Narkolepsi og pandemrix – kunne tragedien vært avverget?

Sluttrapport februar/mars 2012:
I månedsskiftet februar/mars kommer den endelige rapporten angående narkolepsi og svineinfluensavaksinen. Det er funnet relasjon mellom vaksinen og sykdommen i Sverige, Finland, Irland og Norge. Frankrike melder også om økning. I Norge har vi hittil 35 dokumenterte tilfeller, det er forventet flere da utredning fortsatt foregår. Tilsvarende tall for uvaksinerte er 4 totalt i samme tidsrom. Det er i hovedsak barn og unge mellom 4 og 19 år som er rammet.

http://www.dagensmedisin.no/nyheter/enda-flere-tilfeller-av-narkolepsi/

Squalene i relasjon til narkolepsi:
Det er kommet på det rene at endel av sykdomstilfellene innehar autoimmune komponenter. Det vises til funn av antistoffer mot AS03/squalene i ca 25% av tilfellene av labanalysene til THL:

“In approximately one quarter of those who developed narcolepsy following Pandemrix vaccination, the THL Immunology laboratory found antibodies binding to the AS03 adjuvant component of the vaccine. Adjuvants containing squalene have not previously been reported to induce the production of antibodies. The significance of this preliminary observation will be the subject of further research.”

http://www.thl.fi/en_US/web/en/pressrelease?id=26352

Hva er squalen?

Squalen/skvalen er et fettstoff som finnes i menneskekroppen. Man finner spesielt mye av stoffet i hjernen der det inngår i myelin som dekker nervecellene. Squalen er sentral i dannelsen av kolesterol og medvirker derav i en lang rekke kroppsfunksjoner, alt fra hormonelle i form av stereoidehormoner til hjernens gliaceller som er sentrale for effektiv overføring av nerveimpulser. Dersom kroppen danner antistoffer mot squalene vil strukturer som er dannet av nevnte stoff kunne brytes ned og fremkalle en lang rekke alvorlige sykdommer.

http://en.wikipedia.org/wiki/Squalene

http://no.wikipedia.org/wiki/Gliacelle

Squalene og golfkrig-syndromet:
Det finske nasjonale folkehelseinstituttet forteller videre at man tidligere ikke har registrert autoimmunitet i relasjon til squalen (AS03). Dette er feilaktig informasjon. Det var allerede på 90-tallet rettet alvorlige mistanker til nevnte forhold hos mennesker. Forskerne Asa og Garry fant klar sammenheng mellom antistoffer mot squalen og golfkrig-syndromet satt i relasjon til antrax-vaksine og deres forskning ble publisert i 2000 og 2002.

“Analysis of additional personnel revealed that in all but one case (19/20; 95%), ASA were restricted to personnel immunized with lots of vaccine known to contain squalene. Except for one symptomatic individual, positive clinical findings in 17 ASA-negative personnel were restricted to 4 individuals receiving vaccine from lots containing squalene. ASA were not present prior to vaccination in preimmunization sera available from 4 AVIP personnel. Three of these individuals became ASA positive after vaccination. These results suggest that the production of ASA in GWS patients is linked to the presence of squalene in certain lots of anthrax vaccine.”
(P B  Asa & R F Garry, (2000, 2002), “Antibodies to squalene in recipients of antrax vaccine” PMID: 12127050)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12127050

 Squalene og autoimmunitet i dyrestudier:
Det er gjort en lang rekke dyrestudier som ser på autoimmunitet etter injeksjon av squalen satt i relasjon til ulike sykdommer. Det er således ikke kun hos mennesker man finner en slik assosiasjon. Denne forskningen var også godt kjent på det tidspunktet pandemrix-vaksinen skulle tas i bruk. Man gjenfinner forskning som bekrefter slike mekanismer hos dyr allerede på 70 tallet.

Rotter som fikk injisert squalen hadde blant annet generell høy dødelighet både med og uten tilsatt patogen. (M W Whitehous et al 1974, tabell 7, s. 322)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1445566/?tool=pubmed

Squalene og reumatisme:

Den svenske forskeren Lorentzen har gjort grundig forskning på rotter og utviklingen av reumatisme etter injeksjon av squalen. Han skriver at en enkelt injeksjon kan fremkalle arteritt hos disponerte rotter:

«A single intradermal injection of the adjuvant-oil squalene induces T cell mediated arthritis in DA rats. The chain of events leading from nonspecific provocation of the immune system to arthritis is largely unknown.”

(J C Lorentzen et al (2001) “Arteritis induced in rats with nonimmogenic adjuvants as models for reumatoid artiritis” PMID: 12086312)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12086312

Squalene og lupus:
Kuroda et al fant  relasjon mellom squalen og antistoffer  man gjenfinner  ved den autoimmune sykdommen lupus i forsøk på mus. De skriver videre at oljebaserte adjuvanters potensiale til å fremkalle autoimmunitet vil kunne komplisere bruken av disse i vaksiner – både hos mennesker og dyr:

«We have reported that a single intraperitoneal injection of the adjuvant oils pristane, IFA or squalene induces lupus-related autoantibodies to nRNP/Sm and -Su in non-autoimmune BALB/c mice. Induction of these autoantibodies appeared to be associated with the hydrocarbon’s ability to induce IL-12, IL-6, and TNF-alpha, suggesting a relationship with hydrocarbon’s adjuvanticity.”
(Y Kuroda et al, (2004) “Autoimmunity induced by adjuvant hydrocarbon oil components of vaccine”, PMID: 15194169)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15194169

“The ability to induce lupus autoantibodies is shared by several hydrocarbons and is not unique to pristane. It correlates with stimulation of the production of IL-12 and other cytokines, suggesting a relationship with a hydrocarbon’s adjuvanticity. The potential to induce autoimmunity may complicate the use of oil adjuvants in human and veterinary vaccines.”
(Y Kuroda et al (2003) “Induction of lupus of lupus autoantibody by adjuvants” PMID: 12892730)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12892730

Oppfordrer til forsiktighet med vaksiner tilsatt squalene:

Forskere har tidligere gått ut og advart mot tilsetning av squalene i vaksiner på bakgrunn av potensialet for å fremkalle autoimmunitet:

“Adjuvant oils such as Bayol F (Incomplete Freund’s adjuvant: IFA) and squalene (MF59) have been used in human and veterinary vaccines despite poor understanding of their mechanisms of action. Several reports suggest an association of vaccination and various autoimmune diseases, however, few were confirmed epidemiologically and the risk of vaccination for autoimmune diseases has been considered minimal.  Nevertheless, the potential of adjuvant hydrocarbon oils to induce autoimmunity has implications in the use of oil adjuvants in human and veterinary vaccines as well as basic research.”

(Y Kuroda et al, 2004)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Autoimmunity%20induced%20by%20adjuvant%20hydrocarbon%20oil%20components%20of%20vaccine

Hvor ble de faglige kritiske røstene av i Norge?
På bakgrunn av at en rekke studier har indikert assosiasjon mellom squalene og autoimmunitet kan man spørre seg hvor de faglige kritiske røstene ble av da den media-induserte pandemien raste som verst.

I Norge fant man få fagpersoner som uttalte seg offentlig angående squalen. En av disse var professor Bjørg Marit Andersen. Hun gikk raskt ut i media og advarte spesielt gravide mot «urene vaksiner»:

«Adjuvans inneholder blant annet oljeholdig tilleggstoff – skvalen – for å øke antistoffproduksjonen og har vært diskutert som årsak til «Golfkrig-syndromet» i forbindelse med vaksiner. På grunn av usikkerhet rundt uheldige bivirkninger er adjuvans ikke tillatt i vaksiner i USA.»
(B M Andersen, 2009, Dagens medisin)

http://www.dagensmedisin.no/debatt/avhengig-av-rene-og-effektive-vaksiner/

Det har i ettertid fremkommet at Bjørg Marit Andersen uttalte seg med rette da hun framla sine bekymringer rundt bruken av dårlig testede og urene vaksiner. Vi har i dag 35 tilfeller av narkolepsi hos barn og unge. Hvorvidt disse tallene vil stige gjenstår å se. Mest sannsynlig kunne situasjonen vært unngått ved bruk av tryggere vaksiner.

Det innebærer ansvar å kvele en debatt:
Mange følte at debattene ble kvalt da selv myndighetspersoner gikk ut og kalte kritiske røster for konspirasjonsteoretikere. I ettertid har vi sett at fagpersoner som har stilt spørsmål omkring pandemien har blitt møtt med hersketeknikk i det offentlige rom:

«Det er på tide å legge konspirasjonsteoriene til side
» (Preben Aavitsland FHI)

http://www.dagensmedisin.no/debatt/pandemi-og-tillit/

Mye kan tale for at fagfolk vegret seg for å delta i debatten på bakgrunn av den umodne tonen som rådet i visse kretser. Det er lite sannsynlig at Bjørg Marit Andersen var den enste som hadde registrert kontroversene omkring adjuvanten squalen. Utfallet kunne kanskje vært et annet dersom flere fagfolk hadde valgt å gå ut med sine bekymringer slik Andersen gjorde. Vi vet at andre Europeiske land hadde sikret seg rene vaksiner nettopp på bakgrunn av kunnskapsbasert debatt omkring farene vedrørende bruk av squalen i vaksiner:

«Legemiddelmyndighetene i Sveits sier nei til å gi influensavaksinen Pandemrix til gravide, mindreårige og personer over 60 år. Dette er vaksinen som norske myndigheter har kjøpt inn.»

http://www.abcnyheter.no/verden/091030/ikke-pandemrix-til-barn-eldre-og-gravide

Kilder til den overstående tekst er direkte innfelt.

Generelle kilder på squalen:

Kildene under er hentet fra vaclib.org – word dokument. Disse kildene er å anse som generelle henvisninger hva angår forskning rundt squalen. Det er derav ikke et kildedokument til overnevnte tekst. Kun deler av det understående er blitt gjennomgått. Hensikten med dette vedlegget er å illustrere at denne forskningen på ingen måte var ukjent  på det tidspunktet vaksinen ble tatt i bruk.

Squalene Induces Autoimmune Disease in Animals:

1. Whitehouse MW, Orr KJ, Beck FW, Pearson CM [Division of Rheumatology, Department of Medicine, University of California School of Medicine, Los Angeles, California], “Freund’s Adjuvants: Relationship of Arthritogenicity and Adjuvanticity in Rats to Vehicle Composition,” Immunology, (1974) Aug;27(2)311-30.

2. Beck FW, Whitehouse MW, Pearson CM [Division of Rheumatology, Department of Medicine, University of California School of Medicine, Los Angeles, California], “Improvements for consistently inducing experimental allergic encelphalomyelitis (EAE) in rats: I. without using mycobacterium. II. inoculating encephalitogen into the ear,” Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine, (1976) Mar; 151 (3):615-22.

3. Kohashi 0, Pearson CM [Division 6f Rheumatology, Department of Medicine, University of California School of Medicine, Los Angeles, California], “Arthritogenicity of Mycobacterium smegmatis subfractions, related to different oil vehicle and different composition,” International Archives of Allergy Applied Immunology, (1976);51(4):462-70.

4. Beck FW, Whitehouse MW [Division of Rheumatology, Department of Medicine, University of California School of Medicine, Los Angeles, California and Department of Experimental Pathology, John Curtin School of Medical Research, The Australian National University, Canberra A.CT. 2600, Australia], “Modifications in the Establishment of Allergic Encephalomyelitis (EAE) in Rats; an Improved Assay for Immunosuppressant Drugs,” Agents Actions,(1976) July;6(4):460-7.

5. Zamma T [Department of Oral Surgery, School of Medicine, Nagoya University, Showa-Ku, Nagoya, 466 Japan], “Adjuvant-Induced Arthritis in the Temporomandibular Joint of Rats,” Infection and Immunity, March 1983;39(3), pg. 1291-1299.

6. Johnston BA, Eisen H, Fry D [Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, Washington], “An Evaluation of Several Adjuvant Emulsion Regimens for the Production of Polyclonal Antisera in Rabbits,” Laboratory Animal Science, (1991) Jan;41 (1): 15-21.

7. Lipman NS, Trudel LJ, Murphy JC, Sahali Y [Division of Comparative Medicine, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA 02139],“Comparison of Immune

Response Potentiation and In Vivo Inflammatory Effects of Freund’s and Ribi Adjuvants in Mice,” Laboratory Animal Science,(1992) April;42(2): 193-7.

8. Leenaars PP, Hendriksen CF, Angulo AF, Koedam MA, Claasen E [National Institute of Public Health and Environmental Protection (RIVM), PO. Box 1,3720 BA, Bilthoven, The Netherlands], “Evaluation of several adjuvants as alternatives to the use of Freund’s adjuvant in rabbits” Veterinary Immunologyand Immunopathology, (1994) Mar;40(3):225-41.

9. Leenaars M, Koedam MA, Hendriksen CF, Claassen E [National Institute of Public Health and Environmental Protection (RIVM), Bilthoven, The Netherlands], “Immune responses and side effects of five different oil-based adjuvants in mice,” Veterinary Immunology and Immunopathology, (1998) Feb 27;61(2-4):291-304.

10. Leenaars PP, Koedam MA, Ester PW, Baumans V, Claassen E, Hendriksen CF [National Institute of Public Health and Environmental Protection (RIVM), P.O. Box 1, 3720 BA, Bilthoven, The Netherlands], “Assessment of side effects induced by injection of different adjuvant/antigen combinations in rabbits and mice,” LaboratoryAnimals (1998) Oct;32(4):387-406.

11. Kleinau S, Erlandsson H, Klareskog L [Department of Clinical Immunology, University Hospital, Uppsala, Sweden], “Percutaneous exposure of adjuvant oil causes arthritis in DA rats,” Clinical Experimental Immunology, (1994) May;96(2):281-4. (“Refers to olive oil, which contains squalene).

12. Yoshino S, Yoshino J [Rheumatology Unit, Royal Adelaide Hospital, Adelaide, SA5000, Australia], “Recruitment of pathogenic T cells to synovial tissues of rats injected intraarticularly with nonspecific agents,” Cellular Immunology, (1994) October 15;158(2):305-13.

13. Smialek M, Gajkowska B, Ostrowski RP, Piotrowski P [Department of Neuropathology and Laboratory of the Ultrastructure of the Nervous System, Medical Research Centre, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland], “Experimental squalene encephaloneuropathy in the rat,” Folia Neuropathologica, (1997);35(4):262-4.

1 4. Gajkowska B, Smialek M, Ostrowski RP, Piotrowski P, Frontczak-Baniewicz M [The Laboratory of the Ultrastructure of the Nervous System, Medical Research Centre, Polish Academy of Sciences,S Pawinskiego Street, 02-106Warsaw, Poland], ‘The experimental squalene encephaloneuropathy in the rat,”Experimental and Toxicologic Pathology, (1999) January; 5:75-80.

15. Lorentzen JC [Department of Medicine, Karolinska Hospital, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden],” Identification of arthritogenic adjuvants of self and foreign origin,” Scandinavian Journal of Immunology, (1999) Jan;49( 1 ):45-50.

16. Carlson BC, ]annson AM, Larsson A, Bucht A, Lorentzen]C [Department of Medicinee, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden], “The endogenous adjuvant squalene can induce a chronic T-cell-mediated arthritis in rats,” American Journal of Pathology: (2000) ]un: 156(6):2057-65.

17. Holm BC, Zu HW, ]acobsson L, Larson A, Luthman H, Lorentzen]C [Center for Molecular Medicine, Department of Medicine, Unit of Rheumatology, Karolinska Institutet, S-17176 Stockholm, Sweden], “Rats made congenic for Oia3 on chromosome 10 become susceptible to squalene-induced arthritis,”Human Molecular Genetics, (.2001) Mar 215;10(6):565-72.

18. Holmdahl R, Lorentzen]C, Lu S, Olofsson P, Wester L., Holmberg], Pettersson U, [Section of Medical Inflammation Research, Lund University, Sweden]. “Arthritis induced in rats with nonimmunogenic adjuvants as models for rheumatoid arthritis” Immunological Reviews, (2001) Dec;184:184-202.

19. Holm BC, Svelander L, Bucht A, Lorentzen ]C [Department of Medicine, Unit of Rheumatology, Karolinska Institutet, Stockholm and Department of Medical Coun-termeasures, Division of NBC Defense, Defense Research Agency, Umea, Sweden], ‘The arthritogenic adjuvant squalene does not accumulate in joints, but gives rise to pathogenic cells in both draining and non-draining lymph nodes,” Clinical and Experimental Immunology, (2002) Mar;127(3):430-5.

20. Whitehouse MW, Beck FW], Matsumoto G [Department of Medicine, University of Queensland, Princess Alexandra Hospital, Queensland, Australia; Wayne States University Medical Center, Detroit, Michigan, U.S.A.], “Squalene is an Auto Toxicant Inducing Polyarthritis in Rats and Immunopathies in Man, Abstract,” The Australian Health and Medical Congress, 2002, no. 1143.

21. Gherardi RK [Groupe Nerf-Muscle, Departement de Pathologie, Hopital Henri Mondor, Creteil], “Lessons from macrophagic myofasciitis: towards definition of a vaccine adjuvant-related syndrome,” Revue Neurologique(Paris), (2003) Feb; 159(2): 162-4.

22. Backdahl L, Ribbihammar U, Lorentzen ]C [Center for Molecular Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm], “Mapping and functional characterization of rat chromosome 4 regions that regulate arthritis models and phenotypes in congenic strains,” Arthritis and Rheumatism, (2003) Feb;48(2):551-9.

23. Satoh M, Kuroda Y, Yoshida H, Behney KM, Mizutani A, Akaogi], Nacionales DC, Lorenson TD, Rosenbauer R], Reeves WH [Division of Rheumatology and Clinical Immunology, Department of Medicine, University of Florida, Gainesville], “Induction of lupus autoantibodies by adjuvants,”Journal of Autoimmunity, (2003) Aug;21(l):1-9.

24. Kuroda Y, Akaogi ], Nacionales DC, Wasdo SC, Szabo N], Reeves WH, Satoh M [Division of Rheumatology and Clinical Immunology, Department of Medicine, University of Florida, Gainesville], “Distinctive Patterns of Autoimmune Response Induced by Different Types of Mineral Oil,”Toxicological Sciences, (2004) Apr;78(2):222-8.

25. Kuroda Y, Nacionales DC, Akaogi J, Reeves WH, Satoh M [Division of Rheumatol. ogy and Clinical Immuryology, Department of Medicine, University of Florida, Gainesville], “Autoimmunity induced by adjuvant hydrocarbon oil components of vaccine,” Biomedicine & Pharmflcotherapy, (2004), Jun;(5S)5:325.37.

26. Holm BC, Lorentzen JC, Bucht A [Diabetes Research, Immunology Unit, Depart. ment of Endocrinology, Lund University, Malmo University Hospital, Stockholm], “Adjuvant oil induces waves of arthritogenic lymph node cells prior to arthritis on. set,” Clinical and Experimental Immunology, (2004) Jul;137(1):59.64.

Adverse reactions in humans to experimental vaccines containing squalene:

27. Keitel W, Couch R, Bond N., Adair S, Van Nest G, Dekker C [Baylor College of Medicine, Department of Microbiology and Immunology, One Baylor Plaza, Hous. ton, Texas 77030], “Pilot evaluation of influenza virus vaccine (IW) combined with adjuvant,” Vaccine, (1993);11(9):909.913; “[See also Nos. 27 & 31);

Squalene Stimulates the Immune System:

28. Ott G, Barchfield GL, Chernoff D, Radhakrishnan R, van Hoogevest P, Van Nest G [Chiron Corporation, Emeryville, California 9460S], “MF59. Design and evaluation of a safe and potent adjuvant for human vaccines,” Pharm Biotechnol, (1995);6:277. 96.

29. Ott G, Barchfield GL, Chernoff D, Radhakrishnan R, van Hoogevest P, Van Nest G [Chiron Corporation, Emeryville, CA 9460S], “MF59. Design and Evaluation of a Safe and Potent Adjuvant for Human Vaccines,” Vaccine Design: The Subunit and Adjuvant Approach (Monograph), (1995) Chapter 1 0:277 .311.

30. Ou G, Barchfield GL, Van Nest G [Chiron Corporation, EmeryvilIe, CA 9460S], “Enhancement of humoral response against human influenza vaccine with the simple submicron oil/water emulsion adjuvant MF59,” Vaccine, (1995) Nov; 13(16): 1557.62.

31. O’Hagan DT, Ott GS, Van Nest G [Chiron Corporation, Emeryville, CA 94704], “Recent advances in vaccine adjuvants: the development of MF59 emulsion and polymeric microparticles,” Molecular Medicine Today, (1997) Feb; 3(2):69-75.

32. Allison AC [Suromed Corporation, 1060 East Meadow Circle, Palo Alto, California 94303], “Squalene and squalane emulsions as adjuvants,” Methods(1999) Sept; 19( 1 ):S7 .93.

How the Immune System Processes Squalene:

33. Depuis M, MurphyTJ, Higgins D, Ugozzoli M, Van Nest G, Ott G, McDonald DM[Cardiovascular Research Institute, University of California, San Francisco, CA94143], “Dendritic cells internalize vaccine adjuvant after intramuscular injection,” Cellular Immunology, (1998) May 25; 186(1): 18-27.

34. Depuis M, McDonald OM, Ott G [Cardiovascular Research Institute, University of California, San Francisco, CA 94143], “Distribution of adjuvant MF59 and antigen gD2 after intramuscular injection in mice,” Vaccine, (1999) Oct 14; 18(56):434-9.

35. Depuis M, Denis-Mize K, LaBarbaraA, Peters W, Charo IF, McDonald OM, Ott G [Cardiovascular Research Institute and Department of Anatomy, University of California, San Francisco, CA 94143], “Immunization with the adjuvant MF59 induces macrophage trafficking and apoptosis,” European Journal of Immunology, (2001) Oct;31(10):291O-8.

Specificity of Antibody Response to Squalene:

36. Asa PB, Cao Y, Garry RF [Department of Microbiology and Immunology, Tulane Medical School, 1430 Tulane Avenue, New Orleans, Louisiana 70112], “Antibodies to Squalene in Gulf War Syndrome,” Experimental and Molecular Pathology (2000) Feb;68(1):55-64.

37. Matyas GR, Wasseff NM, Rao M, Alving CR [Department of Membrane ~iochemistry, Walter Reed Army Institute of Research, 20910-7500, Silver Spring, MD], “Induction and detection of antibodies to squalene,” Journal of Immunological Methods (2000) Nov 1;245(1-2):1-14.

38. Alving CR, Grabenstein JD [Walter Reed Army Institute of Research and Anthrax Vaccine Immunization Program Office], “RE: Antibodies to squalene in Gulf War Syndrome,” Experimental and Molecular Pathology (2000) Jun;68(3): 196-8.

39. Asa PB, Cao Y, Garry RF [Department of Microbiology and Immunology, Tulane Medical School, 1430 Tulane Avenue, New Orleans, Louisiana 70112], “Reply,” Experimental and Molecular Pathology (2000) Jun;68(3): 197-8.

40. Asa PB, Wilson RB, Garry RF [Department of Microbiology and Immunology, Tulane Medical School, 1430 Tulane Avenue, New Orleans, Louisiana 70112], “Antibodies to Squalene in recipients of anthrax vaccine,”Experimental and Molecular Pathology (2002) Aug;73(1): 19-27.

41. Matyas G, Rao M, Alving C [Department of Membrane Biochemistry, Walter Reed Army Institute of Research, 503 Robert Grant Avenue, 20910-7500, Silver Spring,MD, USA], “Induction and detection of antibodies to squalene. II. Optimization ofthe assay for murine antibodies,” Journal of Immunological Methods (2002) Sep 15; 267(2):119.

42. Matyas GR, Rao M, Pittman PR, Burge R, Robbins IE, Wassef NM, Thivierge B, Alving CR [Department of Membrane Biochemistry, Walter Reed Army Institute of Research], “Detection of antibodies to squalene: III. Naturally occurring antibodies to squalene in humans and mice,” Journal of Immunological Methods, (2004) Mar;286(102):47-67.

 Ingested Squalene Is Processed Differently from Injected Squalene:

43. Tilvis RS, Miettinen TA [Department of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland], “Absorption and metabolic fate of dietary 3H-squalene in the rat,” Lipids, (1983) Mar;18(3):233-8.

44. Gylling H, Miettinen TA [Second Department of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland], “Postabsorptive metabolism of dietary squalene,”Atherosclerosis, (1994) April; 106(2): 169-78.

45. Relas H, Gylling H, Miettinen TA [Department of Medicine, University of Helsinki, Helsinki, Finland], “Effect of stanol ester on postabsorptive squalene and retinyl palmitate,” Metabolism, (2000) April;49(4):473-8.

Detecting Squalene in Anthrax Vaccine Adsorbed [BioThrax] and U.K. Anthrax Vaccine:

46. Spangood RJ, Wu B, Sun M, Lim P, Ellis WY [SRI International, 333 Ravenswood Avenue, Menlo Park, CA 94025], “Development and application of an analytical method for the determination of squalene in formulations of anthrax vaccine adsorbed,” Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis(2002) June 20;29(12):183-93.

47. May JC, Del Grosso A, Swartz L, Progar 11, “Chemical Test Results for Michigan Department of Public Health, Anthrax Vaccine Adsorbed, Lots FAV020 and FAV 030,” Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration, CBER, Lab Report, Personal Communication to Neil Goldman, Ph.D., 25 June 1999, pg. 1-6.

48. Wood D [Scientific Analysis Laboratories Ltd., Medlock House, New Elm Road, Manchester M3 4JH, United Kingdom], “The Determination of Squalene in a Vaccine Sample, Scientific Analysis Laboratories, SAL Report 34120E,”Scientific Analysis Laboratories Ltd., Lab Report, Personal Communication to Asif Hasan, Granada Television, 26 February 2003, pg. 1-6;. (Squalene references, vaclib.org word dokument.)

 

Advertisements

8 kommentar

 1. Jeg lurer på hvordan det går/kommer til å gå med barna hos alle de gravide som lot seg vaksinere… Selv avsto jeg glatt, og er meget fornøyd med valget!

 2. Det er riktig at mange fagfolk stod ikke frem med kritikk, men linkene i artikkelen viser mange kritiske og velbegrunnede kommentarer.
  En grunn til at kritiske og seriøse synspunkter ikke kommer frem er medias manglende vilje til å publisere kritiske innlegg og utspill, (selv om det var faktisk noen få som slapp mellom nåløyet i ”pandemitiden”).

  Vedrørende sensur: flere, inklusiv fagfolk ble blokkert fra å poste vaksinekritiske kommentarer på abc-nyheter og noen ble blokkert fra f.eks. Legemiddelverkets Facebookside.

  Les begrunnelsen:
  ” Det er stort engasjement rundt flere tema, særlig vaksiner. Vi ser ofte at spørsmål om vaksiner er laget for å forfekte eget syn om at vaksiner er unødvendige og farlige”.
  Seriøse kritikere møter stadig den arrogante, respektløse holdningen til en del som er tilknytet det offentlige helsevesenet og hvor umodne forsøk på latterligjøring er vanlig – og stilles det spørsmål får man slengt ”konspirasjonsteoretiker” etter seg.
  Ass div.dir Preben Aavitsland hadde en Twitter, Prebenspandemi. Den ble nedlagt men mange har tatt vare på en del som var postet der:

  prebenspandemi: «Professor i etikk (!) Jan Helge Solbakk mener vaksinen er for lite testet. Vil sende den til u-land”. Oct 20th

  prebenspandemi: «Glimrende om «riksklovnen» Per Fugelli i VG i dag»

  prebenspandemi: ”Bra journalistikk av Dagbladet om albukroken; henter ekspertise fra Sverige. Orker vi mer Bjørg Marit Andersen nå?»

  prebenspandemi: «Konspirasjonstenkerne har slått seg sammen for en kampanje. Hadde det ikke vært et alvorlig tema, kunne det vært morsomt» Oct 19th

  prebenspandemi: «Også vår gamle venninne Bjørg Marit Andersen ønsker sine ti minutters berømmelse». Oct 15th

  Aavitslands Twitter prebenspandemi ble som sagt slettet, en ny ble opprettet som er mer forsiktig:
  https://twitter.com/#!/Smittsomt

 3. Selvfølgelig kunne tilfellene av narkolepsi og andre bivirkninger ha vært unngått. Hele opplegget var en svindel. Ingen hadde behov for vaksinen, beviselig kun en risiko for helseskade. I Finnland har de skadede fått en erstatning, dog alt for liten i forhold til konsekvensene. I Norge er vel temaet ikke en gang tatt opp av myndigheter og fhi så langt. De bør straffeforfølges per omgående

  Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksine. Swine flu and vaccine, a global crime. Information in english language http://tinyurl.com/yz4kayw

 4. En glimrende bloggpost, som vanlig 🙂
  Det er forferdelig å vite at minst 35 norske barn har fått livene sine ødelagt. Narkolepsi og andre autoimmune sykdommer kan utløses også av infeksjoner og sykdommer, men her har man altså funnet sammenheng mellom narkolepsien og vaksinen, og det i den grad at det pt er tilkjent erstatning til 3 ofre. Flere vil komme.

  Vi som hevet våre kritiske røster den gang, fikk dessverre rett. Det gir meg ingen glede å vite dette, særlig fordi jeg vet at de som hauset opp pandemien og pushet vaksiner vil gjøre det om igjen uten å blunke. Alle de horrible beslutningene som ble tatt, får ingen følger for de ansvarlige. Det er i det hele tatt en veldig sørgelig sak..

 5. Skrevet i nov 2009.
  http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article3358771.ece
  «Det finnes flere svineinfluensavaksiner på markedet. Noen har en sterkere konsentrasjon av virusantigen enn Pandemrix som er valgt av våre helsemyndigheter.For å kjøpe en billigere vaksine har våre myndigheter valgt en vaksine med mindre av det dyre virusantigen og tilsvarende mer av det billige stoffet squalene til å øke immunresponsen (som ikke er den samme som immunitet).
  De sterkere, «rene» vaksiner inneholder ikke det omstridte stoffet skvalen/squalene, som er mistenkt for å forårsake autoimmunsykdommer». (Narkolepsi er en autoimmunsykdom).

  Tilføyelse:
  Squalene er forbudt i USA.
  Uavhengige eksperter mistenker stoffet for å forårsake autoimmune sykdommer.
  Squalene brukes regelmessig i forskning til å fremkalle autoimmune tilstander i forsøksrotter.

  Forskning som kommer frem til at squalene er trygg i vaksiner fordi det finnes i mat er alltid direkte eller indirekte finansiert av industrien.
  Det er ingen argument for bruk av squalene at stoffet finnes i mat og derfor er det trygt i vaksiner. Alle stoffer oppfører seg helt annerledes etter som de er spist eller injisert. Dette faktum lærer medisinstudenter og andre men mange glemmer det.

  Det er alt for tette forbindelser mellom den farmasøytiske industrien, helsemyndighetene og leger.

 6. Det er ikke bare spesifikke innholdsstoffer som kan være skadelige, men måten at de påvirker hverandre /»interaksjoner» som kan forårsake vaksineskader.

  Emulgatorer som polysorbater senker overflatespenningen og øker permeabilitet til blod-hjerne barrieren. Dette fremmer passasje av stoffer f.eks. kvikksølv i tiomersal gjennom barrieren og inn til hjernevev hvor de akkumulerer.

  Faktisk er polysorbat/Tween 80 brukt i injeksjoner i forbindelse med «drug targeting» når det ønskes å gjøre blod-hjerne barrieren mer porøs slik at spesifikke stoffer f.eks. kemoterapeutika eller psychiatriske legemider kommer i kontakt med hjernevev.

  Det er betenkelig at Pandemrix ble gitt til småbarn og gravide da det er kjent at småbarn og fetus har underutviklede blod-hjerne barrierer og er derfor mer sårbare. Det risikeres mer opphopning av kvikksølv i hjernene enn i den «normale» voksne befolkningen.

  Et annet eksempel er HPV vaksine Gardasil som inneholder polysorbat som åpner opp blod-hjerne barrieren slik at nevrotoksisk aluminium passerer gjennom barrieren og kan da akkumulere i hjernevev. Det amerikanske bivirkningsstatistikken VAERS viser at mange jenter som er skadet av Gardasil viser symptomer på hjerneskader.

 7. Wonderful post! We are linking to this great article on our site.
  Keep up the good writing.

 8. Its difficult too findd educated people in thnis particular subject, but you
  seem like you know what you’re talking about!
  Thanks

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

%d bloggers like this: