen sammenheng til tross for at tallmaterialet tydelig tilsa noe annet. I ettertid har Thorsen vært anklaget for svindel i relasjon til bortkomne forskningsmidler:

ATLANTA, GA –  POUL THORSEN, 49, of Denmark, has been indicted by a federal grand jury on charges of wire fraud and money laundering based on a scheme to steal grant money the CDC had awarded to governmental agencies in Denmark for autism research.

http://www.ageofautism.com/2011/04/autism-researcher-poul-thorsen-indicted.html

http://www.huffingtonpost.com/robert-f-kennedy-jr/central-figure-in-cdc-vac_b_494303.html

Prosessen mot Wakefield:

Det er ikke kun Thorsens opptreden som kan trekkes i tvil. Journalisten Brian Deer har vært en svært sentral figur i prosessen mot Wakefield, forøvrig uten kompetanse hverken innen medisin eller forskning. Deer har gjentatte ganger framvist manglende forstand i håndteringen av Wakefields forskning. Ved siden av grove feiltolkninger og sammenblandinger av caser har han oppsøkt Wakefields pasienter under falskt navn:

“It has been revealed in a letter to THE SUNDAY TIMES that Brian Deer lied to a parent whose child was in THE LANCET case series in order to obtain information from her about her child and his health records. Mr. Deer “entered her home under a false
name” and “claimed to be a health correspondent of THE SUNDAY TIMES.” Mr. Deer was not on the staff of THE SUNDAY TIMES.” – Andrew Wakefield

http://www.vaccinesafetyfirst.com/pdf/BRIAN%20DEER%20IS%20THE%20LIAR%20.pdf

I dette dokumentet redegjør også Dr Wakefield for sin forskning og tilbakeviser Brian Deers falske påstander. Kilden er borte fra nettet nå. Jeg velger å la den stå inntil videre på bakgrunn av sitatet. Nettsiden Age-of-autism har også relevant omtale av Deer-saken:

http://www.ageofautism.com/2015/03/how-the-british-medical-journal-and-brian-deer-fixed-the-historical-record-to-destroy-andrew-wakefields-reputation.html

Wakefield går til sak mot BMJ:

Nylig ble det kjent at Dr Andrew Wakefield går til sak mot BMJ:

“Andrew Wakefield the doctor who was struck off the medical register after triggering a health scare linking autism to the MMR vaccine, is suing the editor-in-chief of the British Medical Journal for defamation.”

http://www.guardian.co.uk/society/2012/jan/05/andrew-wakefield-sues-bmj-mmr

Dr Wakefields sak står sterkere etter at hans kollega Walker-Smith nylig vant i retten. Vi skal heller ikke glemme de enorme foreldreorganisasjonene han har i ryggen.

https://nyinjeksjon.wordpress.com/2012/02/03/studier-viser-sammenheng-mellom-nevrologiske-aspekter-og-vaksiner-antall-barn-med-nevrologiske-utviklingsforstyrrelser-oker-stadig-er-det-urimelig-a-undre-seg-2/

Det kan også nevnes at den samme industrien som forsøker å sverte Dr Wakefield presenterer et nokså upresist bilde av de tradisjonelle barnesykdommene som langt mer farlige enn de i virkeligheten er:

https://nyinjeksjon.wordpress.com/2012/03/02/kan-man-stille-sporsmal-vedrorende-vaksinering-mot-meslinger/

Mens Dr Wakefields kamp utspiller seg kan det være fornuftig å tenke på Semmelweis arbeide og hvilke konsekvenser hans observasjoner fikk tiltross for voldsom motstand i samtiden.

Oppdatering 2014: 

Høsten 2014 gikk en av CDC`s egen ansatte ut med informasjon om større feil i en av deres forskningsrapporter som tar sikte på å avvise sammenhengen mellom autisme og MMR vaksinen. Det ble blant annet funnet at afroamerikanske guttebarn hadde 340% økt risiko for autisme dersom de ble vaksinert med MMR før 36 mnd alder. Informasjonen er holdt tilbake av CDC siden 2004.

«And now Dr. William Thompson, a CDC employee-researcher, has come forward recently as a whistleblower, revealing the fact that the CDC has been hiding the truth about vaccine dangers from the public, specifically with regard to MMR vaccine-induced autism. Like an Edward Snowden in the CDC, he has revealed to Dr. Brian Hooker (the Glenn Greenwald of the piece) that the CDC has committed scientific fraud. This occurred in a 2004 paper published in the journal Pediatrics, written by Dr. Thompson and other CDC employees, which hid the finding that the MMR vaccine had caused a 340 percent increased risk of autism in African-American babies. Dr. Hooker revealed this in a 2014 paper published in the journal Translational Neurodegeneration. But typical of the censorship and suppression practiced in today’s medical police state, it forced the editor of that journal to apologize for publishing this paper and retract it (as has been the case with other studies implicating MMR vaccine with autism, notably one by Dr. Andrew Wakefield published in Lancet in 1998). But in a recent development, the President has granted Dr. Thompson “Official Whistleblower Status and Immunity” to testify before Congress»

CDC`s wistleblower revealed

D W Miller

Measles goes to court


Dr Wakefields orginale forskningsartikkel fra 1998:

http://www.vaccinesafetyfirst.com/pdf/LANCET%20pdf.pdf

Replikasjoner og forsknings som støtter Dr Wakefield:

http://www.vaccinesafetyfirst.com/pdf/replication%20and%20support%20doc.pdf

Nettside med referanser til Dr Wakefields sak og forskning:

http://www.vaccinesafetyfirst.com/Home.html

Dr Andrew Wakefields bok:

http://www.callous-disregard.com/

Ny norsk bok om blant annet Wakefield:

http://www.paradigmeskifte.nu/2012/01/folkefiender/

Linker til ulike intervju og foredrag av Dr Andrew Wakefield:

Dr Andrew Wakefield diskuterer autisme i et historisk perspektiv:

http://www.youtube.com/watch?v=_czhdiEfgUw

Forelesning av Dr Andrew Wakefield fra Brandeis University (2011):

http://www.youtube.com/watch?v=67U0_SUt5NM&feature=related

Dr Andrew Wakefield foreleser om sin forskning (2011):

http://www.youtube.com/watch?v=i6DuBR_xGQg&feature=related

Dr Andrew Wakefield intervjues av Dr Mercola (10 deler 2011):

http://www.youtube.com/watch?v=oIsFW5phHas

Intervju med Dr Andrew Wakefield av Mike Adams (Natural News):

http://tv.naturalnews.com/v.asp?v=608256A446123276E4E72A5351322186

http://www.youtube.com/watch?v=Ft6Lwl2lSQw&feature=related

Intervju med Andrew Wakefield av Alex Jones (Info Wars):

http://www.youtube.com/watch?v=wvA2nQ10GL8&feature=related

Profilerte skikkelser i autisme-vaksine-debatten:

Det kan nevnes at en lang rekke kjendiser har viet tematikken oppmerksomhet. Nylig gikk også Donal Trump ut i media. Fra tidligere kjenner vi til  Robert Kennedy, Jenny McCarthy og Jim Carrey engasjement:

http://www.naturalnews.com/035486_Donald_Trump_vaccines_autism.html#ixzz1rHxARBxJ

http://www.robertfkennedyjr.com/docs/ThimerosalScandalFINAL.PDF

http://www.youtube.com/watch?v=zrIM2hwrLoc

Jenny McCarthy har blant annet skrevet bøkene: Louder than Words (2007) og Mother Warriors (2008).

Ny nettside av Dr Wakefield (okt 2012):

http://academicintegrityfund.com/our-current-cause/

Advertisements

3 kommentar

  1. Greetings! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I truly enjoy reading through your posts.
    Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same topics?

    Thanks for your time!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

%d bloggers like this: